08/08/2022 | Yazar: Kaos GL

87 İnisiyatifi, ayrımcılık ve şiddetle mücadele için Eskişehir’de kuruldu.

87 İnisiyatifi ayrımcılığa, şiddete ve nefrete karşı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İsmini, LGBTİ+ hareketin tarihinden; 1987’de Taksim Gezi Parkı merdivenlerindeki açlık grevinden, alan 87 İnisiyatifi Eskişehir’de 5 Ağustos Cuma günü kuruldu.  

İnisiyatif, Türkçe, İngilizce ve Farsça yayımladığı manifestosunda “Bu tarihten aldığımız güçle, yıllardır bu topraklarda bitmek tükenmek bilmeyen nefrete ve ayrımcılığa karşı” mücadele edeceklerini duyurdu.

87 İnisiyatifi’nin ilk duyurusu şöyle:

“İnsan Hakları Kamuoyuna

“Yüzyıllardır bir arada yaşayan kimlikler olarak iktidar olanın diğerini ötekileştirdiği, yarattığı hak ihlallerinden doğan sorunlarla mücadele eden insan hakları savunucuları olarak “87 İnisiyatifini” kurduğumuzu tüm kamuoyuna sunuyoruz.

“87 İnisiyatifi ismini 1987’de Taksim Gezi merdivenlerinde sürgünleri ve şiddeti protesto etmek için açlık greviyle, ayrımcılık ve nefrete karşı başlayan LGBTİ+ hareketin tarihinden alıyoruz.

“Bu tarihten aldığımız güçle, yıllardır bu topraklarda bitmek tükenmek bilmeyen nefrete ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek için 87 İnisiyatifini Eskişehir’de kurmuş bulunuyoruz.

“87 inisiyatifi;

Ayrımcılık ve şiddetle mücadele eder.

Cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri, din, dil, ırk gibi kimlikleri yüzünden nefrete ve ayrımcılığa maruz kalan her insanın yanındadır.

Ayrımcılığa, şiddete ve nefrete karşı hak savunuculuğu yapar.

Türkiye’de nefret temelli işlenen suçların takibini ve raporlamasını yapar, kamuoyu oluşturur.

Ulusal veya Uluslararası insan hakları örgütleriyle dayanışır, dernekler ve oluşumlarla birlikte ortak hak savunuculuğu faaliyetleri yürütür.

Nefret temelli maruz kalınan şiddet sonrası hukuki ve psikolojik destek sunmayı hedefler.


Etiketler: yaşam
nefret