14/02/2023 | Yazar: Kaos GL

Afet Otizm Dayanışma Ağı: “Standart afet sonrası psikolojik desteğin dışında, otistiklere uygun psikolojik destek mekanizmalarının kurulması gerekiyor.”

“Ağı, depremzede otistikler ve ihtiyaç duydukları destekleri bir araya getirebilmek amacıyla kurduk” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Afet Otizm Dayanışma Ağı, depremzede otistikler ve ihtiyaç duydukları destekleri bir araya getirebilmek amacıyla kuruldu:

“Bizler, otistikler ve yakınları olarak resmî kurumlar ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm kamuoyuna sesleniyoruz: Topraklarımızda gördüğümüz en korkunç afetlerden biri olan, Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle hatırlatmak isteriz ki hepimiz için çok zor olan bu koşullar, nüfusun daha kırılgan kimi gruplarını daha da derinden etkiliyor. Herkesin birlik olduğu ve dirayetini korumak için birlikte mücadele ettiği bu koşullara ayak uydurabilmek otistikler ve aileleri için herkesten çok daha zor. Bu yüzden otistik çocuklar ve yetişkinler için genel geçer deprem kriz stratejilerinden farklılaşan bir yol haritası oluşturmak bir mecburiyettir.

Otistik çocuk ve yetişkinler acilen bölgeden çıkarılmalı.

Rutinleri hızlıca ve olabildiğince yerine getirilmeli.

Psikiyatrist-psikolog desteğine erişimleri mümkün kılınmalı.

İlaçları öğrenilmeli ve erişimleri sağlanmalı.

Bu bağlamda standart afet sonrası psikolojik desteğin dışında, otistiklere uygun psikolojik destek mekanizmalarının kurulması gerekiyor. Bunun için uzmanlarının danışmanlığı, otistiklere uygun barınma koşullarının temin edilmesi, sahadaki gönüllülerin alternatif iletişim biçimlerini kullanma konusunda bilinçlendirilmesi hususlarında acil bir ihtiyaç mevcuttur.

Şu an afet bölgesinde bulunan pek çok grubun aksine otistik çocuk ve yetişkinler yaşananları anlama ve işleme konusunda çok daha farklı bir süreç İçerisindeler. Bu durumu ayrıca gündemleştirmemek afet bölgesindeki otistiklerin ve ailelerinin hayatlarını geri dönülemez biçimlerde etkileyecektir.

Bu gerekçeyle Afet Otizm Dayanışma Ağını depremzede otistikler ve ihtiyaç duydukları destekleri bir araya getirebilmek amacıyla kurduk. Oluşumumuz gönüllü kişi ve kuruluşlara açıktır.

Özellikle Türk Psikiyatristler Derneği, Türk, Psikologlar Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği başta olmak üzere ilgili ve/veya destek olabilecek tüm kurum ve kişileri bu dayanışmaya destek olmaya çağırıyoruz.”

Afet Otizm Dayanışma Ağı’nı buradan takip edebilir ve çalışmalarında gönüllü olabilirsiniz.


Etiketler: yaşam
İstihdam