19/07/2007 | Yazar: Umut Güner

Ahlaksızlığa yerimiz var mı? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İstanbul Valiliği’nin Lambdaistanbul Derneği’ne yönelik "hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz" gerekçesiyle açtığı dava hakkında Şanar Yurdatapan “Bir kişinin çiğnenen hakkı, tüm toplumun tüm haklarının çiğnenmesinin provasıdır” derken Avukat Ebru Engindeniz “Savcılığın görüşü ‘ahlaka aykırı’” yorumunda bulundu. Umut Güner’in haberi.

Biz eşcinseller kendimizi bildik bileli “ahlaksız” yaratıklar olduk. Önümüze gelenle yatabilecek kadar seks için ölüyor, aşırılıklarımızla huzuru bozuyor, bedenimizi sürekli teşhir ediyorduk. Doğuştan eksikti bizim ahlakımız, erkekliğimiz ve kadınlıklarımız gibi.

Örgütlenmemiz, haklarımızı istememiz ise sınırı aştığımız nokta oldu ama. Ahlaksızlığın da bir sınırı vardı ya, işte biz onu da geçtik. Yaşadığımız baskılara, arkadaşlarımızın öldürülmesine, işten atılmasına, aileleri tarafından zorla evlendirilmelerine, intihara sürüklenmelerine ‘hayır’ dediğimiz, ‘biz de varız’ dediğimiz yerdi o geçtiğimiz sınır.

Kaos GL 2005 senesinde geçti bu sınırı. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü “ne bu ahlaksızlık” deyip kapatılmamızı istedi. Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral gibi bir isim vardı ki ‘onlar’ gibi düşünmüyordu. Eşcinselliğin ahlaksızlık olmadığını söyleyip ‘dava açılmasına yer olmadığı’nı söyledi. Bu kararla birlikte iyice ahlaksızlaşan eşcinseller başka illerde başka dernekler kurmaya başladılar. Önce Bursa’da Gökkuşağı Derneği kuruldu, ardından İstanbul’da Lambdaistanbul ve Ankara’da Pembe Hayat derneğe dönüştü.

Ama ahlaksızlığın sınırlarını aşıyor olmak o kadar kolay kabul edilir, hazmedilir şey değildi yine de. İstanbul Valiliği, "Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz" gerekçesiyle Lambdaistanbul’un kapatılmasını isteyen bir dilekçe verdi. İlki 17 Temmuz’da görülen dava 18 Ekim’e ertelendi. Çıkacak karar bizim ahlaksız sınırlarımızı ya genişletecek ya da geri adım atmamıza neden olacak.*Ne dediler?

Hiçbirimiz ahlaksız değiliz

Fırat Yurt, İngiltere

Hiçbirimiz ahlaksız değiliz ya da hukuk dışı. Özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışmadıkları sürece örf ve adetlerle de bir problemimiz yok. Tek isteğimiz aydınlık bir gelecek. Hep birlikte desteklemeliyiz Lambdaistanbul’u; kaç kişi olduğumuz anlaşılmalı ve isteklerimizin aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yasal haklarımız olduğu görülmeli.

Savcılığa tebrikler

Aydın Öztek

Hala iki bacak arasında taşıdığımız bir namusumuz var ve her şeyi de buna göre değerlendiren, değerlendirmeye çalışan bir toplumuz. Savcılık hala, eşcinselliğin bir hastalık olduğu savını taşıyor kuşkusuz. Ya da sapkınlık… Bu nedenle bu sapkın insanların örgütlenebilmesi ahlaka aykırı değildir de nedir? Savcılığı böylesine saçma ve dayanağı olmayan bir nedenle Lambdaistanbul’u kapatmaya çalıştığından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

İlkel bir harekettir

Anıl Üver

Kaos GL ve Lambdaistanbul dernekleri ne ahlaka ne de hukuka aykırı derneklerdir. Eğer Türkiye'nin ahlakından ve hukukundan bahsediyorsak ilk cümleyi netlikle tekrarlamam zor. Zira ahlaklı görünüp en büyük ahlaksızlıkları yapmaktan kaçınmayan bu toplumun 'demokratik hukuku' çelişkilerle dolu. Özünde, yasalarca yasaklanmamak ve hiçbir hak tanınmamak yani hiçbir vesileyle adı geçmemek aslında daha kötü bir statü. Bu, "yok sayılmak"la aynıdır benim için. İşte bu noktada önem taşıyor LGBTT dernekleri ve gruplar. Böylelikle bir araya gelerek haklarımızı arayabilir, alabiliriz. Lambdaistanbul'a yönelik kapatma davası da demokratik hukuk devleti olduğunu iddia eden Türkiye için son derece ilkel bir harekettir.

Ahlak herhangi bir normatif mercii olamaz

Hülya Uğur Tanrıöver, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi - MEDİZ

Dünya görüşüm doğrultusunda insanların şiddete teşvik etmemek, ırkçılık, cinsiyetçilik, ayrımcılık ve her tür insan hakları ihlali yapmamak (tabii hayvan hakları ihlali de) kaydıyla diledikleri her konuda görüşlerini bireysel olarak ya da dernek kurma yoluyla, kolektif olarak ifade etme, örgütleme, iletme ve eyleme geçirme hakları olduğuna inanıyorum. "Ahlak" tümüyle toplumsal-kültürel ve tanımı gereği öznel (subjektif) bir olgu olması nedeniyle hukuk devletlerinde herhangi bir normatif mercii olamaz, olmamalıdır.
Dolayısıyla Lambdaistanbul'un var olma ve işlerlik gösterme haklarına karşı her tür girişimi kınadığımı belirtmek isterim.

Dönün Ortaçağ'a orada yaşayın

Şanar Yurdatapan, Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim

Eşcinsel derneği kurmak, çağdaş hukuka hiçbir şekilde aykırı olamaz. Zira İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden başlayarak tüm uluslararası insan hakları anlaşmalarına yansımış olan "örgütlenme hakkı", gene aynı sözleşmelerin ilk maddelerini oluşturan, "insanların "dil, din, ırk, cinsiyet..." ayırımları yapılmaksızın eşit olduğu ve bu haklardan eşit olarak yararlanacağı ilkesi gereği, herkes için geçerlidir.

"Ahlak"a gelince, bu hak, herhangi bir toplumdaki yaygın ahlak anlayışına aykırı olabilir.
O durumda yapılması gereken şey, insanlığın yüzyıllar boyu acı ve kanlı deneyimler sonunda vardığı çağdaş anlayışı değil, köhnemiş ve insan haklarına ters düşmüş olan bu ahlak anlayışını değiştirmektir.

Bu gerçeği tersinden okumak da mümkündür.

Yani, "Eşcinsel derneğinin kapatılması hukuka aykırıdır".

Ya AHLAK'a?

Hangi ahlaka sahip olunduğuna bağlı.

Eğer ahlak anlayışınız başkalarının özel yaşamına hükmetmek hakkını size veriyorsa, yanlış çağda dünyaya geldiniz demektir. Dönün Ortaçağ'a, orada yaşayın.

Eğer çağdaş bir ahlak anlayışına sahipseniz, o vakit "Hayır, zararı yoktur" demeniz de yetmez.

Hakları çiğnenen insanların yanında yer almanız, buna engel olmanız gerekir.

Bir kişinin çiğnenen hakkı, tüm toplumun tüm haklarının çiğnenmesinin provasıdır çünkü.

Savcılığın görüşü "ahlaka aykırı"

Ebru Engindeniz, Avukat, Uluslararası Af Örgütü

Sayın Savcılık, eşcinsel derneği kurmayı hukuka ve ahlaka aykırı bulmuş ve dava açılmasını istemiş. Şimdi bunu isteyen Savcı, bir hukukçu; ben de bir hukukçuyum. Bu ifadeden benim anladığım: Eşcinsellik hukuka ve ahlaka aykırıdır. Oysa eşcinselliği yasaklayan hiçbir hukuk normu bulunmamaktadır. Hatta cinsiyet değiştirebilmeyi sağlayan yasa maddesi bile bulunmaktadır.

Hem bir hukukçu, hem de bir insan hakları aktivisti olarak Savcının bu iddianamesi ile bir dava açılıp bu dava Lambdaistanbul aleyhine sonuçlanırsa, benim hukuka inancım bir kez daha zedelenecek. Ne ulusal yasalarımız, ne de ulusal yasa konumundaki uluslararası sözleşmeler, eşcinselliğin hukuka aykırı olduğunu söyler. Ayrıca, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve T.C. Anayasası ile güvence altına alınmış "Dernek kurma özgürlüğü" ne olacak?

Ben, Hukuka tamamen aykırı bu Savcılık görüşünü "ahlaka aykırı" buluyorum.

Hukuk bütün yurttaşlar içindir

Aysun Sayın, Sosyal Kalkınma Ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi

“Eşcinsel derneği kurmak hukuka ve ahlaka aykırıdır.” Bu gerekçe insan haklarına ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır. Hukuksal olarak; cinsel yönelimin anayasa dahil bütün yasalarda “ayrımcılık yapmama” başlıklı maddelerde düzenlenmesi gerekirken ve Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde ve taraf olunan uluslararası antlaşmalara göre bu bir zorunluluk iken bunu yapmamış olmakla beraber yeni bir ayrımcılık daha ekleniyor olması hukuka aykırıdır. Hukuk, yalnızca heteroseksüller için değil bütün yurttaşlar içindir.
Homofobik bir anlayışın sonucunda verilen bu karar hukuk dışıdır. Bu karar, “Ahlak meselesi de kimin ahlakı?”, “Genel ahlak ne?” sorularını sorduruyor. Gerekçenin kendisi de yine homofobik olanların ahlakını gösteriyor.

Mücadelenin önemini gösteriyor

Filmmor Kadın Kooperatifi

Lambdaistanbul’un kapatılma girişimi, kendi yaptığı tanımlar, kendi çizdiği sınırlar içinde yer almayanı ahlaksız olarak niteleyen ve ne olursa olsun yok etmeye çalışan zihniyeti bir kez daha göstermiş oldu. Valiliğin ve savcılığın eşcinsel derneklerini hukuka ve ahlaka aykırı olarak tanımlaması, LGBT örgütlerinin mücadelesinin önemini, Anayasa ve
TCK’de cinsel yönelim ayrımcılığına yer verilmesi ve diğer yasal düzenlemeler için hep birlikte çalışmaya devam etmemizin de ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor.

Eşitlik ilkesine aykırı

Ville Forsman - Uluslararası Af Örgütü

Dünyanın birçok yerinde eşcinseller "günah" ve "ahlak" kavramlarına dayanarak ayrımcılık görüyor ve eşcinsellerin insanlığına saldırıda bulunuluyor. Birçok yerde bu, ayrımcılık kanunları bahane gösterilerek yapılıyor.

Oysa insan hakları, kişilerin saygınlığına ve eşitliğine dayanır. UAÖ, eşcinsellerin ve diğer LGBT bireylerin eşit yaşam hakkını, eşit bir şekilde keyfi gözaltıdan korunmalarını, eşit bir şekilde işkence ve kötü muameleden korunmalarını, eşit bir şekilde ifade ve dernek kurma özgürlüğünü, kanun önünde eşitliliğini ve saygınlık ve haklar açısından eşitliklerini savunur. Eşcinsellerin dernek kurma özgürlüğünü eşcinselliği ahlak dışı olarak niteleyerek kısıtlamak bu eşitlik ilkesine aykırıdır.

Hak mücadelemize devam edeceğiz

Pelin Kalkan, MorEl Eskişehir

Lambdaistanbul'un genel ahlaka aykırı gerekçesiyle kapatılma davasına karşı söyleyecek çok şey olmasıyla birlikte belki de önce ahlak kavramı üzerinde düşünmeliyiz.
Jürgen Habermas'ın 'Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak’ adlı kitabında da belirttiği gibi; “Ahlak kuralları kendine dönük çalışır; eylemleri koordine edici güçleri, bireylerarası birbirine dönen iki etkileşim aşamasında kendini gösterir. İlk aşamada tarafların isteklerini bağlayıp belirli biçimde yönlendirerek toplumsal eylemleri doğrudan kontrol eder. İkinci aşamada, anlaşmazlık durumundaki bireylerin nasıl davranacağını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda söz konusu anlaşmazlıklarda görüş birliği için nedenleri de hazır tutar.” Bu anlamda Lambda için ancak ve ancak kendi yarattıkları ‘ahlak’ kavramı üzerinden eleştiride bulunacaklardır. Fakat burada önemle durulması gereken nokta; ahlak kavramının göreceli oluşudur ki bazı güç ilişkileri bunu tekelleştirir ve genel kanı olarak sunar; göreceli bir kavram üzerinden kişilerin veya kurumların yargılanması öncelikle yersiz, mantıksız ve sonuç getirmeyen bir davranıştır. Açılan davanın sonucunda bir kapatılma sonucu çıkacağına inanmamakla birlikte, böyle bir dava olması bile hukuk ülkesi kavramına ters düşer; zaten Türkiye bir hukuk ülkesi ise bu sadece birileri için çalışan bir mekanizmadan öte bir konumda değildir. Azınlıkların her şekilde yok sayıldığı bir sistemde ötekileştirilenler, özellikle de biz LGBTT bireyler, her zaman olduğu gibi susmayacağız; hak mücadelemize devam edeceğiz.


*Konuyla ilgili haberler:

[['Ahlak' davası ertelendi]]Etiketler: yaşam
nefret