12/02/2015 | Yazar: Ömer Akpınar

Oluşumun kurucularından Darin, Ahura LGBTİ’nin ortaya çıkış sürecini ve çalışmalarını kaosGL.org’a anlattı.

Ahura LGBTİ kuruldu: Kovulduğumuz ibadethanelere geri alınmak istiyoruz Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Türkiye’deki azınlık gruplarından LGBTİ’ler geçtiğimiz ay Ahura LGBTİ oluşumunu kurdu. Oluşumun kurucularından Darin, Ahura LGBTİ’nin ortaya çıkış sürecini ve çalışmalarını kaosGL.org’a anlattı.
 
Ahura LGBTİ nasıl bir ihtiyaçtan yola çıkarak kuruldu?
 
Kurulma amacımız azınlık LGBTİ’leri bir araya getirmekti. Ahura LGBTİ, Türkiyeli ve Kürdistanlı LGBTİ’lerin bir araya gelip kurdukları bir oluşum. Oluşurken ülkede sadece Türk, Kürt veya Arap LGBTİ’ler varmış gibi hareket etmedik. Olabildiğince azınlık LGBTİ’ye ulaşıp sorunlarını dinledik.
 
Tıpkı bir gökkuşağı gibi renkli olan oluşumumuzda Kürt, Türk, Arap, Gürcü, Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi aktivistlerimiz bulunuyor. Irkından, inancından, cinsel yöneliminden veya cinsiyet kimliğinden dolayı baskı gören, öldürülen, yerinden yurdundan edilen her bireyin hakkını savunmak için varız.
 
Azınlık LGBTİ’lerin ne gibi ihtiyaç ve talepleri var?
 
Bizim ilk etaptaki taleplerimiz kovulduğumuz ibadethanelerimize geri alınmamız. Kilise ve havralardan kovulan inançlı LGBTİ’lerin tekrardan kiliselere alınmasını istiyoruz. Türkiye’de faaliyet yürüten LGBTİ oluşumları azınlık LGBTİ’leri neredeyse yok saymakta, onların varlığından bihaber davranmakta. Biz de Ahura’yı kurarak azınlık LGBTİ’lerin de var olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Müslüman ve milliyetçi LGBTİ’lerin bizi yok saymasının karşısında duruyoruz bir nevi.
 
Trans azınlıkların kovulduğu kiliselere yeniden girmeyi planlıyorsunuz. İzmir’de hangi kiliselerle, ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz?
 
Evet, kovulduğumuz kiliselere geri dönmek istiyoruz çünkü inançlı azınlık LGBTİ’ler var. Transların kiliselerden aforoz edilmesine karşı çıkıyoruz ve bu konuda kiliseler ile görüşüyoruz. Cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği yüzünden insanların ibadet etme hakkı engellenmemelidir. Avrupa’daki LGBTİ oluşumları ile görüşerek Türkiye’deki kiliselerde LGBTİ’ler hakkında paneller, söyleşiler vermeyi planlıyoruz. İzmir’deki protestan kiliseleri bizim yaklaşımımıza sıcak bakıyor ve bizleri kabul ediyor. İzmir Protestan Diriliş Kilisesi ile ortak faaliyetler yürütmeyi planladığımız bu dönemde çapımızı genişleterek tüm kiliselere açılmayı planlıyoruz.
 
Logonuzda 3 semavî dinin sembolleri var. LGBTİ’lerin inançla olan ilişkisi çoğu zaman eleştirilen ve yok sayılan bir alan oldu. Bu alana ilişkin neler yapmayı planlıyorsunuz?
 
LGBTİ’lerin elbette inançlı veya inançsız olanları var. Herkesin kendi görüşü, bu konuda söz söyleyemeyiz. Ama inançlı LGBTİ’lerin varlığı kabul edilmeli. Her ne kadar dinler tarafından kabul edilmeyip cami, kilise, havra gibi ibadethanelerimizden kovulsak da bizler inanan LGBTİ’ler olarak ısrarla bu mekânlara gireceğiz. Üç inancın sembollerini kullanmamızdaki amacımız inançlı LGBTİ’lerin olduğu ve dinlerin kardeş olduğunu göstermekti.
 
Logodan devam edecek olursak, tavus kuşunu kullanmanızın sebebi nedir?
 
Çoğu dinde, özellikle de semavî dinlerde melek tavus kuşu şeytanla özdeşleştirilmiş, onu kutsal sayan Ezidi inancı ise şeytana tapıcılık olarak gösterilmiştir. Ezidi inancı, iyilik temelli bir hayat felsefesidir. İnsanların önyargısı ve tabuları yüzünden bir inanç ötekileştirilmiş ve Ezidiler de biz LGBTİ’ler gibi ötekileştirilmiştir. Tavus kuşu gerek asil duruşu, gerekse içindeki renklerin çokluğu ile LGBTİ’lere benziyor. Biz de bundan dolayı bu sembolü seçtik.
 
Peki, Ahura ne anlama geliyor?
 
Ahura, Farsça “Bilginin Efendisi” anlamına gelir. Ahura mazda, iyilikle özdeşlemiş ve iyiliğin sembolü haline gelmiştir. Bizler de kötülük düşünmeyen iyi yürekli insanların olması dileği ve iyi niyetlerimizle bu adı kullanmayı tercih ettik.
 
Şimdiye kadar ne gibi faaliyetleriniz oldu? Neler paylaştınız?
 
Şimdiye kadar İzmir genelinde olan her toplantıya katıldık. İzmir’deki oluşumlarla sık sık toplantılar alıp gelecek dönemlerde neler yapacağımız konusunda ortak kararlar alıyoruz. Siyasi partilerle görüşüp LGBTİ aday göstermeleri konusunda önerilerde bulunuyoruz. Hiçbir siyasî partinin destekçisi veya bileşeni olmadığımızdan dolayı çoğu parti tarafından sıcak karşılanıyoruz ve onlarla toplantılar alıyoruz. Anadolu Partisi ve HDP’nin toplantılarına imkânımız olduğu sürece gidiyoruz. Kendi aramızda aldığımız toplantılarda ise projelere yoğunlaşıyoruz. Gelecek dönemde dil kursları, halk oyunları kursları ve kiliselerde paneller vermek gibi projelerimiz var.
 
Ahura LGBTİ’ye Facebook sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Etiketler: yaşam
Nefret