10/01/2023 | Yazar: Kaos GL

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), üç trans erkek başvurucunun cinsiyetin öz belirlenim hakkına dair açtığı davada Gürcistan’ı mahkûm etti.

AİHM, cinsiyetin öz belirlenim hakkını tanımayan Gürcistan’ı mahkûm etti Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Fotoğraf: oc-media, 8 Mart 2018'de trans hakları aktivistlerinin gerçekleştirdiği bir eylem

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), üç trans erkek başvurucunun cinsiyetin öz belirlenim hakkına dair açtığı davada Gürcistan’ı mahkûm etti. Kararla Gürcistan, başvurucu üç trans erkeğe tazminat ödeyecek.

Başvurucuların cinsiyetin yasal olarak tanınmasını ilişkin açtığı dava, 2016 yılında hukuki düzenlemelerin belirsizliği sebebiyle nüfus belgelerindeki cinsiyet hanesini değiştirme talepleri reddedilmesinin üzerine açıldı.

AİHM’in Gürcistan’ı İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel hayatın dokunulmazlığına ilişkin 8. maddesini ihlal ettiğine dair kararını Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Türkçeleştirdi. Kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Karara dair

Üç trans erkeğin davalarını birleştiren AİHM kararında “Başvurucular, Sözleşme’nin 3. (işkence yasağı), 8. ve 14. (ayrımcılık yasağı) maddelerine dayanarak, medeni durum kayıtlarında cinsiyet hanesinin değiştirilememesinden şikâyetçi olmuşlardır. Bir davanın olaylarına hukuken verilecek nitelendirmenin nihai karar mercii olan Mahkeme, şikâyetlerin yalnızca Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamında incelenmesi gerektiğini düşünmektedir” diyor ve devam ediyor: “1. Herkes özel hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 2. Bu hakkın kullanılmasına, ... kamu güvenliği veya ülkenin ekonomik refahı, ... düzensizliğin önlenmesi veya ... başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda gerekli olan ve yasayla öngörülen durumlar dışında, bir kamu makamının müdahalesi söz konusu olamaz.”

Kararla Gürcistan hükümeti başvuruculara toplam 16 bin Euro ödemek zorunda.


Etiketler: insan hakları, dünyadan
İstihdam