14/05/2012 | Yazar: Aylime Aslı Demir

Kaos GL’nin Homofobi Karştı Buluşma kapsamında düzenlediği Anarko-Queer Forum’da birlikte özgürleşme olanakları tartışıldı.

Kaos GL’nin Homofobi Karştı Buluşma kapsamında organize ettiği Anarko-Queer Forum hafta sonunda Elektrik Mühendisleri Odasında gerçekleşti.

 
Kapitalizme Karşı Queer Virüsü başlığıyla yapılan Forum’a Göksun Yazıcı “Heteroseksüelliğin “havı tersine” Taranmaz mı? Queer Heteroseksüelliğe Musallat Oldu…” sunumuyla katıldı. Sunumuna “hiçbir kültür ürünü yoktur ki aynı zamanda barbarlık ürünü olmasın” sözüyle başlayan Yazıcı, heteroseksizmin duygulanımları nasıl baskıladığının tarifini yaptı. Queerin özgürleştirme perspektifini anlatan Yazıcı, bedenlerimizde varolan güçlerin aktifleşmesiyle ve bunlar arasında kurulan ağın hem yıkıcı hem de kurucu bir güce sahip olduğunu belirtti. 
 
Kürşat Kızıltuğ’un başlığıysa “Queer Radikalizm mi Radikalizmin Queerleşmesi mi?” idi. Sunumuna LGBT politikalarının yeterince antikapitalist olmadığını ve aynı zamanda antikapitalist politikaların da homofobi ve cinsiyetçilik eleştirisi yapmadığını böylelikle burada ki tahakkümü görünmez kıldığı gibi ekonomik bir indirgemeciliğe mahküm bir kapitalizm eleştirisi yapıldığını dile getirerek başlayan Kızıltuğ; Queer perspektifi sadece kadınların ve LGBT’lerin özgürleşmesiyle değil gezegennin queerleşmesi üzerinden ele aldı.
 
Hardt ve Negri’nin “ortak zenginliğimiz” kitabı üzerinden kimlik politikaları nasıl ele alınmalı sorusuna yanıt veren Kızıltuğ, son yıllarda sürekli dile getirilen kimliğe takılı kalma kimlik siyaseti yapma eleştirilerine karşı, devrimci politikaların kimlik siyasetiyle başlayıp kimliği ortadan kaldırmaya çalışması gerektiğini dile getirdi. Bunun da 3 aşamayla gerçekleşeceğini belirten Kızıltuğ "öncelikle kimliği yeniden sahiplenmeli ve gizlenmiş olan körlükle savaşmamız gerekir. bu süreç gurur ve onaylamayla başlar ve orada biter ardından kimlik egemenlik halini alır. ikinci olaraksa her kimlik milliyetçilik barındırır işçi miliyetçiliği gibi. ve son olarak kurtuluş ve özgürleşme iki farklı kavramdır. kurtuluş; ne isen onun özgürleşmesidir. özgürleşme ise ne olabileceğinin sınırlarının keşfi gezisidir"dedi.
 
Atalay Göçer de “Kapitalizmin Jenital-Bozumu; Ekonomik Kimliğin Homolaştırılması" isimli bir sunum gerçekleştirdi. Erkek bedeninin yeniden masaya yatırılması gerektiğini dile getiren Göçer bu yeniden tanımlamada da egemen dille oluşturulma kaygısından söz etti ve ardından sınıf kavramına değindi.
 
Buluşma için kiminle iletişime geçebilirim?
Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol
Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay - Ankara
Tel: 0312 230 0358
Ali Erol alierol@kaosgl.org
Nevin Öztop nevin@kaosgl.org
antihomofobi.org
 
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ayrımcılığına karşı mücadele yürüten Kaos GL, her yıl 17 Mayıs Haftasında düzenlediği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’yı homofobi ve transfobiye karşı 7 yıldır örgütlüyor.
 
İlgili haber:
7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Programı
 
Kapitalizme Karşı Queer Virüsü

Etiketler: yaşam
Nefret