05/01/2012 | Yazar: Kaos GL

Meclis’e Anayasa önerisinde bulunan Anayasa Kadın Platformu; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin yeni Anayasa’da geçmesini istedi.

Anayasa Kadın Platformu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne anayasa önerisini sundu, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin yeni Anayasa’da geçmesini istedi.
 
Anayasa Kadın Platformu, Anayasa’da erkek egemenliğine son verilmesini isterken, özel sektör işyerlerinde ve kamu kurumlarında uygulanan her türlü ayrımcılık, cinsel taciz ve mobbinge karşı önlem alınmasını, bu konunun anayasal güvenceye kavuşturulmasını istedi.
 
Cinsiyet ayrımı olmamalı: Hiçbir toplumsal grubu inanç, mezhep, dil, kültür, ırk, renk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi görüşü dışlamayan onlara eşit mesafede duran devlet anlayışına dayalı olmalı.
 
Erkek demokrasi değil gerçek demokrasi: Erkek demokrasiden gerçek demokrasiye, eşitlikçi, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa olmalı. Devleti, milleti, aileyi değil bireyi temel alan, devletin bireyin hak ve özgürlüklerini garanti ettiği, eşitliğini ve refahını sağlamakla görevlendirilen, kadınları aileden bağımsız, eşit ve özgür birey olarak gören, insan ve kadın haklarına dayalı bir anayasa olmalı.
 
Anayasal vatandaşlık temel alınmalı: Ayrımcılığı yasaklayan, farklılıklar arasındaki mevcut eşitsizlikleri gidermek için pozitif önlemleri zorunlu gören bir anayasa olmalı, vatandaşlara ve sivil toplum örgütlerine yasa teklifi verme, yönetime doğrudan katılma hakkı tanımalı.
 
Partiler kapatılmamalı: Siyasi partiler şiddet eylemlerine katılmaları dışında kapatılmaları engellenmeli. Diğerlerine üstünlük sağlayan milliyetçilik, gücün silahlanmasına dayanan erkek egemenliğini yeniden üreten militarizme prim vermeyen, yaşam ve doğa güvenliğini temel alan bir anlayış olmalı.
 
Taciz ve şiddete yönelİk tedbir alınmalı
Ayrıca Kadın Platformu’nun taleplerine göre başta cinsiyet eşitliği olmak üzere her alanda eşitlikten yana, farklılıklara ve doğaya saygılı bir eğitim sistemini öngören bir anayasa olmalı. Temel hak ve özgürlükler, ırkçılık, ayrımcılık, nefret suçları, yaşam ve doğa hakkını korumak dışında genel ahlak, milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık gibi soyut ve keyfiliğe açık nedenlerle sınırlanmamalı. Özel sektörde ve ve kamu kurumlarında uygulanan her türlü ayrımcılık, cinsel taciz ve mobbinge karşı önlem alınmalı. Kadınların çalışma koşulları eşit olmalı Devletin kadınlara karşı, aile içi de dahil olmak üzere her türlü şiddeti önlemekle yükümlü kılındığı, kadın ve erkekler arası işbölümünün, aile içi işbölümü de dahil olmak üzere eşitlikçi bir yapıya kavuşmasının yükümlü kılındığı bir anayasa olmalı. 
 

Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
nefret