17/05/2021 | Yazar: Kaos GL

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nden 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi Karşıtı Gün açıklaması: “Her nereden kaynaklanırlarsa kaynaklansın LGBTİQ+’lara karşı ayrımcılık veya nefretin karşısındayız, ayrımcı ve nefrete dayalı hak ihlalleriyle mücadele edeceğiz.”

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nden 17 Mayıs açıklaması Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi Karşıtı Gün için açıklama yayınladı. Merkez, açıklamada 2019 yılında Ankara Valiliği tarafından hukuka aykırı olarak yasaklanan 17 Mayıs basın açıklamasını hatırlatarak ayrımcı ve nefrete dayalı hak ihlalleriyle mücadele etmeye devam edeceğini duyurdu:

“Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü, 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliği psikiyatrik hastalıkların uluslararası sınıflaması (ICD) listesinden çıkarmıştır. LGBTİQ+’ların haklarına kavuşmasında bir eşik olan bugün Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterseksfobi Karşıtı Gün (IDAHOBIT) olarak kabul edilmiştir.

Bugünün anlamına ilişkin olarak 2019 yılında Baromuz Eğitim Merkezi önünde yapmak istediğimiz basın açıklaması Ankara Valiliğince hukuka aykırı olarak yasaklanmış, barışçıl açıklamamız kolluk müdahalesi ile engellenmeye çalışılmıştır. Hukuka aykırı bu işlemin iptali için Ankara İdare Mahkemesi'nde açılan davada, mahkeme tarafından hukuka aykırı işlemin iptaline karar verilmiştir.

LGBTİQ+’ların Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nce ve bilumum ulusal ve uluslararası belgeler ile koruma altında alınmış olup tüm haklarının gözetilmesi ve herhangi bir ihlale maruz bırakılmamaları için her türlü önlem alınmalıdır.

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi olarak, her nereden kaynaklanırlarsa kaynaklansın LGBTIQ+’lara karşı ayrımcılık veya nefretin karşısında olduğumuzu, ayrımcı ve nefrete dayalı hak ihlalleriyle mücadele edeceğimizi yeniden vurguluyoruz.”


Etiketler: insan hakları
nefret