21/11/2022 | Yazar: Kaos GL

Ankara Barosu, sosyal medya hesaplarında yayımladığı açıklamayla 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde nefret ve ayrımcılık yüzünden hayatını kaybeden transları andı.

“Ankara Barosu olarak translara yönelen nefret suçlarının takipçisiyiz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İllüstrasyon: Bartu Akyürek / Kaos GL

Ankara Barosu, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü için sosyal medya hesaplarında açıklama yayımladı.

Açıklamada transların maruz bırakıldığı temel hak ihlallerine değiniliyor, devletlerin sorumlulukları hatırlatılıyor: “Cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı önleyecek mevzuatın geliştirilmesi, cezasızlıkla mücadele ve transların nefret ve ayrımcılık sonucu yaşadığı sorunlara yönelik kapsamlı politikaların üretilmesi, bu yükümlülüklerin de başında gelmektedir.”

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Rita Hester, 20 Kasım 1998'de ABD'nin Boston şehrinde transfobik saldırı sonrası hayatını kaybetmiştir. 1999 yılından bu yana her 20 Kasımda Nefret Suçu Mağduru Translar anılmaktadır.

“Translar, başta yaşam hakları olmak üzere birçok hak ihlaline ve ayrımcılığa uğramakta ve gündelik hayatlarını sürdürebilmek için varoluş mücadelesi vermek zorunda bırakılmaktadır. En temel insan hakkı olan yaşam hakları, sistemin türlü mekanizmalarla sürekli olarak yeniden ürettiği ve tüm kurumların her zerresine işlemiş transfobi ve ayrımcılık sonucunda nefret suçları ile ellerinden alınmakta, kimi zaman da karşı karşıya bırakıldıkları bu ayrımcılık ve transfobi sonucunda kendi yaşam haklarından vazgeçmektedirler.

“Devletlerin kapsamlı ayrımcılık mevzuatlarının olmaması, cezasızlık politikaları ve kapsayıcı düzenlemelerin yetersizliği sebebiyle translara yönelik nefret suçları her geçen gün artmaktadır. Transgender Europe (TGEU) tarafından yıllık yayınlanan Trans Cinayetleri İzleme Raporuna göre; Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek trans cinayet oranına sahip ülkeler arasındadır.

“Anayasanın eşitlik ilkesini düzenleyen 10'ncu maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılık yasağını düzenleyen 14'üncü maddesi gereğince; devletin pozitif ve negatif yükümlülükleri bulunmaktadır. Cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı önleyecek mevzuatın geliştirilmesi, cezasızlıkla mücadele ve transların nefret ve ayrımcılık sonucu yaşadığı sorunlara yönelik kapsamlı politikaların üretilmesi, bu yükümlülüklerin de başında gelmektedir.

“Ankara Barosu olarak translara yönelen nefret suçlarının takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyor ve bu vesileyle nefret ve ayrımcılık yüzünden hayatını kaybeden transları saygıyla anıyoruz.”


Etiketler: insan hakları
İstihdam