15/02/2022 | Yazar: Kaos GL

“LGBTİQ+’ların Sağlık Hakkına Erişimi Çalıştayı”, 26 Şubat’ta!

Ankara Tabip Odası’ndan LGBTİQ+’ların Sağlık Hakkına Erişimi Çalıştayı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara Tabip Odası (ATO), LGBTİQ+ Çalışma Grubu, “LGBTİQ+’ların Sağlık Hakkına Erişimi Çalıştayı” düzenliyor.

LGBTİQ+’ların sağlığı ve sağlık hakkı konularında savunuculuk yürütmek ve bilimsel bilgilere dayanan, uluslararası normları referans alan belirleyici politikalar üretmek için ATO’nun ev sahipliğiyle sağlık meslek örgütlerinin ve LGBTİQ+ derneklerinin temsilcilerinin bileşenleri olduğu ATO LGBTIQ+ Çalışma Grubu, yeni dönemde çalışmalarını hızlandıracak.

Çalışma grubunun ilk etkinliği 26 Şubat’ta “LGBTİQ+’ların Sağlık Hakkına Erişimi” başlıklı çalıştay olacak. Saat 10.00-16.00 arasında çevrimiçi ortamda yürütülecek çalıştay herkesin katılımına açık.

Çalıştaya katılmak için etkinlik gün ve saatinde 885 1717 3196 koduyla Zoom üzerinden giriş yapmak yeterli.

ankara-tabip-odasi-ndan-lgbtiq-larin-saglik-hakkina-erisimi-calistayi-1

Çalıştayda kimler yer alıyor?

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştayda Kaos GL’den Remzi Altunpolat, “bedene müdahalenin tıbbileştirilmesini” anlatacak. Ardından 17 Mayıs Derneği’nden Anjelik Kelavgil, derneğin Çankaya Kent Masalları raporunu sunacak. Kırmızı Şemsiye’den Melis Arslan’ın COVID-19 salgınının seks işçilerine etkisine ilişkin rapor sunumuyla devam edecek çalıştayın son oturumunda sosyal hizmet uzmanları sağlık hakkına erişimde LGBTİ+’ların gündemini aktaracak. Son oturumun konuşmacıları; Pembe Hayat’tan Doğukan Karahan, 17 Mayıs Derneği’nden Rıza Yılmaz ve sosyal hizmet uzmanı Yunus Kara.

ankara-tabip-odasi-ndan-lgbtiq-larin-saglik-hakkina-erisimi-calistayi-2

Dünden bugüne çalışma grubunun hikayesi

ATO LGBTİQ+ Çalışma Grubu Üyesi Dr. Filiz Ak, çalışma grubunun nasıl kurulduğunu şöyle anlatıyor:

“Ankara Tabip Odası (ATO) LGBTİQ+ Çalışma Grubu; 2014-2016 Dönemi için seçilen ATO Yönetim Kurulunun (YK) 2014 ilkbaharında ATO Komisyonlarının temsilcileri ile gerçekleştirmiş olduğu toplantıda alınan karar ile kuruldu. LGBTİQ+ Çalışma Grubu; ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi olan gönüllü hekimlerin ve Ankara'daki LGBTIQ+ örgütlerin temsilcilerinin işbirliği ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

“Trans geçiş süreçlerindeki cerrahi işlemler SGK kapsamında olmasına rağmen Devlet Hastanelerinde trans kadınların ameliyatı yapabilecek hekim bulamamaları ve bu konuda mağdur olmaları; bu ameliyatı yapabilen bazı hekimlerin açtığı özel polikliniklerin de denetlenmemesine bağlı yaşanan sorunları gündeme getiren ve Trans Dayanışma Derneği'nin (T-Der) kurucularından Doğa Asi Çevik geçirdiği cinsiyet geçiş ameliyatı sonrasında 21 Ocak 2015’te Antalya 'da yaşamını yitirdi. ATO LGBTIQ+ Çalışma Grubu ile tanışmak ve birlikte neler yapılabileceğini konuşmak isteyen T-DER temsilcileri ATO-LGBTİQ Çalışma Grubunun Mart 2015 toplantısına davet edildi. Birlikte planlanan süreç T-DER’in faaliyetini sürdürememesi sonucu son buldu.

“18 Nisan 2015’te ATO LGBTİQ+ Çalışma Grubu, Kaos GL ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolunun birlikte Ankara’da düzenlediği etkinlikte “Lezbiyenlerin, Biseksüel Kadınların ve Trans Kadınların Sağlık Alanında Yaşadığı Sorunlar” paneli gerçekleştirildi.

“5 Mart 2015’te Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen “Trans Kadınlara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Mekanizmaları” konulu Çalıştaya ATO LGBTİQ+ Çalışma Grubu temsilcisi de katıldı. Destek mekanizmalarında Ankara Tabip Odası LGBTİQ+ Çalışma Grubunun da yer almasının önemi vurgulandı. Ancak sonrasında bireysel taleplerle sağlık hizmeti gereksinimi belirten danışanlara yönelik ilgili hekimlere yönlendirme dışında bir program yaşama geçirilemedi.

“28 Mart 2015’te Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) tarafından İstanbul’da düzenlenen “Sağlıkta LGBTİ’leri Hesaba Katmak: Neden ve Nasıl?” başlıklı toplantıya TTB’yi temsilen ATO LGBTİQ+Çalışma Grubundan temsilci katıldı.

“10-13 Aralık 2015’te Kaos GL ile birlikte Ankara’da gerçekleştirilen “IV. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum: LGBTİ’lerin Sağlığa Erişim Sempozyumu”, düzenlenen bir dizi etkinlikle çok sayıda katılımcıya ulaştı. 

“Uluslararası Af Örgütü'nün (UAÖ’nün) düzenlemiş olduğu LGBTIQ+’ların insan haklarına ilişkin eğitimlere ATO üyelerinin katılımı gerçekleştirildi. UAÖ’nün yürüttüğü proje kapsamında hazırlanan "LGBTİlere Yönelik Ayırımcılıkla Mücadeleye Yönelik İnsan Hakları Eğitimi Programı Eğitici El Kitabı" çalışma grubu ile paylaşıldı.

“Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneğinin ilkini 5 Mart 2015’te, ikincisini 19 Kasım 2015'te gerçekleştirdiği ve ATO LGBTİQ+ Çalışma Grubun temsilcisinin de katıldığı “Translara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Mekanizmaları Çalıştayı”nın üçüncüsü 3 Mart Perşembe günü Ankara'da Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliği ile gerçekleştirildi.

“ATO LGBTIQ+ Çalışma Grubunun katkısıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) LGBTİ Çalışma Grubu tarafından Birinci basamaktaki tüm hekimlerde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan “Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı” başlıklı Birini Basamak için El Kitapçığı 2016’da TTB tarafından Yayımlandı.

“15 Ekim 2021’de gerçekleşen toplantısında Ankara’da etkinliklerini yürüten LGBTİQ+ örgütlerinin ve sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri ile bileşenlerini çoğaltan ATO LGBTIQ+ Çalışma Grubu 26 Şubat 2022’den itibaren her ay düzenli olarak çalıştaylar düzenlemeye karar vermiştir. Planlanan çalıştay serisinin ilki “LGBTİQ+’ların Sağlık Hakkına Erişimi” başlığıyla gerçekleşecektir.”

ATO LGBTİQ+ Çalışma Grubu’nun bileşenleri ise şöyle: Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara Dişhekimleri Odası (ADO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Ankara Şubesi, Kaos GL, Pembe Hayat Derneği, 17 Mayıs Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), ÜniKuir


Etiketler: insan hakları, sağlık
İstihdam