22/02/2023 | Yazar: Kaos GL

Ankara LGBTİ+ Deprem Dayanışması, deprem bölgesinden Ankara’ya gelen LGBTİ+’ların yararlanabileceği destek mekanizmalarını derledi.

Ankara’ya deprem bölgesinden gelen LGBTİ+’ların başvurabileceği destek mekanizmaları Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara LGBTİ+ Deprem Dayanışması, deprem bölgesinden Ankara’ya gelen LGBTİ+’ların ulaşabileceği destek ve dayanışma mekanizmalarına ilişkin bilgi notu yayınladı.

17 Mayıs Derneği sosyal hizmet uzmanlarının hazırladığı bilgi notunda, desteklerden yararlanmak için başvurulması gereken yerler, sağlık, barınma, gıda, kıyafet, hijyen malzemesi, istihdam ve burs imkanları yer alıyor.

Bilgi notunun tamamı şöyle:

Desteklerden nasıl yararlanabilirim, nerelere başvurabilirim?

Deprem bölgesinden gelenlerin muhtarlıklara ve kaymakamlıklara gidip, geçici ikamet adresini bildirerek başvuru yapmaları önerilir. Kamunun, yerel yönetimlerin vb. kurumların desteklerinden yararlanabilmek için önerilen ilk şey yeni ikamet (ya da geçici ikamet) adresinin bildirilmesidir. Deprem bölgesinden gelen ve kaç kişinin desteğe ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi için bu başvuruların yapılması faydalı olacaktır.

AFAD’ın duyurusunda da, deprem bölgesinden ayrılmak isteyenlerin, depremden etkilenen 10 ildeki tahliye noktalarına gidip bildirim yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Ancak kendi imkanlarıyla şehir değiştirmiş olmak, destekten yararlanmak için engel değildir. Yeni yerleşilen ilde de bildirim yapılabilir.

AFAD’ın duyurusundan da anlaşılacağı üzere bu bildirim amacı, barınma ihtiyacını tespit etmek ve kişileri bu ihtiyaçlara uygun kayıt altına almaktır. Bu sebeple aşağıdaki kurumlara başvuruda bulunmak, desteklerden faydalanmak için ilk adımdır.

*Bildirim, başvuru ya da kayıt altına alma amacıyla yapılan her başvuruda, başvuruyu gösterir belgelerin saklanmasını öneririz. Barınma, maddi destek vb. desteklerin ne zaman karşılanacağına dair net bir bilgi olmadığı için, bu belgelerin saklanması ileride olası bir hak kaybının önüne geçmesi için önemlidir.

*Desteklerden yararlanmak için resmi ikametin deprem bölgesinde olması şartı öne sürülebilir. Ancak resmi ikameti deprem bölgesinde olmayanların da faydalanabilmesi amacıyla yaşanılan yerin deprem bölgesinde olduğu ispat edecek belgelerin (internet, elektrik, doğalgaz, su vb faturalar, abonelik adres bilgileri, yurtta kalınıyorsa yurtta kalındığını gösterir belge, işyeri deprem bölgesindeyse işyerinde çalışıldığına dair belge gibi) örneklerinin alınmasını öneririz.

1.    Muhtarlıklar:

Bazı muhtarlıklar yalnızca ayni destek başvurusu almaktadır. Ancak muhtarlıkların kendilerine ait bir nakti/ayni destek mekanizması olmamakla birlikte, kaymakamlıklara yönlendirme yapmak amacıyla bu talebi toplandıkları öğrenilmiştir.

Bunun dışında muhtarlıklar mahalle dayanışması ile erzak, gıda vb. yardımları yapmaktadır. Bu sebeple muhtarlığa gidip başvuru yapılması önerilir.

2.    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:

Yardımın niteliği ilçeden ilçeye değişmekte olup depremzedelerin yerleştikleri ilçe kaymakamlığı sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfına başvurmaları halinde yardım yapılacağı bilgisi edinilmiştir. Maddi destek miktarı alo 144’ten alınan bilgiye göre aile geliri gibi bazı bilgilere bakılarak belirlenebilir. Çankaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 5000 TL yardım yaptığı bilgisi edinilmiştir.

3.    Hasar tespit ve kamunun sağlayacağı maddi destekler:

AFAD başkanlığının açıklamasına göre, hasar tespit işleminin tamamlanması ile birlikte hane başı 10.000 TL destek ödemelerinin yapılacağı iletilmiştir.

Hasar tespitinin yapılması için e-devletten başvuru şartı aranmamaktadır. Ödemenin ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi verilmemiş olsa da hasartespit.csb.gov.tr web sitesinden hasar tespitinin yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmesi önerilir.

 • Ev sahibi olan kişilerin konutlarına yönelik hasar tespit henüz yapılmamışsa, e-devlet üzerinden ya da bulunulan ilin valilik/kaymakamlığına başvuru yapılabilir.
 • Kiracı olan kişiler için, eğer ev sahibi henüz hasar tespit başvurusu yapmamışsa yine bulunulan ilin valilik/kaymakamlığına gidilerek hasar tespit yapılması için başvuruda bulunulabilir.
 • Hasar tespit işlemi tamamlandıktan sonra ödemeler, Ziraat bankası hesabı olanlar için hesaba, olmayanlar için T.C. kimlik numaralarına yatırılacaktır.

*Afet sebebiyle hak sahibi olanların yararlanacağı desteklere dair internette çokça bilgi dolaşmaktadır. Öncelikle ilgili mevzuata göre: ​​“Hak sahibi” deyimi, afetzedelerin, yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını ifade eder.”

Dolayısıyla hak sahipliği işlemleri için öncelikle hasar tespit işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir. Bu işlemler e-Devlet üzerinden “AFAD Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu” adıyla açılacak olan bağlantıdan yapılacaktır.

AFAD’ın nakti yardım ve hasar tespite ilişkin hazırladığı belgeye bu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Afisler_Brosurler/Nakdi-Yardim-ve-Hasar-Tespit.pdf

Hasar tespitine itiraz: Ağır hasarlı olduğu düşünülen deprem bölgesindeki bazı evlere az hasarlı tespiti yapılması gibi durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine hasar tespite yönelik itiraz edilebilir. Buna ilişkin Çağdaş Hukukçular Derneği’nin hazırladığı örnek dilekçeyi de paylaşmak faydalı olabilir:

https://cagdashukukcular.org/basin/hasar-tespitine-itiraz-icin-ornek-dilekce/

4. DASK ( Doğal Afet Sigortalar Kurumu):

Ev sahibi olan kişiler, ALO 125, e-devlet ya da www.dask.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilir. Dask, deprem sebebiyle konutta oluşan zarar, deprem sebebiyle meydana gelen patlama, yangın, yer kayması vb. ile konutta oluşan zararın masraflarını karşılamaktadır. Ancak konut içerisindeki eşya bu kapsamda değildir. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenen tazminat tutarı, ilgili hak sahibine kısa mesaj olarak gönderilen şifreler aracılığı ile vatandaşlık numaralarını kullanarak herhangi bir Vakıfbank şubesinden alınabilmektedir.

*Deprem sonrasında çok fazla yanlış ve eksik bilgi yayılmaktadır. Bu sebeple düzenli olarak kamu kurumlarının duyurularını takip etmeyi öneririz. Örneğin, bir destekten yararlanmak için depremzede belgesi gibi belgelerin istendiği bilgisi yayılmıştır. Bunun üzerine AFAD böyle bir belgenin aranmayacağına ilişkin açıklama yayımlamıştır. Aşağıda hem bu açıklamaya dair hem de sıkça sorulan sorulara dair AFAD’ın hazırlamış olduğu duyuruların linklerini bulabilirsiniz.

https://www.afad.gov.tr/afetzede-vatandaslarimizin-durumlarini-gosterir-belge-almalari-gerektigi-iddiasi-basin-bulteni

https://www.afad.gov.tr/afaddan-deprem-bolgesi-icin-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari-merkezicerik

SAĞLIK

Ankara'daki üniversiteler, kamu hastaneleri, özel hastaneler ve sivil toplum örgütlerinin psikososyal destek hizmetlerine yer verilmiştir.

 • ODTÜ AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi

0312 210 67 13 / 0312 266 58 65

kpu@metu.edu.tr

 • Başkent Üni. Tıp Fakültesi Erişkin Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı

0312 203 68 68 (Randevu ile ücretsiz muayene)

 • Ankara Üni. Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Afet ve Travma Polikliniği

0 312 595 66 30 / 0 312 595 87 28 / 0 312 595 78 38

 • Ankara Üni. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

0551 976 77 98 / 0 551 976 77 98

ankaratip.psikososyaldestek@gmail.com

 • Ankara Üni. Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikososyal Destek Birimi

(Öğrenciler ve aileleri öncelikli)

http://health.ankara.edu.tr/psikososyal-destek-birimi/

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği

Hafta içi 9.00-16.00 Afet Sonrası Ruhsal Destek Hizmeti

0 312 911 48 48 / 0 312 202 54 22

 • TED Üniversitesi COPeS Ankara

Depremden etkilenen üniversite öğrenci, personel ve yakınları

0 537 953 34 50 / 0 530 257 11 30

copes@tedu.edu.tr

 • Ufuk Üniversitesi Ruh Sağlığı Polikliniği

0 312 204 40 00

 • Kadın Dayanışma Vakfı

0312 430 40 05 / 0312 432 07 82

(Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 10.00-13.00, 14.00-17.00)

bilgi@kadindayanismavakfi.org.tr

 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi

0530 200 1886

 • Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi Psikososyal Destek Hattı

0535 518 32 22

Psikososyal destek dışında, Ankara ilinde sağlık hizmetlerine erişim, yönlendirme ve bilgi edinmeye dair hizmet veren yerler şu şekildedir:

Ankara Gençlik Merkezi

Arapça: 0 552 723 75 95 / Türkçe: 0552 720 75 95

 • Sağlık noktasında bilgi, yönlendirme ve takipler (gebeler, ilaca erişimi olmayan kişilerin ilgili yerlere ulaşmasını sağlama, hali hazırda sağlık sorunu yaşayanlar vb. başvurabilir.),
 • Göç idaresi veya diğer devlet kurumları ile ilgili bilgi ve danışmanlıklar,
 • Şiddete maruz bırakılan kadınlar, refakatsiz çocuklar vs. için takip ve yönlendirmeler,
 • LGBTİ+ danışanların ihtiyaçlarına yönelik yönlendirilmeler,

Adres: Ulubey mah. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin cad. no: 20/A Altındağ/ANKARA

Lokman Hekim Akay Hastanesi

Lokman Hekim hastanelerinin bulunduğu İstanbul, Ankara ve Van'a gelen depremzedeler T.C. kimlik numaraları ve ikamet ettikleri şehiri göstererek Lokman Hekim hastanelerinden ücretsiz tedavi ve klinik hizmetinden yararlanabilmektedirler.

Detaylı bilgi için: +90 444 9 911

*Alınan bilgiye göre, deprem bölgesinden diğer illere gelen kişiler, T.C. kimlik numarası ile hastane ve sağlık ocaklarına başvurdukları takdirde, otomatik olarak “doğal afet” provizyon sistemi içinde muayene edilip ve gerekli tetkik ve ilaçları reçetelenmektedir. Verilen e-reçete ile yine eczanelerden “doğal afet” provizyonu ile kronik ve diğer tüm ilaçlarını temin edebilirler. Ancak bu hizmetin yalnızca sigortası olan kişilere yönelik olup olmadığı bilgisi net değildir.

BARINMA

*son 2 hafta içinde barınma desteği sunan kurum, kuruluşlar listesidir. Ancak çok başvuru olması doluluk oranını etkilemiş olabilir.

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Kriz Masası

0312 666 60 00 (7/24)

Ayrıca deprem sebebiyle barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik birçok platform ve websitesi oluşturulmuştur. Aşağıda bazı platform ve web sitelerinin linki mevcuttur:

  • https://evimevindir.com/
  • https://misafirol.org/
  • https://www.missafir.com/ev-sahipleriyle-depremzedeleri-bulusturma-platformu/
  • https://www.hepsiemlak.com/emlak-yasam/genel/dostluk-catisi
  • https://www.emlakjet.com/evin-umut-olsun/
  • https://deprem.aiesec.org.tr/

*son 2 hafta içinde barınma desteği sunan kurum, kuruluşlar listesidir. Ancak çok başvuru olması doluluk oranını etkilemiş olabilir.

 • Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi

0545 778 93 38 (geçici barınma)

 • ODTU Mezunlar Derneği

0312 286 79 79

 • Dünya Evimiz Derneği

0533 815 13 59

EŞYA DESTEĞİ

 • Yenimahalle Belediyesi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi

0312 344 88 86

 • Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği

0312 474 00 10

 • ODTU Mezunlar Derneği

0312 286 79 79

 • Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu

Oğuzlar, Türkocağı Cd. No:4, 06520 Çankaya/Ankara

(09.00 - 19.00 saatleri arası)

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent 153 Destek Hattı

(hem eşya hem nakliye desteği)

GIDA, GİYİM, HİJYEN MALZEMELERİ

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Kriz Masası

0312 666 60 00 (giyim ve gıda desteği 7/24)

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent 153 Destek Hattı

(sıcak yemek hizmeti, ev eşyası, kıyafet ve temel gıda desteği)

 • Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi

0312 352 54 44

(kıyafet, battaniye, temel gıda, Keçiören ilçesinde ikamet edenler için)

 • Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu

Oğuzlar, Türkocağı Cd. No:4, 06520 Çankaya/Ankara

(09.00 - 19.00 saatleri arası)

 • Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi

(Gölbaşı ilçesinde ikamet edenler için)

 • Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu

0312 352 54 44

(Mamak ilçesinde ikamet edenler için)

 • Yenimahalle Belediyesi Derman Market

İlkyerleşim, 1992. Sk. 7-1, 06370 Yenimahalle/Ankara

(temel gıda ve market,

Yenimahalle ilçesinde ikamet edenler için)

 • Çankaya Belediyesi Ümitköy Hizmet Binası

Ümit Mah. Doğan Taşdelen Bulvarı No:44 Çankaya

(09.00 - 19.00 saatleri arası, giysi, battaniye, hijyen malzemeleri ve gıda)

 • Ümitköy Çankaya Evi

0312 458 89 00

(Market, gıda, hijyen, kıyafet, ayakkabı vb.)

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Giyim Mağazası ANFA Altınpark

(giyim, battaniye, temel gıda, temel hijyen, ikametgah kontrolü yapılıyor)

 • Ankara Kent Konseyi Giyim Mağazası

Gençlik Parkı. Kızılay, Atatürk Blv No 18, 06050 Altındağ/Ankara

 • Mülkiyeliler Birliği

0 532 747 53 60

(kıyafet, ayakkabı, vb.)

İSTİHDAM, BURS DESTEKLERİ

 • ABB Kariyer Merkezi

0312 507 42 44

abbkariyermerkezi@ankara.bel.tr

Hacı Bayram Mahallesi, Ulus Gençlik Parkı Metro Kapı Girişi No: 12

(merkeze gidilerek başvuru formu doldurulması gerekiyor)

 • Depremden etkilenen lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim görevlileri burs imkanı
  https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bicaba-birlikte-calisip- birlikte-basaracagiz-programini-cagriya-aciyoruz

Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı, eğitim, barınma, sosyal hizmet, sağlık
İstihdam