11/11/2015 | Yazar: Hakan Özkan

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu dün açıklandı. Raporda LGBT’lere yönelik ayrımcılıklar, Onur Yürüyüşü’ne saldırı gibi konuların ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. LGBTİ haklarının korunmasına ilişkin öneriler yer alıyor.

Avrupa Birliği: LGBTİ’lere yönelik hak ihlalleri ciddiyetini koruyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu dün açıklandı. Raporda LGBT’lere yönelik ayrımcılıklar, Onur Yürüyüşü’ne saldırı gibi konuların ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. LGBTİ haklarının korunmasına ilişkin öneriler yer alıyor.

AB Komisyonu'nca hazırlanan İlerleme Raporu dün açıklandı. Raporda Türkiye’nin reform sürecini yavaşladığı belirtildi. Türkiye’nin insan hakları ve temel özgürlükler konusundaki çabalarında yetersiz kaldığı eleştirisi getirildi.  Başta toplantı ve ifade özgürlüğü olmak üzere demokratik temel hakların hayata geçirilmesinde ciddi gerilemenin kaydedildiği vurgulandı.

Raporda dikkat çeken başlıklar; internet yasası, mültecilere destek, basın özgürlüğü, Ankara Katliamı, seçim sistemi, insan hakları ve ifade özgürlüğü, yolsuzluklar ve yargı oldu.

Temel insan hakları konuları kaygı verici

Raporda kaygı verici vurgusu ile verilen konular şöyle:

*Gazeteci, yazar ve sosyal medya kullanıcıları hakkında başlatılan polis soruşturmaları

*Gösteri ve yürüyüş hakkına karşı hoşgörüsüz tavır, bu alandaki yasal düzenlemeler

*Bağımsız adalet sisteminin yapısı

*Çözüm süreci

*Ankara Katliamı soruşturma süreci

LGBTİ hakları garanti altına alınmalıdır

Türkiye'nin Anayasa insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasını garanti etmesi konusunda uygulama son birkaç yıldır artış olduğu, ancak, büyük eksikliklerin devam ettiği söylendi. Avrupa Sözleşmesinden kaynaklanan hakların uygulanması konusunda kapsamlı bir çerçeve yasaya acil ihtiyaç vardır yorumu yapıldı.

Avrupa standartları doğrultusunda ayrımcılıkla mücadelede Türkiye'nin kadın, çocuk ve lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBTİ) haklarını garanti altına alması ve sosyal içerme yeterli dikkati sağlaması önerildi. Gruplar tanımlanırken LGBTİ’ler ve Romanlara dikkat çekildi.

Raporun İnsan Hakları ve Azınlık Gruplarının Korunması alt başlığında şu ifade yer alıyor: “Ayrımcılık Yasağı hukuk ve uygulamada,  azınlıklara mensup kişilerin ve korunmasız grupların yeterince korunmasına yönelik olarak düzenlenmelidir. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ayrımcılık ve azınlıklara karşı nefret söylemi sorunlarında lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBTİ)  hakları kişilerin hakları önemli konular arasındadır.”

İstihdamda ayrımcılık artıyor

Sosyal Politika ve İstihdam başlığında ise; Ayrımcılık karşıtı politikalarda herhangi bir gelişme olmadığı, cinsiyet grupları, çeşitlilik ve etnik grupların istihdamda ayrımcılığa uğradığı vakalarının arttığı belirtildi. LGBTİ'lerin üçte birinin, işe erişimde ayrımcılığa uğradığı, uygun olmayan çalışma koşulları ile yetersiz maaş gibi sorunlar yaşadığı vurgulandı.

Verilen kararlar LGBTİ'lerin haklarını onaylıyor

LGBTİ haklarına saygının ciddi bir kaygı konusu olmaya devam ettiği söylendi. 2014’te Danıştay’ın verdiği, cinsel yönelim temelinde bir öğretmenin görevden alınmasının iptalinin ve Ekogenç davasındaki kararların LGBTİ'lerin haklarını onayladığı belirtildi.

Ancak, suçlar, saldırı ve translara yönelik nefret cinayetlerin derin endişe sebebi olduğu dile getirildi. Nefret suçlarına karşı mevzuat düzenlemesi gerekliliğinin altı çizildi. Transların keyfi cezalar aldığı, ev baskınları ve polis şiddetine maruz kaldığı belirtildi.

İstanbul Onur Yürüyüşü’ne keyfi gerekçelerle saldırılmıştır

İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün Haziran ayında keyfi gerekçelerle yasaklanması ve polis tarafından orantısız güç kullanımı da raporda yer aldı.

Raporda yer alan başka bir konu ise Silahlı Kuvvetler Disiplin Sistemi’nde LGBTİ kimliklerin bir “psikoseksüel bozukluk” nitelendirilmesi ve ordunun tıbbi yönetmelik olarak eşcinselliği hastalıklar kapsamına alması oldu. Bu konuda önemli düzenlemelerin gerektiği söylendi. 

Anayasa Mahkemesi kararı insan hakkı ihlalidir

Nisan 2015’te yılında “Doğal cinsel ilişki” kararı veren Anayasa Mahkemesi’nin kararının hoşgörü atmosferine ve LGBTİ’lerin insan haklarına yönelik olmadığı ifade edildi.

Seçimlere yönelik düzenlemeler getirilmeli

Raporda, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerine katılımın yüksekliğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyasındaki aktif rolü ve iktidar partisini destekliyor görünmesinin yanı sıra medya üzerindeki artan baskı endişe konusu oldu. Seçim döneminde medya özgürlüğü ciddi bir endişe konusu olmayı sürdürdü. Öncelikle yüzde 10'luk seçim barajı olmak üzere seçimlere yönelik düzenlemelerdeki eksiklikler giderilmeli önerisi yapıldı.

Yargı üzerinde baskı var

Yargı bağımsızlığı ve güçler ayrılığına saygı yargıçlar ve savcılar eliyle zarar gördüğü bu nedenle Türkiye’nin gelecek yıl yargının bağımsız ve tarafsız bir biçimde görevini yapabilmesi için gereken siyasi ve yasal ortamı sağlamalı önerisi yapıldı.

İnternet yasası standartların gerisinde

Son dönemde artan sosyal medya tutuklamalarına dikkat çekilerek, “İnternet yasasında yapılan değişiklikler Avrupa standartlarının çok gerisinde ve hükümetin mahkeme kararı olmaksızın internet içeriğini engelleme yetkisini artırıyor” denildi.

Raporda övgüler de yer aldı

Türkiye'nin Irak ve Suriye'de gelen sığınmacılar için “benzeri görülmemiş” bir destek verdiği kaydedilen raporda, sığınmacı krizinin çözümü için Türkiye-AB Ortak Eylem Planı'nın hazırlandığı dile getirildi.

Türkiye için her yıl hazırlanan raporun ekonomi alanında ise Türk ekonomisinin ilerleme kaydettiği ve işleyen bir pazar ekonomisi olarak kabul edilebileceği belirtildi. Belgede, “Ekonomik ve Parasal Politika” başlıklı 17. faslın açılmasına dönük Türkiye'nin ilerleme kaydettiği de vurgulandı. 


Etiketler: yaşam, siyaset
İstihdam