14/11/2023 | Yazar: Kaos GL

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa Konseyi üyesi ülkelere çağrı: LGBTİ’lere ayrımcılıkla mücadeleye yüksek öncelik verin!

Avrupa Konseyi’nden LGBTİ’lere ayrımcılığa karşı yeni karar Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun “LGBTİ Bireylere Karşı Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Önlenmesi ve Bu Konuda Mücadele Edilmesi Konusundaki 17 No.lu Genel Politika Tavsiye Kararı” Etkiniz çevirisiyle Türkçe'de.

28 Haziran’da kabul edilen Avrupa Konseyi tavsiye kararında Avrupa'da LGBTİ’lerin topluma dâhil edilmesini, yasal olarak korunmasını ve hayatın her alanına katılımını sınırlayan uygulamaların sürdüğü vurgulanıyor.

Kararın “Avrupa Konseyi bölgesinde LGBTİ bireylerin insan hakları açısından devam eden zorluklar” başlıklı bölümünde güvenilir veri ve yeterli politikaların olmaması, eğitim alanında daha kararlı eylemlere ihtiyaç duyulması, eşit evlilik hakkının önündeki engeller, transların cinsiyetlerinin hukuken tanınmaması ve korunmaması, interseksler için yasal güvencelerin bulunmaması ve LGBTİ sığınma taleplerinin uygunsuz şekilde ele alınması sıralanıyor.

Komisyon LGBTİ karşıtı nefret söylemi konusunda üye devleti uyararak, özellikle siyasetçilerin LGBTİ karşıtlığını eleştirdi:

“Toplumsal cinsiyet ve LGBTİ karşıtı söylemler, LGBTİ bireylerin, özellikle de trans bireylerin insan haklarını yanlış bir şekilde kadın ve çocuk haklarına yönelik tehdit veya risk olarak sunabilir. Toplumsal cinsiyet karşıtı kampanyalar, Avrupa genelinde, başta trans bireyler olmak üzere LGBTİ bireylere karşı hoşgörüsüz veya nefret dolu olarak nitelendirilebilecek bazı yorumlar da dâhil olmak üzere, kamuoyunda kışkırtıcı söylemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazı üye devletlerde, toplumsal cinsiyet karşıtı dil, kini beslemek ve kendilerini geleneksel değerlerin savunucuları olarak göstermek isteyen yerel politikacılar tarafından benimsenmiştir.”

Komisyon ayrıca üye devletlere tavsiyelerini de sıraladı. LGBTİ’lerin güvende olmaları ve kanunlar önünde eşit şekilde korunmaları için üye devletlerin adım atması gerektiğini vurgulayan Komisyon, kararda şöyle dedi:

“LGBTİ bireylerin güvende olmalarını, kanunlar önünde eşit şekilde korunmalarını ve hak ve özgürlüklerden toplumun diğer tüm üyeleriyle aynı ölçüde yararlanabilmelerini sağlamak için mevzuat, idari politikalar ve ulusal stratejiler veya eylem planları dâhil olmak üzere tüm olumlu tedbirler alınarak LGBTİ bireyler için eşitliğin teşvik edilmesine ve sağlanmasına ve bu bireylere karşı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye yüksek öncelik verilmelidir. LGBTİ bireylere karşı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmek için alınan tedbirlerin (yerel/bölgesel ve ulusal) tüm idari düzeylerde uygulanmasını sağlanmalı ve hukuki, sosyal, dini, kültürel alanlar ile eğitim ve sivil toplum alanları da dâhil olmak üzere toplumun farklı sektörlerinden çok çeşitli aktörlerin katılımı kolaylaştırılmalıdır. Bu tür tedbirler aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ve toplumsal cinsiyete dayalı olarak verilen zararların etkilerini de ele almalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini artırmaya yönelik politikalar lezbiyen, biseksüel, trans ve interseks kadınların deneyimlerini uygun şekilde dikkate almalıdır. Nefret suçu ve ayrımcılık karşıtı kanunların ve politikaların LGBTİ bireyler için etkili koruma sağlaması temin edilmeli ve LGBTİ bireyleri mağdur eden, bu bireylere karşı ayrımcılık yapan veya bu bireylere yönelik nefreti meşrulaştıran kanunların veya politikaların kabul edilmesinden kaçınılmalıdır. Tüm LGBTİ bireylerin ve grupların, hakları ve toplumdaki konumları hakkındaki görüş ve bilgileri güvenli bir şekilde ve taciz veya saldırıya uğramadan özgürce ifade edebilmeleri ve bu bilgilere ulaşabilmeleri ve bu birey ve grupların polis ve diğer ilgili makamlar tarafından tam olarak korunmaları sağlanmalıdır.”

Kararın Türkçesine ulaşmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları
İstihdam