02/02/2022 | Yazar: Kaos GL

Velvele, Avrupa Konseyi’nin 25 Ocak 2022’de oy çokluğu ile kabul ettiği LGBTİ’leri hedef alan nefretle mücadele kararını Türkçeleştirdi.

Avrupa Konseyi’nin LGBTİ’lere karşı artan nefretle mücadele kararı Türkçede Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa Konseyi’nin 25 Ocak 2022’de oy çokluğu ile kabul ettiği, uluslararası kamuoyunda LGBTİ hakları açısından büyük bir kazanım olarak karşılanan kararı LGBTİ’lere yönelik artan şiddete dikkat çekiyor. 

Ari P. Büyüktaş ve Bawer Murmur, kararın tam metnini Velvele için Türkçeleştirdi. Büyüktaş, çeviri için kaleme aldığı giriş metninde bu kararın önemini şöyle anlatıyor:

“Avrupa Konseyi’nin 25 Ocak 2022’de oy çokluğu ile kabul ettiği, uluslararası kamuoyunda LGBTİ hakları açısından büyük bir kazanım olarak karşılanan kararı LGBTİ’lere yönelik artan şiddete dikkat çekiyor. Konsey üyeleri AKP’li Mehmet Mehdi Eker ve MHP’li Kamil Aydın’ın hayır oyu, CHP’li Ahmet Ünal Çeviköz’ün ise evet oyu verdiği kararın tavsiye metnine ayrıca HDP’li Feleknas Uca ve yakın zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığı’na seçilen CHP’li Selin Sayek Böke de evet oyu verdi. Karar, kıtada yükselen “trans karşıtı ideolojiyi” ve toplumsal cinsiyet karşıtlığını da bu şiddetin nedenleri arasında gösteriyor.

“Fourat Ben Chikha’nın (Belçika, SOC) raporuna dayanan kararı kabul eden Meclis, özellikle Macaristan, Polonya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve İngiltere’de “birkaç yıldır LGBTİ’lerin haklarına yönelik geniş çaplı ve çoğu zaman ölümcül olan saldırıları” şiddetle kınadı ve son yıllarda kaydedilen önemli ilerlemelerin bugün tehdit altında olduğunu vurguladı.

“Meclis tartışması esnasında karar metnindeki özellikle trans-karşıtı ve toplumsal cinsiyet karşıtı söylemleri kınayan kısımların değiştirilmesine dair talepler olduğu gözlemlense de, bu taleplerin karardan çıkarılmasına karşı çıkılarak transfobik söylemlerin ve artan nefret söylemini körükleyen yaklaşımların karar metnine yansımasına engel olundu. Raportör Fourat Ben Chikha, raporu zayıflatacak bu tarz değişiklik taleplerinin kararın oylanma aşamasında meclis tarafından reddedildiğini belirtti.

“Kabul edilen karar için hazırlanan rapora dair 8 Ekim 2021’de Transgender Europe (TGEU) kendi web sitesinde yayınladığı metinde, raporun toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin ideolojisini açığa çıkararak bunun nasıl sadece bir araçsallaştırma olduğunu ve nefret söylemlerinin siyasi güç kazanmak ve daha geniş insan hakları ve demokrasi karşıtı siyasi gündemleri teşvik etmek gibi başka siyasi amaçları olduğunu doğru bir şekilde açıkladığını, bu tarz hareketlerin iyi organize edilmiş ve diğer grupların yanı sıra LGBTİ’ler için tehlikeli olduğunda ısrar ettiğini belirtmişti.

“Özellikle karar metinde adı geçen beş ülke (Macaristan, Polonya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve İngiltere) açısından Avrupa Konseyi’nin bu kararı daha kritik bir önem taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, 2021 yılında Macaristan ve Polonya hakkında LGBTİ haklarının ihlali üzerinden yasal işlem başlatmıştı

“Aynı gün Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi’nde oylanarak kabul edilen bir diğer karar ise Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’daki LGBTİ’lere yönelik hak ihlallerine dair ilgili ülke makamlarına doğrudan çağrıda bulunuyor.”

Çevirinin tam metnine ulaşmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, yaşam, nefret suçları, dünyadan
nefret