08/12/2018 | Yazar: Kaos GL

​Kaos GL, Avrupa Konseyi’nin “LGBTİ kişilere yönelik nefret suçlarında polis hizmetleri” kitabını Türkçeleştirdi.

Avrupa Konseyi’nin “LGBTİ’lere yönelik nefret suçlarında polis” kitabı artık Türkçe! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL, Avrupa Konseyi’nin “LGBTİ kişilere yönelik nefret suçlarında polis hizmetleri” kitabını Türkçeleştirdi.

Avrupa Konseyi’nin polis hizmetlerini iyileştirmek için yayınladığı “LGBTİ kişilere yönelik nefret suçlarında polis hizmetleri: Profesyonel Bir Polis Müdahalesi için Eğitim” kitabı artık Türkçe’de.

Joanna Perry ve Paul Franey’nin yazdığı kitabı Kaos GL adına Jasmin Duraner Türkçeleştirdi, editörlüğünü ise Murat Köylü üstlendi.

Kitapta, polis memurlarının nefret suçu mağdurlarının ilk temas noktası olduğu belirtilerek; polis hizmetleri için eğitim modülleri yer alıyor.

Nefret suçu mağdurlarının ilk temas noktası: Polis

Kitabın amacı giriş bölümünde şöyle açıklanıyor:

“Polis memurları ceza adaleti sisteminin ön saflarında yer alır ve birçok nefret suçu mağduru için ilk temas noktasıdır. LGBTİ kişilere yönelik nefret suçlarını tespit etme ve soruşturmaya ilişkin gerekli beceriler olmadan polis memurları mağdurlar için adalet ve koruma sağlayamaz, toplulukların güvenini kazanamaz ya da nefret suçlarına dair ulusal yasaların adil ve şeffaf şekilde uygulanmasına katkıda bulunamaz.

“Bu kitapçık Avrupa Konseyi ülkelerinde faaliyet gösteren polis eğitmenleri, soruşturma memurları, yöneticiler, nefret suçlarından sorumlu yetkililer ve ön saf polis memurları için tasarlanmıştır. Bu kitapçığın amacı LGBTİ kişilere yönelik nefret suçları konusunda eğitimler vermek için destek, bilgi ve uygun araçlar sağlamaktır. Kitapçık, diğer uluslararası insan hakları standartları ve kolluk kuvvetleri için hâlihazırda mevcut olan eğitim materyallerinin yanı sıra Avrupa Konseyi standartlarına, bilhassa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili içtihatlarına dayanmaktadır.

“Bu kitapçık, insan hakları temelli yaklaşımı esas alır ve bilgiler uzman verilerinden edinilmiştir. En önemlisi ise, söz konusu bireylerin kolluk kuvvetlerine olan güveninin ve işbirliğinin bu tür suçlara yönelik soruşturmaların başarısında kilit nokta olduğu bilinciyle, mağdur ve topluluk odaklı olmasıdır. 

“Polis eğitimi, nefret suçlarının üstesinden gelecek kapsamlı yaklaşımın unsurlarından biridir. Polis kayıt sistemleri LGBTİ kişilere yönelik nefret suçlarının tüm yönlerinin kayıt altına alınmasına olanak sağlamalıdır ve iyi bir soruşturma resmi protokollerle ve kılavuzlarla desteklenmelidir. Polisin temel ortağı olan savcılık da nefret suçlarına yönelik başarılı ve adil kovuşturmaların hazırlanabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için eğitimden geçmelidir. Son olarak, LGBTİ kişilere yönelik nefret suçlarının sebep olduğu belirli zararların bilincinde olan ve kendisini bu eğitimin tam olarak uygulanması için kaynak sağlanmasına adayan politik liderler de mevcut bulunmalıdır.

“Bu kitapçık, LGBTİ kişilere yönelik nefret suçlarının tespit edilmesine, soruşturulmasına ve kovuşturulmasına ilişkin politikaların, mevzuat ve önlemlerin uygulanmasında üye ülkelere destek sağlama ve nefret suçu mağdurlarının korunması konusunda Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Biriminin çalışmalarının ve uzmanlığının yanı sıra nefret suçları ve ayrımcılıkla mücadele konusunda Avrupa Konseyi standartlarını esas almaktadır.”

Kitabın online haline ulaşmak için tıklayın.

 


Etiketler: insan hakları, nefret suçları