19/01/2022 | Yazar: Selma Koçak

Yeni bir raporda, Avrupa ve Orta Asya’daki LGBTI+ örgütleri için artan zorluklara dikkat çekiliyor.

“Avrupa ve Orta Asya’daki LGBTİ+ örgütleri, artan tehditlere rağmen çalışmalarını genişletiyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa ve Orta Asya'daki LGBTİ örgütlerine yönelik bir anket, örgütlerin büyüyen LGBTİ karşıtı güçler ve devam eden COVID-19 krizi karşısında dikkate değer zorluklarla karşı karşıya olduklarını ortaya koyuyor.

Avrupa'nın önde gelen LGBTİ örgütü ILGA-Europe tarafından yayınlanan bir rapor, LGBTİ+ aktivistlerin bir sürü zorluk arasında bir de çalışmalarına kaynak bulma sıkıntısı yaşadıklarını gösteriyor.

Avrupa ve Orta Asya'daki 300 LGBTİ kuruluşunun cevapları baz alınarak hazırlanan “Funding To Meet Changing Realities - LGBTI Organisations on the State of Funding in Europe and Central Asia, Survey 2021” (Değişen Gerçekleri Karşılamak için Fonlama - Avrupa ve Orta Asya'da Fonlamanın Durumuna İlişkin LGBTİ Örgütleri, Anket 2021) başlıklı raporda şunlar yer alıyor:

*Bir yandan topluluklarına hizmet etmek için çok sayıda farklı etkinlik düzenleyen, eşzamanlı olarak LGBTİ+ haklarını korumaya yönelik yasa ve politikalar üretmeye çalışan LGBTİ+ örgütlerinin yaklaşık üçte biri, yıllık 20.000 avronun altındaki bütçelerle tüm bunları kotarmak için uğraşıyor.

*COVID-19 pandemi döneminde, bölgedeki kuruluşlar, kamu otoriteleri tarafından sağlanması gereken hizmetleri LGBTİ’lere sunmak ve böylelikle mağduriyetleri gidermek için harekete geçti.

*Bölgedeki her iki LGBTİ örgütünden biri, yardım talebiyle gelen LGBTİ'lerin ihtiyaçlarını karşılayamama nedeniyle stres ve tükenmişlik yaşıyor.

Genel olarak, kuruluşların yüzde 84,9'u tükenmişlik/yıpranma sorunlarıyla karşılaştıklarını söylüyor. Ülke genelinde stres ve tükenmişliğin en yaygın nedeni, yardım için gelen LGBTİ+’ların ihtiyaçlarını karşılayamamak (yüzde 49,7), COVID-19'a yanıt olamamak (yüzde 46,1) ve sağ görüşlü, LGBTİ karşıtı veya “cinsiyet karşıtı” grup veya bireylerden gelen dış tehditlere yanıt vermek zorunda kalmak (yüzde 43,6) olarak belirlendi.

Rapor ayrıca LGBTİ örgütlerinin karşılaştığı zorlukları değerlendiriyor ve örgütlerin yaptığı işlerin ve hizmet verdiği toplulukların çeşitliliğini haritalıyor. LGBTİ örgütlerinin yaklaşık dörtte üçü, kendileri için en önemli faaliyetlerin yürütülmesinin önündeki en büyük eksikliğin fonlama olduğunu belirtti. Dolasıyla çoğu zaman örgütler için önem derecesi yüksek olan işler fon olmadan ya da o işe ayrılan özel bir fon olmadan yapılmaya çalışılıyor.  

Raporda ayrıca, artan iş yüklerine, tükenmişliğe/ yıpranmaya ve büyüyen tehditlere ve saldırılara rağmen, LGBTİ örgütlerinin çalışmalarını genişletmeye devam ettiğini ve LGBTİ topluluğu içindeki göçmenler, gençler, translar gibi son derece kırılgan gruplara odaklandığını ve bu çabaları güçlendirebilmelerini sağlamak için ek kaynaklara şiddetle ihtiyaç duyduklarını belirtiliyor.

Bölgelerdeki LGBTİ örgütlerinin çalışmalarını desteklemek için, örneğin şirketlerden ve özel bağışçılardan daha fazla bağış alarak kendi kaynaklarının oranını artırmış olmaları ise iyi haber.

ILGA-Avrupa Programları Direktörü Björn van Roozendaal raporu yayınlarken şunları söyledi:

“Bu raporda yer alan zengin verilerin arkasında, büyüyen muhalefet, artan baskı ve yayılan bir pandeminin ortasında toplulukları için ayağa kalkmaya devam eden, en çok etkilenenlere ulaşan ve yeni işler üstlenmeye ve günümüzün zorlukların karşılamak için ortaklıklar kurmaya devam eden LGBTİ aktivistlerinin güçlü bir hikâyesi var. Ancak kaynaklar hâlâ kıt, zor bulunuyor. Bu raporun çarpıcı bulguları, LGBTİ örgütlerini destekleyebilecek olan, bunu isteyen ya da desteklemeye yönelik taahhütlerini artırabilecek herkese bir eylem çağrısı olmalıdır.”


Etiketler: yaşam, dünyadan
nefret