22/05/2013 | Yazar: Ömer Akpınar

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın hazırladığı, lezbiyen, gey, biseksüel ve transların 27 Üye Devlet ve Hırvatistan’daki deneyimlerini ortaya koyan ilk karşılaştırmalı çalışma yayınlandı.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın hazırladığı, lezbiyen, gey, biseksüel ve transların 27 Üye Devlet ve Hırvatistan’daki deneyimlerini ortaya koyan ilk karşılaştırmalı çalışma yayınlandı. 17 Mayıs Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün’de yayınlanan çalışmaya göre, geçen yıl neredeyse her iki LGBT’den biri (yüzde 47) ayrımcılık ya da tacize maruz kaldığını hissetti.
 
Avrupa Komisyonu’nun 2011 yılında talep ettiği rapor 93,000’den fazla yanıt ile alanında en fazla örneği bulunduruyor.
 
Bulgulara ilişkin Avrupa Parlamentosu Milletvekili LGBT-İntergrup Eşbaşkanı Michael Cashman şu yorumda bulundu: “Çalışma LGBT’lerin yüzde 47’sinin kendileri oldukları için son 12 ayda ayrımcılığa ya da tacize uğradıklarını hissettiklerini gösteriyor. Bu da Avrupa Birliği’nin, özellikle Üye Devletlerin ve Avrupa Komisyonu’nun ayrımcılık ve tacizi yasaklamak için daha fazla harekete geçmesini gösteren açık bir sinyal.”
 
Avrupa Parlamentosu Milletvekili LGBT-İntergrup Eşbaşkan Ulrike Lunacek ise şunları ekledi: “Lezbiyen kadınlar (yüzde 55), 18 ve 24 yaş arasındaki gençler (yüzde 57) ve daha fakir LGBT’ler (52%) ayrımcılığa en çok maruz kalan gruplar. Bu da ayrımcılık ve tacizin etkilerinin marjinalize edilen kişilerde çoğaldığını gösteriyor. Ayrımcılık karşıtlığı elitist bir kaygı değildir, pek çok farklı sosyal grup için önemli bir zorunluluktur.”
 
Avrupa Parlamentosu Milletvekili İntergrup Başkan Yardımcısı, Sophie in ‘t Veld ise “Veriler katılımcıların dörtte birinin (yüzde 26) sırf kendisi olduğu için şiddete uğradığını ya da tehdit edildiğini gösteriyor, translarda ise bu oran üçte bire (yüzde 35) yükseliyor.
 
Avrupa Parlamentosu Milletvekili İntergrup Başkan Yardımcısı Dennis de Jong, “Maalesef, katılımcıların yalnızca yüzde 10’u ayrımcılığı, yalnızca yüzde 5’i de şiddet ve tacizi polise bildirdi. Polisin kayda düştüğü her şiddet vakasına karşılık dört vaka daha gerçekleşti. LGBT’leri koruyacak daha güçlü yasalar için daha fazla bekleyemeyiz,” dedi.
 

Çalışma ayrıca LGBT’lerin yüzde 32’sinin barınma, eğitim ve sağlık hizmeti, mallar ve hizmetlere erişimde ayrımcılığa uğradığını ortaya koydu. Son olarak, genel katılımcıların yüzde 20’si, trans katılımcılarınsa yüzde 29’u AB’nin ayrımcılığı yasaklamasına rağmen cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden ötürü işyerinde ya da iş ararken ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. 


Etiketler: yaşam, dünyadan
Nefret