17/04/2021 | Yazar: Damla Umut Uzun

AB Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü, Bulgaristan yetkililerinin Avrupa vatandaşlarının cinsel yönelim temelinde hareket özgürlüğü, özel hayat ve aile kurma haklarını ihlal ettiğini belirtti.

“Aynı cinsiyetten ebeveynli aileler tüm AB üye devletlerinde resmi olarak tanınmalıdır” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü*, yeni doğan çocuklarının Bulgaristan’da doğum belgesi almasının reddedilmesini içeren V.M.A./ Stolichna obshtina davasıyla ilgili görüş yayınladı. Bulgaristan yetkililerinin Avrupa vatandaşlarının cinsel yönelim temelinde hareket özgürlüğü, özel hayat ve aile kurma haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Hukuk Sözcüsü, Bulgar makamlarının istenen doğum belgesini düzenlemeyi reddetmelerinin, AB hukukunun V.M.A.'ya ve çocuğuna verdiği haklar için bir engel teşkil ettiğini açıkça belirtti.

ILGA-Avrupa Savunuculuk Direktörü Katrin Hugendubel, “Bu görüş, bir üye devlette kurulan ebeveynliğin AB genelinde hareket özgürlüğü nedenleriyle tanınması gerektiğini ve tüm AB vatandaşları ile ailelerinin eşit şekilde hareket özgürlüğünden yararlandığını açıklığa kavuşturduğu için doğru bir yöne işaret ediyor. Romanya / Coman davasında daha önce teyit edildiği gibi, "ulusal kimlik", yani Bulgaristan'ın gökkuşağı ailelerini tanımadığı iddiaları, AB hukukunun ihlalini haklı gösteremez” diyor.

“Ulusal mevzuatta kapsanmayan gökkuşağı aileleri söz konusu olduğunda AB hukukuna saygılı olunmalı”

LGBTIQ* Aile Dernekleri Ağı NELFA başkanı Eleni Maravelia ise Hukuk Sözcüsü’nün bu görüşünü şöyle yorumladı:

“NELFA, Bulgaristan ve tüm AB ülkelerine sınırlar arası konular söz konusu olduğunda – hatta ulusal mevzuatta kapsanmayan gökkuşağı aileleri ve çocukları söz konusu olduğunda bile - devletlerin her zaman AB hukukuna saygılı olması gerektiğini söyleyen net cevabından dolayı çok memnunuz. Mahkemenin vereceği son kararın Hukuk Sözcüsü’nün görüşünü dikkate alacağını ve çocuk haklarının korunmasını da içererek kararı bunun üzerine inşa edeceğini umuyoruz.”

Ailenin yasal temsilcisi ve Deyrtvie LGBTI Örgütü Hukuk Programı üyesi Avukat Denitsa Lyubenova şöyle diyor:

“Hâlâ Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın kararını bekliyoruz, ancak Hukuk Sözcüsü’nün görüşünün Avrupa'daki aynı cinsiyetten aileleri tanımak için ileriye dönük bir adım olduğuna inanıyoruz. Hukuk, küçük adımlar ve çok fazla azimle yavaşça değişir. Hukuk Sözcüsü tarafından belirlenen yöndeki bir karar, Sara ile iki annesi arasındaki aile ilişkisini kurmak için Bulgaristan'ı bağlayacak. Belki her şey şimdi başlar."

Avrupa Birliği Adalet Divanı hakkında

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin yargı organı ve Adalet Divanı ve Genel Mahkeme olmak üzere ikili bir yapıdan oluşuyor. Adalet Divanı'nın temel amacı, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. Divan, Birlik hukukunun yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka saygıyı sağlama, ulusal hukuk düzenleri ile AB hukuk düzeni arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki denetim, yorum, uyuşmazlık çözme, hukuk yaratma ve boşluk doldurma işlevlerini yerine getiriyor.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB hukukundan kaynaklanan birtakım davalara bakmaya yetkili. Bunlar genel olarak üye devletlerin ve AB kurumlarının AB hukukuna uyup uymadığının denetlenmesine yönelik davalar ile ulusal mahkemelerde görülmekte olan davaların çözüme bağlanması için gerekli olduğunda AB hukukunun yorumlanmasına ilişkin davalar.

*”Advocate General” görevi için Avrupa Birliği resmi Türkçe sitesinde yer alan “Hukuk Sözcüsü” çevirisini kullandık.


Etiketler: insan hakları, yaşam, aile, dünyadan
nefret