20/04/2021 | Yazar: Kaos GL

“Bizler iktidarın saldırılarına karşı kimseyi yalnız bırakmayacağız. Bizi iktidarın saldırılarına karşı yalnız bırakmayın!”

Bağımsız Lubunyalar’dan çağrı: Bizi iktidarın saldırılarına karşı yalnız bırakmayın Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Fotoğraf: Evin Arslan / csgorselarsiv.org

Bağımsız Lubunyalar, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına karşı çıkan herkese açık çağrı yayınladı. Kürtçe ve Türkçe yayınlanan çağrıda, “Bizi iktidarın saldırılarına karşı yalnız bırakmayın” denildi.

Metnin Türkçesi’nin tamamı şöyle:

bagimsiz-lubunyalar-dan-cagri-bizi-iktidarin-saldirilarina-karsi-yalniz-birakmayin-1

bagimsiz-lubunyalar-dan-cagri-bizi-iktidarin-saldirilarina-karsi-yalniz-birakmayin-2

“Biz, 12. Cumhurbaşkanı ve iktidarının, kabulünden sonra da uygulamadığı İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açması ile başlayan ve 20 Mart 2021'de sonuçlanan fesih sürecinin takipçileri olan LGBTİQA+larız. İktidar ve kurumlarının tüm hedef göstermelerine ve saldırılarına karşın sözleşmenin LGBTİQA+ özneleri olarak mücadele ediyoruz. Bizlere yönelik hedef gösterme ve saldırılar devam ederken, birlikte mücadele ettiğimiz hak savunucuları, dernekler, topluluklar, örgütler ve özneler tarafından söz üretiminde ve alanlarda yalnız bırakılıyoruz.

“Sözleşmenin kaldırılmasına karşı çıkanlar da iktidarın saldırma ve feshetme nedeni olarak öne sürdüğü LGBTİQA+ların meşruiyet tartışmasını devam ettirdiler. Sürmekte olan Boğaziçi Direnişinde yeniden hortlayan bu söylemleri mücadele tarihimizden biliyoruz. İktidara karşı makul görünme kaygısının şiddete dönüştüğünün farkındayız. Bu kaygıyla İstanbul Sözleşmesi'ni "Sözleşme LGBTİQA+lığı meşrulaştırmıyor." diyerek savunmaya çalışanların bizi geride bırakmalarını kabul etmiyoruz. Varlığımız her haliyle meşrudur, sözleşme bağlamında tartışmaya açılamaz.

“Eylem çağrılarında,  bildirilerde, basına verilen söyleşilerde, yazılan yazılarda sözleşmenin öznesinin ve alanlarda bulunanların sadece kadınlar olduğu algısı yaratılıyor. En başından beri alanlarda kadınlarla yan yana olan, birlikte mücadele eden LGBTİQA+lar görünmez kılınıyor. Sloganlarımız, gökkuşağı bayraklarımız, varlığımız düşmanlaştırılıyor, canavarlaştırılıyor ve eylemlerden açıklamalara, bu mücadelenin her yerinde yalnızlaştırılıyoruz. Kapsayıcı olması gereken, kapsayıcı olduğunu iddia eden kurumlar tarafından yalnız bırakıldığımız alanlarda güvende hissetmiyoruz.

“"İstanbul Sözleşmesi hepimizin! " dediğimiz alanlara girerken, özellikle kadın atanmayan LGBTİQA+ların hem alandakilerle hem de polisle mücadele etmek zorunda bırakılması ve kimliklerinin sorgulamaya açılması cis-hetero patriyarkal2 sistemin feminist mücadeleye ve alanlara sinmiş olduğunun  göstergesidir.

“6 Mart İstanbul Büyük Kadın Buluşması gününde alana girerken ve alandan çıktıktan sonra faşist iktidarın işkenceci polisi tarafından gözaltına alınan Kürt trans+ların3  "Bizi yalnız bırakmayın!" söylemi maruz bırakıldığımız ötekileştirmenin ve taleplerimizin özetidir. Trans dışlayıcı politika ve transfobi üreten natrans beyaz feministlerin oluşturduğu, hareket içi iktidar, polis şiddetini beslemektedir. Görünmez hisseden, yalnızlaştırılan, söz hakkı verilmeyen, alan açılmayan LGBTİQA+'lar olarak "Bizi yalnız bırakmayın!" söylemini çağrımız haline getiriyoruz.

“TALEPLERİMİZ

“Var olan mücadele alanlarında kendilerine yer bulamayan bir grup LGBTİQA+  olarak burada söz üretmeye çalışıyoruz ama biliyoruz ki, biz bütün LGBTİQA+lar adına söz üretemeyiz. Bu sebeple isteyen her LGBTİQA+nın söz üretebileceği bir alan açılmasını talep ediyoruz. LGBTİQA+lar da sözleşmenin öznesidir, aksini belirten her söylem hakkımızın gaspıdır.

“İktidarın "Eşcinsellik meşrulaşıyor." söylemi üzerinden  tartışıp,  onların  dilini  devam ettirerek LGBTİQA+ görünürlüğünü iktidarla el ele yok sayıyorsunuz. "Eşcinsellik", LGBTİQA+nın çatı terimi değildir, bu şekilde kullanılmasına karşıyız. Özne deneyimlerini, söylemlerini göz ardı ederek  söylem üretmek yerine özneleri duymanızı, dinlemenizi ve söylemlerini esas almanızı ve dolaşıma sokmanızı talep ediyoruz.

“Gökkuşağı bayrağının fotoğrafını paylaşarak değil; eylemlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında bizi yalnız ve güvensiz  bırakmadan,  sloganlarımızı  susturmadan, LGBTİQA+larla dayanışabilirsiniz. Mücadelemiz sadece LGBTİQA+ derneklerinin değil, insan hakları mücadelesi veren her kişi, kurum ve kuruluşun sorumluluğudur. Mücadelemiz, mücadelenizden bağımsız değildir.

“Eylemler öncesinde, sırasında ve sonrasında beyan polisliği yaparak bizi sorgulayamazsınız, bize kimlik ve yönelim atayamazsınız. Transfobi başta olmak üzere tüm LGBTİQA+ fobinizle, nefretinizle, ırkçılığınızla, ayrıcalıklarınızla yüzleşin ve mücadele edin.

“Bizler iktidarın saldırılarına karşı kimseyi yalnız bırakmayacağız. Bizi iktidarın saldırılarına karşı yalnız bırakmayın!

Dipnotlar

1-      LGBTİQA+: Lezbiyen, Gey, Bi+, Trans+, İnterseks, Queer, Ace+, + kavramının bütün cinsiyet/cinsiyetsizlik beyanlarını ve cinsel yönelimleri kapsamadığını, kapsayamayacağını biliyoruz. Mevcut kullanımdaki  en kapsayıcı kavramı kullanmak istememizle birlikte yeterince kapsayıcı olmadığının farkındayız. Bu kısaltmayı kullanmamıza yönelik kapsanmamış hisseden öznelerden gelecek eleştiriye ve öneriye  kendimizi geliştirebilmemiz ve öğrenebilmemiz için açığız.

2-      Cis-Heteropatriyarka: Cisgender*,heteroseksüel erkeğin iktidarını, erkilliğini açıklamak için kullanılan terim. Ataerkilliği daha da somutlamak ve ataerkilliğin cinsiyet kimliğini ve cinsel yönelimini de ifşa etmek amacıyla bu terim kullanılır.

*cisgender: Sahip olduğu cinsiyet kimliği, doğumda kendisine atanan cinsiyetle örtüşen kişilere denilir

3-      Trans+: Sahip olduğu cinsiyet kimliği doğumda kendilerine atanan cinsiyetten farklı olan kişiler için kullanılan bir şemsiye terimdir.

Metnin Kürtçesinin tamamı ise şöyle:

bagimsiz-lubunyalar-dan-cagri-bizi-iktidarin-saldirilarina-karsi-yalniz-birakmayin-3

bagimsiz-lubunyalar-dan-cagri-bizi-iktidarin-saldirilarina-karsi-yalniz-birakmayin-4

Banga meya Gişti Li Diji Rakirina Peymana Stenbole

Em LGBTIQA + ne ku şopineren pevajoya bidawibône ne ku bi niqaşkirina kongreya Stenbole dest pe kir, ku ji hela 12-e Serok ô hukumeta wi ve nebat pejirandin ô pejirandin di 20 Adar 2021de. Em weki LGBTIQA + mijaren peymane, tevi hemi hedef ô erişen hukômete ô saziyen we şer dikin. Gava ku hedefgirtin ô erişen li diji me berdewam dikin, em di hilberina bejeyan de ô li qadan ji hela parezeren dadger, komele, civak, rexistin ô mijaren ku em pe re tedikoşin bi tene diminin.

Yen ku li diji rakirina konvansiyone niqaşa li ser rewabôna LGBTIQA + didominin, ya ku hikômete weki sedema eriş ô hilweşine destnişan kir. Em ji diroka xwe ya tekoşine dizanin van rewanbejen ku di berxwedana Bosfore ya ku didome de careke din qir dikin. Em agahdar in ku xuyangkirina fikara maqôl a li hember beze vediguhere tundiye.Bi ve fikare, Peymana Stenbole "Peyman LGBTIQA + meşru nake." Em qebôl nakin ku yen ku bi gotine parastina xwe dikin, me li paş xwe dihelin. Hebôna me bi her awayi rewa ye, ew di çarçoveya peymaneke de naye niqaş kirin.

Di bangen çalakiye de, daxuyani, hevpeyivinen ji bo çapemeniye ô gotaren ku hatine nivisandin, tegihiştin çedibe ku jin tene mijaren peymane ô yen li qadan in. LGBTIQA + yen ku ji destpeke ve bi jinan re bi hev re li qadan şer dikin naye ditin. Diruşmen me, alayen me yen keskesor, hebôna me  tene pejirandin, be mirov kirin, ô em ji çalakiyan bigire heya daxuyaniyan, di ve tekoşine de li her dere tene tecridkirin. Em li deveren ku em ji hela rexistinen ku te vegotin ve, yen ku idia dikin ku te de ne tene ne hiştin, xwe ewlehi his nakin.

"Peymana Stenbole ji bo me hemiyan e!" Rastiya ku LGBTIQA + ne ku ji jinan re hatine peywirdarkirin neçar dimine ku hem bi yen li qade re ô hem ji polis re şer bike ô nasnameyen wan ji pirse re tene vekirin nişanek e ku pergala baviksalari ya cis-hetero tekoşin ô qaden feminist dagirtiye.

"Dev ji me bernedin!" Ji trans + s3-a Kurd ku di 6-e Adare roja Civina Jinen Mezin en Stenbole de ji hela polise işkenceker a hukômeta faşist ve hatibôn binçav kirin. Axaftina we kurtayiya ya din e ku em te de ne ô daxwazen me ye. Heza di nav tevgere de, ji hela feministen spi yen ne-trans en ku siyaseta trans-derbirin ô transfobiya hilberandin ve bati afirandin, şideta polis mezin dike. ''Ma me bi tene nehelin!'' Em axaftine dikin banga xwe.

Daxwazen me

Weke komek LGBTIQA + ku di waren tekoşina heyi de ji xwe re ciheki nabinin, em hewl didin ku li vir peyvan hilberinin, le em dizanin ku em nekarin li ser nave hemô LGBTIQA + peyvan hilberinin. Ji bo ve sedeme, em daxwaz dikin ku her LGBTIQA + ye ku bixwaze dikare axaftinek bike. LGBTIQA + ji mijara peymane ne, her axaftina ku weki din bibeje binpekirina mafe me ye.

"Hevzayenditi rewa dibe." Hôn guh nadin xuyangkirina LGBTIQA + ya desthelatdar bi niqaşkirina niqaşa wan ô domandina zimane wan. "Hevzayenditi" peyva siwane  ya LGBTIQA + nine, em li diji karanina we ya bi vi rengi ne. Di şôna hilberina niqaşe de bi paşguhkirina ezmôn ô vegotinen mijare, em daxwaz dikin ku hôn mijaran  bibihizin  ô guhdari bikin ô gotara wan ji xwe re bingeh bigirin ô wan bixin dewre.

Ne bi parvekirina weneye ala rengin; Hôn dikarin bi LGBTIQA + re hevgirtin beri, di dema ô pişti xwepeşandanan de beyi ku me tene bihelin ô beewlehi biminin, be ku diruşmen me bedeng bikin.Tekoşina me ne tene berpirsiyariya komeleyen LGBTIQA + ye, di heman deme de her kes, sazi ô rexistinek ku ji bo mafen mirovan şer dike ye. Tekoşina me ji tekoşina we ne serbixwe ye.

Hôn nekarin ji me bipirsin, hôn nikarin bi daxuyaniyen polisikirine yen beri, di dema ô pişti çalakiyan de nasname ô regeze bidin me. Bi hemi fobiya, nefret, nijadperesti, imtiyazen we, nemaze transfobiya xwe re li diji ô tekoşin bikin.

Em e li diji erişen hikômete kesek bi tene nehelin. Li hember erişen beze me bi tene nehelin!

Dehmen

1-LGBTIQA +: Lesbian, Gay, Bi +, Trans +, Intersex, Queer, Ace +. Em dizanin ku tegeh + hemf daxuyaniyen zayendf / be zayend f u meyla zayendf nagire nav xwe u nabe. Dema ku em dixwazin tegeha heri berfireh di karanfna heyf de bikar bfnin, haya me je heye ku ew tera xwe tera xwe nake. Em ji rexne upeşniyaraji mijaren kuji her karanfna me ya ve kurtenasiye xwe vegirtf hfs dikin vekirfne da ku em xwe peşve bibin u hfn bibin.

2-Cis-Heteropatriyarka: Cisgender *, bejeya ku j i bo behskirina hez u meraniya zilamekf heteroseksuel te bikar anfn. Ev tegfn j i bo hej betir nfşanki rina baviksalarf u nfşankirina nasnameya zayendf u meyla cinsf ya baviksalariye te bikar anfn.

*cisgender: Kesen ku nasnameya wan zayend f li gorf zayenda ku ji dayikbune ve ji wan re hatf veqetandin li hev dike.

3-Trans +: Nasnameya wan a zayend f ji zayenda ku ji dayikbune veji wan re hatf veqetandin cuda ye termek sfwan  e kuji bo kesen pe re te bikar anfn.


Etiketler: insan hakları, kadın
İstihdam