21/09/2022 | Yazar: Kaos GL

Engelli Kadın Derneği’nin bağımsız yaşam ve kişisel asistanlık hakkında hazırladığı broşürü dijital ortamda yayında.

“Bağımsız Yaşam için Kişisel Asistanlık” yayında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“Kimse tamamen kendine yetebilir değildir! Herkesin kendi hayatını istediği gibi sürdürebilmek için desteğe ihtiyacı vardır. Engelliler için de bağımsız yaşam budur.” (Broşürden)

Engelli Kadın Derneği, “Bağımsız Yaşam için Kişisel Asistanlık” broşürünü dijital ortamda yayınladı. Broşürde bağımsız yaşam ve kişisel asistanlık hakkında bilinmesi gereken temel noktalar paylaşılıyor.

Bağımsız yaşam

Bağımsız yaşam engelli bireylerin, engelin türünden ve oranından bağımsız olarak, herkes kadar seçim olanağına sahip olması ve kendi hayatları üzerinde herkes kadar kontrol sahibi olması gerekliliğini vurgulayan önemli bir haktır. Engelli bireylerin eğitim, istihdam, sağlık, sosyal ve kültürel hayata katılım, yasa önünde eşit tanınma gibi temel haklarından tam ve eşit bir şekilde faydalanabilmeleri, bağımsız yaşam hakkının gerektiği şekilde sunulmasıyla mümkündür. Türkiye, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin imzacılarından olarak, bu hakkın gerekliliklerinin Türkiye’de sağlanacağı konusunda güvence vermiştir.

Bağımsız yaşam, engellilerin ihtiyaç duyduğu desteği alarak kendi kararlarını vermesini ve bu kararları hayata geçirmesini sağlar. Bu destek, kişisel bakımın sağlanması, market alışverişinin yapılması gibi fiziksel bir destek olabileceği gibi, erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması ve bağımsız hareketi sağlayan cihazların temin edilmesi gibi destekler olabilir.

Bağımsız yaşamın mümkün olabilmesi için mutlaka sağlanması gereken koşullar:

• Bağımsız yaşam hizmetleriyle ilgili bilgilerin erişilebilir olması

• Engellilerin bağımsız yaşamı birbirlerinden öğrenecekleri akran destek toplantılarının yapılması

• Engellilerin, kendi seçtikleri yerlerde yaşamalarını sağlayacak erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması

• Bağımsız yaşamı kolaylaştıracak teknoloji ve cihazların geliştirilmesi ve herkesin erişimine sunulması

• Toplu taşıma araçlarının ve güzergahlarının erişilebilir olması

• Erişilebilirlik düzenlemelerinin hayatın her alanında sağlanması

• KİŞİSEL ASİSTANLIK

Kişisel asistanlık

Kişisel asistanlık, bağımsız yaşamın en önemli araçlarındandır. Kişisel asistanlar, engelli kişiler tarafından görevlendirilirler. Böylece, bireysel ihtiyaçları konusunda uzman kişiler olarak engelliler, ihtiyaç duydukları desteği kimden ne şekilde ve ne sıklıkta alabileceklerini kendileri seçerler.

Günümüzde Türkiye’de engellilere sunulan bakım ve destek hizmetleri, kişisel asistanlık kapsamına girmemektedir çünkü bu şartlarda engelli kişilerin aldıkları desteği kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmeleri mümkün değildir. Oysa kişisel asistanlıkta, engelli kişi ve kişisel asistanın bire bir kurdukları ilişki esastır.

AB Sivil Toplum Destek Programı – III (CSSP-III) desteğiyle Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı ve Engelli Kadın Derneği tarafından gerçekleştirilen “Engellilerin Bağımsız Yaşamı ve Toplumsal Katılımı için Kilit Bir Araç Olarak Kişisel Asistanlık” projesi kapsamında hazırlanan broşürü buradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: kadın, yaşam
İstihdam