12/12/2018 | Yazar: Yıldız Tar

Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi, “Kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik baskılar yaşam hakkının ihlaline sebep olmaktadır” diyerek toplumsal cinsiyet eşitliği broşürü yayınladı.

Barolar Birliği’nden “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” broşürü Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi, “Kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik baskılar yaşam hakkının ihlaline sebep olmaktadır” diyerek toplumsal cinsiyet eşitliği broşürü yayınladı.

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” broşürü yayınladı.

Broşür üç bölümden oluşuyor. “Tanımlar” başlıklı ilk bölümde aralarında gey, lezbiyen, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, trans, interseks, heteronormativite, homofobi ve transfobinin de olduğu bir dizi kavram açıklanıyor.

“Cinsel yönelimlerin anormallik olarak görünmemesini sağlamak devletlerin görevidir”

Broşürün ikinci bölümünde “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuk” başlığı altında hak ihlallerine karşı mücadeleye yer veriliyor. Bu bölümde yer alan maddelerden bazıları şöyle:

*“Cinsel yönelimlerin hastalık veya anormallik olarak görünmemesini, farklı cinsel yönelimleri olan insanların ayrımcılığa uğramadan yaşamasını sağlamak insan haklarına saygılı, demokratik devletlerin görevidir.”

*“Kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik sürdürülen baskılar en temel insan hakkı olan yaşam hakkının ihlaline sebep olmaktadır.”

*“Cinsiyet kimlikleri sebebiyle kişilerin yaşam hakları, kişi güvenlikleri, ifade özgürlükleri gibi hakları ellerinden alınamaz veyahut bunlara ilişkin olarak ayrımcılık yapılamaz. Herkesin temel hak ve özgürlükleri eşit bir şekilde anayasal normlarla tanımlanmıştır. Kişilerin cinsiyet kimlikleri sebebiyle temel hak ve özgürlüklerini kullanmaları engellenemez.”

Broşürün son bölümünde ise toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için öneriler yer alıyor.


Etiketler: insan hakları
nefret