07/09/2021 | Yazar: Kaos GL

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) ve TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği “Başka Aileler Vardır” çalıştayında gerçekleşen sunum ve deneyim aktarımları kitaplaştırıldı.

“Başka Aileler Vardır” kitabı çıktı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“Başka bir aile mümkün” diyerek yola çıkan LGBTİ+ ebeveynleri, yakınları ve dostlarının kurduğu Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), insan haklarını temel alarak sürdürdüğü çalışmalarını ve aile dayanışmasını akademik ortamda tartıştırmak, aile kurumuna dair yenilikçi tartışmaları yaygınlaştırmak için TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi birlikte ve Friedrich Ebert Stiftung desteği ile “Başka Aileler Vardır” çalıştayı düzenlemişti.

3-4 Nisan’da dijital ortamda gerçekleşen çalıştayda yapılan sunumların ve deneyim aktarımlarının derlenmesiyle oluşturulan “Başka Aileler Vardır” kitabı çıktı.

Kitabın önsözünde çalıştayın amacı şöyle paylaşılıyor:

“Aileye dair dar ve kısıtlayıcı söylemi kırmak, daha kapsayıcı tartışmaları gerçekleştirmek ve ‘başka’ aile tahayyüllerinin olanağı üzerine konuşmaktı. Yüksek katılımla ve oldukça zengin bir programla gerçekleştirilen çalıştayın sonunda, tüm paylaşımların bir de yazılı olarak kalıcı hale getirilmesinde karar kıldık. Böylece yaygın söylemdeki tektipleştirici aile anlayışı bazı tartışmaların gerçekleştirilmesi önünde önemli bir engel teşkil etse de aile üzerine insan hakları savunuculuğu ile dayanışma temelinde ve bilimsel alanda gerçekleşen çok değerli tartışmaları kayıt altına almak istedik. Bu kitabın, ideal aile tanımının darlığının, heteronormatif ve ataerkil değerler üstüne kurulmuş yapısının sorgulamaya açıldığı ve aileye dair alternatif tanımlar, yapılar, deneyimler ve ilişkiler üzerine düşünüldüğü bir alanın da mümkünlüğüne işaret ettiğini düşünüyoruz. Bu tür çalışmaların gelecek günlerde çoğalmasını, yaygınlaşmasını ve bizleri tekrar tekrar bir araya getirmesini umarak elinizdeki bu kitabın buna vesile olmasını dileriz.”

“Çalıştay boyunca değerli paylaşımlarını bizden esirgemeyen tüm konuşmacı ve kolaylaştırıcılara bu kitaba sundukları destek için de teşekkür ederiz. Kitabın elinizdeki bu son haline gelmesinde gece gündüz emek veren Zişan Kürüm Yılmaz’a teşekkürü borç biliriz.”

Kitabın içeriği ise şöyle:

Çalıştay Açılış Konuşması - Nedime Erdoğan

1. Oturum: Dönüşen ‘İdeal’ Aile (Oturum Kolaylaştırıcısı Zuhal Yeşilyurt Gündüz)

Modern Aile Bir Hayal mi? - Nükhet Sirman

Türkiye’de Dönüşen ve Farklılaşan Aile Örüntüleri - F. Umut Beşpınar

Başka Bir Babalık Mümkün - Hasan Deniz

2. Oturum: LGBTİ+ların Ebeveynlerinin Aile Deneyimleri (Oturum Kolaylaştırıcısı Koray Başar)

Hidayet Erşan, Atilla Dirim ve Nilakshi Roy’un Deneyim Aktarımları

3. Oturum: Aile ve Sosyal Politikalar/Hizmetler (Oturum Kolaylaştırıcısı Emrah Kırımsoy)

Anayasal Koruma Altındaki Ailenin Sosyal Politika ve Hizmetlerle İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Hasbihal - Özlem Cankurtaran & Gökhan Topçu

Aile ve Eğitim Sisteminin Arasında LGBTİ+ Çocuk Olmak - Efsun Sertoğlu

4. Oturum: Aile ve Hukuk (Oturum Kolaylaştırıcısı Kezban Çelik)

Türk Medeni Hukukunda Aile Kavramı - Şebnem Akipek Öcal

Dönüşen Aile Kurumu Uzamında Aile İçinde LGBTİQ+ ile LGBTİQ+ Aileler: AİHM ve Ötesinde Hak Mücadeleleri ve Kazanımları İzleğinden Geleceğin Hukuk-Politik Kilometre Taşlarına - Öykü Didem Aydın

Hukukta Görünmez Kılınanlar - Kerem Dikmen

5. Oturum: Yetişkin LGBTİ+ların Aile Deneyimleri (Oturum Kolaylaştırıcısı - Cihan Hüroğlu)

Biljana Ginova, Tor Billgren, Aleks ve Azize Çağan’ın Deneyim Aktarımları

6. Oturum: ‘Başka’ Aile Tanımları ve Yapılarının Mümkünlüğü (Oturum Kolaylaştırıcısı Remzi Altunpolat)

Aynı ve Başka olan: Aileye Psikanalitik Bakışlar - Alev Özkazanç

Politik Bir Kavram Olarak Başkalık - Aksu Bora

‘Başkalaşan’ Yaşam Formları: Haneler, Aileler ve Çeşitlilik - Ece Öztan

Çalıştay Kapanış Konuşması Gülçin Con Wright

Son söz

Özgeçmişler

“Başka Aileler Vardır” kitabına info@galader.org adresine e-posta yollayarak ulaşabilirsiniz.


Etiketler: yaşam, aile
İstihdam