30/11/2020 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve İntifa Sözleşmesi’ni içeren bilgi notunu yayınladı.

Bilgi Notu: LGBTİ+’ların Yararlanabileceği Tasarruf Sözleşmeleri Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Tematik alanlarda yayınladığı bilgi notlarıyla LGBTİ+ toplumunu güçlendirmeyi amaçlayan Kaos GL Derneği, LGBTİ+ların (ve mal varlığını saklı pay hakkı sahipleri dışındakilere kullandırmak isteyeceklerin) başvurabileceği tasarruf sözleşmelerine ilişkin yeni bir not yayınladı.

Kaos GL’den Av. Yasemin Öz’ün hazırladığı “LGBTİ+’ların Yararlanabileceği Tasarruf Sözleşmeleri” bilgi notunda miras haklarının soy bağı üzerinden kurgulanması nedeniyle ölümden sonra mal varlığı ile ilgili tasarrufların dilenen kişi ve kuruma dilenen ölçüde bırakabilmesinin yasal olarak engellendiği ve bu durumun LGBTİ+lar açısından hukuki sorunlar yarattığı hatırlatılarak şöyle deniliyor:

“Bu bilgi notumuzda ise LGBTİ+ların (ve mal varlığını saklı pay hakkı sahipleri dışındakilere kullandırmak isteyeceklerin) başvurabileceği tasarruf sözleşmelerine değineceğiz.

“Önceki bilgi notumuzda detaylı şekilde değindiğimiz üzere, kişilerin ölüme bağlı tasarruflarının bir kısmını kanunda yasal mirasçı olarak düzenlenmeyen kişi ve kurumlara miras sözleşmesi veya vasiyetname ile bırakması da mümkündür. Ancak kişi vasiyetnamesi veya miras sözleşmesi ile dahi miras haklarında saklı payları düzenlenen yasal mirasçılara düşen payları başka kişi ve kurumlara bırakamaz. Saklı pay düzenlemesi ile kişinin ölüme bağlı tasarrufu kanun müdahalesi ile belli bir sınıra kadar engellenmiştir.

“Ancak, kişinin saklı pay hakkı sahipleri dışındaki kişi veya kurumlara taşınmaz malları üzerinde çeşitli haklar tanıyarak, taşınmazlarını saklı pay hakkı sahipleri dışındakilere tamamen devri veya kullanım hakkını vermesi mümkündür. Bu amaçla bu bilgi notunda iki sözleşme tipini değerlendirerek, tasarruflara ilişkin uygulamada kullanılabilecek yöntemlere dair önerilerimiz olacaktır. Birincisi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, ikincisi İntifa Sözleşmesi.”

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları
İstihdam