05/06/2023 | Yazar: Aslı Alpar

Kaos GL Derneği’nin “Gönüllü ve Stajyer Çalışmaları Politika Belgesi”nin hazırlanmasında uzman desteği veren gençlik çalışanı Baran Çetinkaya’yla “stajyer ve gönüllü olmak” üzerine konuştu.

“Bir şeyler öğrenerek, öğreterek, dayanışma kurabileceğimiz bir alandır gönüllülük” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği “Gönüllü ve Stajyer Çalışmaları Politika Belgesi”ni yayımladı.

Stajyer ve gönüllü terimlerini tanımlayan belgede stajyer ve gönüllülerin görev ve sorumlulukları da detaylandırılıyor. Bu belgenin hazırlanmasında uzman desteği veren gençlik çalışanı Baran Çağlar Çetinkaya’yla konuştuk. 

Kendisi de 2012’den bu yana Kaos GL Derneği’nde gönüllü olan Çetinkaya, gönüllü deneyimini ve belgeyi hazırlarken gözettikleri değer ve ilkeleri anlattı.

Gençlik belgesinden stajyer ve gönüllülüğe

“Gönüllü ve Stajyer Çalışmaları Politika Belgesi” nasıl ortaya çıktı?

Bu belgeyi hazırlamak Kaos GL’nin teklifiydi. O dönem Gençlik Örgütleri Forumu’nun (GoFor) Avrupa birliği tarafından finanse edilen kapasite geliştirme çağrısı vardı; Bilgi Üniversitesi Kuluçka Merkezi’yle birlikte yürütülen. Kaos GL Derneği bu programa başvurdu, ben de GoFor’un uzman havuzunda olduğum için  bu çalışmada yer aldım. Ancak yola çıkarken amacımız Gençlik Politika Belgesi’ydi. Ancak çalışmaya başlayınca ihtiyacımız olanın Gönüllü ve Stajyer Çalışmaları Politika Belgesi olduğunu fark ettik.

Nasıl bir ihtiyaçtı bu?

Kaos GL hem gönüllü hem stajyerlerle çok uzun süredir çalışıyor ancak bir politika belgesi yoktu. Bu belgelerin düzenlenme amacı, iki tarafında kendini güvende hissedebileceği bir metinde uzlaşarak çalışmaya başlamak. 

“Gönüllülüğe dair bir mevzuat yok”

Stajyer ve gönüllülüğe dair yasal bir mevzuat yok mu?

Şöyle, stajyer ve gönüllü olmak iki farklı durum. Stajyerliğin bir mevzuatı mevcut. Kaos GL’nin birlikte çalıştığı stajyerler genellikle, psikoloji, PDR, sosyal hizmet gibi farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin zorunlu stajını kapsıyor.

Ancak gönüllülüğün bir mevzuatı yok. Gençler, öğrenciler ve çeşitli kesimlerin sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olmasının bir zemini olmaması emek sömürüsü başta olmak üzere birçok sömürüye sebep olabiliyor. Biz de bu sorunların önüne geçmek adına bu belgeyi hazırladık. 

Çalışma süreci nasıldı?

Ortak bir amaç olan insan haklarını geliştirmek için fiziksel ya da çevrimiçi şekilde bir arada nasıl çalışabilirizi netleştirmek için bu yola çıktık ancak Kaos GL’nin gönüllü çalışabileceği alanın çok geniş olması nedeniyle ortak bir noktada buluşmak kolay olmadı, sonuçta çevirmenler var, sanatçılar var, akademisyenler var... Bu sebeple her madde üzerinde günlerce çalıştık.

Belgede dikkatimi çeken maddelerden biri “ Gönüllülerin haftalık çalışma süreleri 18 iş saatini geçemez” oldu…

Evet bu oldukça önemli bir husus çünkü zaten 22 saati geçmesi demek yarım gün çalışmak, gönüllü kişinin haftalık on sekiz saati geçmesi demek açık bir emek sömürüsü olur. Amacımız kimsenin emeğini sömürmeden birlikte öğrenebileceğimiz bir çalışma alanı yaratmak.

Gönüllülüğü nasıl kurgulamak gerekir…

Siz de Kaos GL gönüllülerindensiniz. Sizin için nasıl bir deneyim gönüllü olmak?

Kaos GL’de onuncu senem gönüllülükte.

Çok şey kattı bana. 2012’de başladığım gönüllülükle çok şey öğrendim. Öncelikle kendimi tanıdım, sivil toplum alanında insanlarla hak mücadelesinde birlikte çalışmak istediğimi fark ettim mesela. Dahası Kaos GL’de edindiğim tecrübelerle diğer sivil toplum kuruluşlarında profesyonel çalışma imkanı elde ettim. 

Gönüllü olmanın kendisi çok kıymetli. Bu belgeyi hazırlamak o sebeple ayrıca mutlu etti beni. Bir şeyler öğrenip, öğretip, dayanışma kurabileceğimiz, makul bir zaman ayırarak çalışabileceğimiz bir yerdir gönüllülük; gönüllülüğü böyle kurgulamak gerektiğini düşünüyorum.


Etiketler: yaşam, çalışma hayatı, eğitim
İstihdam