05/12/2017 | Yazar:

BİRLİKTE, bir kurumun, oluşumun kapasitesini geliştirmeye yönelik bir köprü girişim.

BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı başlıyor! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

BİRLİKTE, bir kurumun, oluşumun kapasitesini geliştirmeye yönelik bir köprü girişim.

Yerel ve ulusal bazlı hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri (STÖ) için Kurumsal Destek Programı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ev sahipliğinde 4 Aralık Pazartesi günü tanıtım toplantısını gerçekleşti.

STÖ'lerin demokratik bir düzlemde varlıklarını devam ettirmeleri için çalışmalar yürüten STGM'nin yeni projelerinden "BİRLİKTE", pek çok sivil toplum örgütü temsilcisi ve aktivistin katılımı ile başlangıcını yaptı. En önemli hedeflerinden birinin Türkiye'deki sivil toplum hareketinin gelişimini desteklemek, diyalog kültürünü geliştirmek ve bu hareketliliği küresel düzleme taşımak olduğunu söyleyen AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum ve Temel Haklar Sektör Yöneticisi Maxime Montagner, STGM ile yaptıkları iş birliği ile AB fonlarına erişimde, önünde engeller olan sivil toplum hareketine destek sağlayacaklarını belirtiyor. BİRLİKTE, girişimleri ya da belirli aktiviteleri gerçekleştirmek üzere gelen projelerden ziyade, bir kurumun, oluşumun kapasitesini geliştirmeye yönelik bir köprü girişim. Bunun içinde bir STÖ'nün çalışmalarını yürüttüğü ofis giderleri olduğu gibi ofiste istihdam etmek istediği çalışanlarda yer alabilir.

İki ayrı bileşenden oluşan programda, ilk olarak yerel STÖ'ler yararlanırken, ikinci olarak ulusal STÖ'ler yararlanacak.

Birinci Bileşen (Yerel bazda faaliyet gösterenler)

Bu programda 24 ay boyunca hibe sunuluyor.

Bu programda toplam bütçe 1.050.000€. İki yıl için toplam 30.000€ verilecek programda, yıllık olarak verilecek oran 15.000€'ya tekabül ediyor.

-Son üç yıldaki (2014, 2015, 2016 yılları) toplam geliri 500.000TL'yi aşmayan STÖ'ler (dernekler, vakıflar ve kar amacı gütmeyen kooperatifler),

-Bu programa başvuracakların yerel STÖ ölçeğinde hizmet veriyor olmaları gerekiyor. STÖ'lerin öncelikli hedefi bulundukları alanda savunuculuk yapmak, faaliyet göstermek,

-Hak temelli çalışıyor olmak,

-Programın desteklediği tematik alanlardan en az birisi ile ilişkili olması (Faaliyet, Çalışmalar, Hedefler), Birinci Bileşen'de başvuru yapacakların dikkat etmesi gereken öncüller.

İkinci Bileşen (Ulusal bazda faaliyet gösterenler)

Bu programda 24 ay boyunca hibe sunuluyor.

Bu programda toplam bütçe 219.000€. Sadece bir yıl için en çok 36.500€, her bir başvuru sahibi STÖ gelirlerinin en fazla yüzde 70'ine bu program ile karşılayabilir.

- Son üç yıldaki (2014, 2015, 2016 yılları) toplam geliri 3.000.000TL'yi aşmayan bir STÖ olarak faaliyet göstermek,

-Son 5 yıl içerisinde en az 2 hibe projesi (AB ya da başka bir donör kurum tarafından desteklenmiş proje) yürütmüş olmak,

-Hak temelli faaliyet/faaliyetler göstermek,

-Programın desteklediği tematik alanlardan en az biriyle örtüşen faaliyet/hedefe sahip olmak,

-STÖ'nün misyonu/vizyonu hedeflerinin bir parçası olarak yerel ortaklarla çalışmalar yürütüyor/yürütmeyi planlıyor olmak, İkinci Bileşen'de başvuru yapacakların dikkat etmesi gereken öncüller.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için lütfen tıklayınız.


Etiketler: yaşam
Nefret