03/09/2018 | Yazar: Kaos GL

Biseksüellik hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını KaosGL.org okurları için derledik.

Biseksüelliğe dair sorulara biseksüellerden yanıtlar Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Biseksüellik hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını KaosGL.org okurları için derledik.

İllüstrasyon: Aslı Alpar

23 Eylül Biseksüel Görünürlük Günü’ne yaklaştığımız şu günlerde biseksüellik hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını KaosGL.org okurları için derledik.

Tıpkı eşcinsellik ya da heteroseksüellik gibi bir cinsel yönelim olan biseksüellik, birden fazla cinsiyete çekim duymak anlamına geliyor. Kişinin hem kendi cinsiyetinden insanlara hem de diğer cinsiyetlere ilgi duyması şeklinde de tanımlayabileceğimiz biseksülliğe ilişkin sorulan sorular şöyle:

Sadece kadın ve erkeklerden mi hoşlanır?

Bu durum ikili cinsiyet rejimini desteklemez mi? Biseksüellik birden fazla cinsiyetten hoşlanmak demektir, sadece “kadın” ve “erkek”ten hoşlanmak anlamına gelmez. “Biseksüel” kavramının çıktığı dönem cinsiyet politikaları ikili cinsiyet üzerinden tanımlandığı için “kadınlardan ve erkeklerden hoşlanmak” tanımı uzun süre kullanılmıştır. Güncel tanımı ikili cinsiyet rejimini destekler nitelikte değildir. Monoseksüellik nasıl ikili cinsiyet rejimini desteklemek anlamına gelmezse kadın ve erkekten hoşlanan biseksüellerin arzuları ve deneyimleri de ikili cinsiyet rejimini desteklediği gerekçesiyle yok sayılamaz; aksine bu bi+fobi ve monoseksizm kaynaklı bir yargıdır. Ne biseksüeller ne de biseksüellerin çekim duyduğu cinsiyet sadece kadın ve/ya erkekten ibarettir.

Bir tarafı seçemedikleri için kararsızlık yaşıyor olabilirler mi?

Biseksüeller de tıpkı diğer cinsel yönelimler gibi bir “taraf” seçmek zorunda değildirler. Monoseksüel olmamaları onları kararsız yapmaz.

Aldatır mı, çok mu sadakatsizdirler?

Biseksüeller de diğer cinsel yönelim ve kimlikteki insanlar gibi çeşitlidir. Aldatma, sadakat gösterme gibi özellikler karakter özelliklerine girer. Cinsel kimlikle alâkalı değildir.

Biseksüellik bir aşama mıdır?

Biseksüellik, monoseksüel yönelimlere “ulaşmak” için bir aşama, geçici bir süreç, ara bir cinsel yönelim değildir. Cinsel yönelimler sabit olmayabilir, kişiler akışkan olarak cinsel deneyimlerini yaşayabilirler ama bu, biseksüelliğin “tam olmayan”, “ara” bir yönelim anlamına gelmeyeceği gibi bi+ şemsiye bir cinsel yönelim olarak akışkan ve queer deneyimleri de kapsar. Bu yargı, monoseksüellikle arasında kurulan hiyerarşi bazlı bi+seksüelliğin görünmezleştirilmesi ve dışlanması kaynaklıdır.

Homofobi yeterli değil mi? Neden bi+fobi de diyoruz?

Çünkü homofobi, bi+seksüellerin, bi+seksüel olduğu için yaşadığı ayrımcılığı, yok sayılmayı, dışlanmayı karşılayamaz, onu tanımlayamaz. Bi+seksüellik, lezbiyen ya da geyin bir kesişim kümesi olarak var olan bir cinsel yönelim olmadığı için bi+seksüellerin yaşadığı sorunlar da kesişim kümesi kaynaklı değil bilakis kendi yönelim, arzu ve varoluşlarını hedef alan düşmanlık ve ayrımcılık kaynaklıdır. Öte yandan iki kadın ya da iki erkeğin beraberliğine yönelik üretilen nefret ve ayrımcılık dolu dil, sadece homofobiyi değil bi+fobiyi de içerir çünkü hedef haline gelmiş kişilerin cinsel yönelimlerini bilemeyebiliriz, öznelerin hemcins olması, onları direkt eşcinsel yapamaz.

Kadınlardan mı daha çok hoşlanır, erkeklerden mi?

Bunun genelleştirebileceğimiz şekilde belli bir oranı yoktur ve olması da beklenmemelidir. Kişiye monoseksüel olmadığı için bu şekilde bir karşılaştırma şart koşulamaz. Bir yandan biseksüellerin deneyimleri çeşitlidir. Hoşlantıların yoğunluğu zamanla değişebilir. Örneğin, bir biseksüel, erkeklerden daha fazla hoşlanmayı deneyimlerken hayatının başka bir döneminde erkeklerle hiç ilişkilenmeyebilir. Bunlar kişiden kişiye değişebilen deneyimlerdir.

Bir şeyleri denemeye ya da keşfetmeye çalışıyorlarsa?

Cinsel yönelimi ya da cinsel kimliği ne olursa olsun insanlar “ne olduklarını”, hayatlarında neyi uygulamayı istediklerini anlayabilmek için kendilerini keşfetmek, bir şeyleri denemek isteyebilirler, bu çok doğaldır. Şu anda hayatımızda olan çoğu şey, bir zamanlar keşfedip deneyip hayatımızda sürdürmek istediğimiz için varken, hayatımızda olmayan şeyler, olmasını istemediğimiz için yok. “Keşif”, “deneme” korkutucu, güven vermeyen durumlar olarak algılanıyor. Bu algılama da kendini keşfetmeye çalışan bi+seksüel insanların çok daha zor ve önyargılı bir açılma süreci yaşamalarına neden oluyor.

Yarı heteroseksüel yarı eşcinsel midir?

Biseksüeller başka cinsel yönelimlerin “yarısı”, kesişim kümesi değil, kendi cinsel yönelimleriyle tamdır.

Hem kadın hem erkek midir?

Biseksüellik cinsel yönelimdir kişinin insanlara duyduğu cinsel/romantik/entellektüel çekimi imler; beden anatomisi ya da cinsiyet kimliğini değil.

Birden fazla cinsiyetten hoşlandıkları için grup seksi daha fazla mı severler? Biseksüellerin grup seksi daha fazla sevdiğine dair bir veri yok, monoseksüel olmamaları böyle bir genel yargılamayı doğru kılamaz. Grup seks sevmek ya da sevmemek kişisel bir özellik olabilir.

Çok eşli midir? Çünkü birden fazla cinsiyetten hoşlanan birden fazla kişiyi de sevebilir?

Tek eşli ya da çok eşli olmak; kapalı bir ilişki ya da serbest bir ilişki yaşamak kişisel bir özellik olabilir. Kişinin hangi cinsiyetlerle ilgilendiği ile ilgili değildir.

Hep karşı cinsiyle olmuş, hiç hem cinsiyle olmamış biri biseksüel olabilir mi? Olabilir. Hayatı boyunca erkeklerle olmuş bir kadın, biseksüelim diyorsa biseksüeldir, beyanını “kanıtlamak” için deneyim sahibi olması gerekmez. Bir kadınla birlikte olma / ilişki yürütme deneyimi yaşamamış olması bunu hissetmediği ve arzulamadığı anlamına gelmez. Bu durum biseksüel olan her cinsiyet/siz için geçerlidir.

Biseksüel erkekler aslında gizli gey, biseksüel kadınlar da gizli lezbiyen olabilirler mi?

Bi+’lar gizli eşcinsel değildir. Bu yargı, insanların ya eşcinsel ya da heteroseksüel olduğu kalıp yargısından kaynaklanmakta ve insanların cinsel yönelimleriyle ilgili yaşadığı deneyimleri yok saymaktadır. Ayrıca insanlar hayatlarının belli dönemlerinde cinsel kimlikleriyle ilgili baskı görmemek için farklı beyanlar verebilirler. Bu kimsenin beyanının sorgulanabilir olacağı anlamına gelmez.

HIV’le yaşayan insanların büyük oranını biseksüel erkekler mi oluşturur?

HIV’le yaşam, belirli cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin üzerine damga gibi yapıştırılmamalıdır. HIV+ olmanın sebeplerinden biri, korunmasız cinsel ilişkidir. HIV’le yaşayan insanların büyük bir oranını biseksüel erkeklerin oluşturduğu söylenilen veri, tıpkı seks işçilerinin üzerlerine yapıştırılmaya çalışıldığı gibi önyargı kaynaklı bir damgadır. Ayrıca bu konuda bi+seksüellerin önleyici bakım hizmetlerine erişimlerinin çok daha düşük olması, bi+fobinin kişinin bu hizmete erişmesinde bariyer olması üzerine düşünmek büyük önem arz ediyor. Biseksüel erkeklerde açılma durumundan kaynaklı olarak HIV testi yaptırma durumları daha düşük olabiliyor. Güvenli cinsel ilişkiler ve önleyici bakım hizmetleri üzerine farkındalık yaratmak, kalıp yargıları benimsemekten daha yaşatıcıdır.

Biseksüel kadınlar nihayetinde erkeklerle mi evlenir?

Biseksüel kadınların bir kısmı, herhangi cinsiyetten olan başka biriyle evlenmeyi tercih ediyor olabilir. Ancak bu tüm biseksüel kadınları tanımlayabilecek bir olgu değildir.

*Burada yer alan bilgiler Kaos GL Derneği’nin yayınladığı “Bi+seksüeller Burada!” broşüründen alınmıştır. Broşürün tamamı için burayı ziyaret edebilirsiniz.


Etiketler: yaşam, cinsellik