09/06/2010 | Yazar: Nevin Öztop

BM Evrensel Periyodik İncelemesinde Türkiye savunmasını verdi.

BM’in Periyodik İncelemesinde Sıra Türkiye’deydi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
BM Evrensel Periyodik İncelemesinde Türkiye savunmasını verdi. Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Türkiye’nin, LGBT bireyleri içeren ayrımcılıkların önlenmesinin anayasal güvence altında olduğunu ve sözkonusu bireylerin ifade özgürlüklerinin Anayasa Mahkemesi gibi merciler tarafından garantilendiğini iddia etti.
 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 8. oturumunu 3-14 Mayıs tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirdi. Türkiye’nin oturumu, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek’in başkanlığını yaptığı delege ve diğer üye ülkelerin katılımı ile başlatıldı.
 
Türkiye oturumundaki başlıca gündemler, anayasal düzenlemeler, reform paketleri, yeni sivil anayasa ve yeni TCK çalışmalarıydı. Oturum, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalar ile uyumlu anayasal düzenlemeleri takip etmesi ve bu düzlemde pratikler geliştirip geliştirmediği üzerinden düzenlendi. İdam cezasının 1984 yılından bu yana fiziken, 2004 yılından bu yana ise kanunen uygulanmıyor olması ve 1987’den beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine artık bireysel başvuruların kabul ediliyor bulunması olumlu gelişmeler olarak kayda geçti. Dini ve etnik azınlıkların yanı sıra, kadınların haklarının da korunamaması, getirilen eleştirilerin odak noktası oldu.
 
Sorulan sorular karşısında, Türkiye, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender bireyleri içeren ayrımcılıkların önlenmesinin anayasal güvence altında olduğunu ve sözkonusu bireylerin ifade özgürlüklerinin Anayasa Mahkemesi gibi merciler tarafından garantilendiğini ifade etti.
 
Oturumun sonunda, Kanada, Hollanda, İrlanda, Norveç ve Çek Cumhuriyeti, LGBT’lerin insan haklarının anayasal düzlemde korunmasını ve ara vermeksizin kamunun bilincini yükseltecek çalışmaları yerine getirmesini önerdi.
 
Fransa, erişimi engellenen 3700 internet sitesini gündeme getirdi.
 
Fransa, Avustralya ve İspanya, Türk Ceza Kanunu’nun, “ifade özgürlüğü”nü sınırlamayacak şekilde yeniden düzenlenmesini önerdi.
 
 
 


Etiketler: yaşam
Dijital