24/02/2020 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL ve Af Örgütü, Bursa’da sosyal hizmet uzmanlarına yönelik Toplumsal Cinsiyet Eğitimi düzenledi.

Bursa’da: “Heteronormatif olmayan sosyal hizmet mümkün!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, 15 Şubat tarihinde Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Bursa Şubesinin de desteğiyle Bursa’da sosyal hizmet uzmanlarına yönelik bir günlük Toplumsal Cinsiyet Eğitimi düzenledi.

20 sosyal hizmet uzmanının katıldığı eğitimde Türkiye’de LGBTİ+ hareketi, LGBTİ+ temel kavramlar, heteronormatif olmayan sosyal hizmet, LGBTİ+’larla sosyal hizmet uygulamaları ve mülteci LGBTİ+’larla sosyal hizmet uygulamaları konuşuldu. Günün sonunda vaka çalışması yapıldı.

Türkiye’de LGBTİ+ Hareketi ve LGBTİ+ temel kavramlar

İlk oturumda Kaos GL’den Seçin Tuncel Türkiye’deki LGBTİ+ hareketini ve bugüne kadar hangi süreçlerden geçildiğini, LGBTİ+ temel kavramlarını anlattı. Tuncel, LGBTİ+’ların çok daha kriminalize edildiği 90’larda LGBTİ+’ları hedef alan gazete manşetlerini, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılıkları, stereotipileri, ön yargıları paylaştı. LGBTİ+ meselesinin coğrafyadan coğrafyaya değiştiğini, terminolojinin, kullanılan kavramların sürekli güncellendiğini vurguladı.

bursa-da-heteronormatif-olmayan-sosyal-hizmet-mumkun-1

Tıbbın LGBTİ+’ları uzun yıllar boyunca hastalık olarak tanımladığını belirten Tuncel, sonradan hastalık olmaktan çıkarıldığını aktardı. Kaos GL’den Umut Güner’in de katkı sağladığı oturum soru cevaplar ile son buldu.

Heteronormatif sosyal hizmet uygulamalarının LGBTİ+’ları maruz bıraktığı hak ihlalleri

Kaos GL’den sosyal hizmet uzmanı Koray Arkadaş ikinci oturumda ikili cinsiyet sisteminin ve heteronormativenin sosyal hizmeti nasıl etkilediğinden, heteronormatif olmayan sosyal hizmetin nasıl mümkün olabileceğinden, uygulamada dikkat edilmesi gereken etik ilkelerden bahsetti.

bursa-da-heteronormatif-olmayan-sosyal-hizmet-mumkun-2

Görüşmelerde cinsel yönelim ve cinsiyet atamanın sosyal hizmette zarar vermeme ve kişinin bulunduğu yerden başlama ilkelerine aykırı olduğunun altını çizdi. LGBTİ+’ların maruz bırakıldıkları hak ihlallerini örnek vakalarla birlikte aktaran Arkadaş, LGBTİ+’ların LGBTİ+ oldukları için kendilerine özgü ihtiyaçlarını, hormon kullanım ve trans geçiş sürecini paylaşarak sunumunu bitirdi.

Mülteci LGBTİ+’larla sosyal hizmet uygulamaları

Bir sonraki oturumda Kaos GL’den sosyal hizmet uzmanı Defne Işık sığınma hakkını, uluslararası koruma ve geçici koruma prosedürlerini, İl Göç Müdürlüğü ve BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) süreçlerini anlattı. Mülteci LGBTİ+’ların yükümlüklerini, yükümlülükler yerine getirilmediği durumunda karşılaşılabilecek sonuçları, alanda görülen keyfi uygulamaları paylaştı; mülteci LGBTİ+’ların haklarına, sosyal hizmetlere erişimlerine ve koşullarına değindi.

bursa-da-heteronormatif-olmayan-sosyal-hizmet-mumkun-3

Tercümanlarla çalışırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Işık, tercümanların LGBTİ+ terminolojisine hakim olması gerektiğini söyledi. Kaos GL Mülteci Hakları Ekibinin mülteci LGBTİ+’larla birlikte yürüttüğü danışmanlık sürecini ve danışmanlıkların içeriğini anlatarak sunumunu tamamladı.

Eğitim, katılımcı sosyal hizmet uzmanlarıyla gerçekleştirilen vaka çalışmasıyla sona erdi. 


Etiketler: sosyal hizmet
Dijital