13/09/2021 | Yazar: Kaos GL

17 Mayıs Derneği’nin Çankaya’da yaşayan veya çalışan LGBTİ+’ların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunları ve gereksinimleri saptayarak çözüme ilişkin öneriler hazırlamayı hedefleyen anket çalışması katılıma açıldı.

“Çankaya'da Yaşayan ya da Çalışan LGBTİ+'ların Sağlık Hizmetlerine Erişimi” anketi katılıma açıldı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Derneği, “Ankara İli Çankaya İlçesinde Yaşayan/Çalışan LGBTİ+’ların Sağlık Alanında ve Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadıkları Sorunlar, Gereksinimleri, Beklentileri ve Çözüme İlişkin Öneriler” başlıklı anket çalışmasına başladı. Çalışma, Freedom House tarafından desteklenen “Çankaya İlçesinde Yaşayan veya Çalışan LGBTİ+’ların Sağlık Haklarından Eşit Yararlanmalarının Sağlanması ve Geliştirilmesi İçin Çankaya Belediyesi ile Ortaklıklar Oluşturulması Projesi” kapsamında yürütülüyor.

17 Mayıs Derneği bu çalışmayla, Çankaya İlçesi’nde yaşayan veya çalışan LGBTİ+’ların sağlık hizmetlerine erişim konusundaki sorunlarını, alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini, LGBTİ+’ların temel özgürlükleri için savunuculuk sağlamak hedefiyle görünür kılmayı; paydaşların kendi sektörlerinde LGBTİ+’ların sağlık hakkının korunması ve geliştirilmesine yönelik iyi yöntem ve uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımları benimseme konusundaki anlayışlarını ve kapasitelerini geliştirmeyi; LGBTİ+ hak sahiplerinin güçlendirilmesine ve haklarının korunmasına yönelik çok disiplinli yaklaşımların artırılması için kilit paydaşları harekete geçirmeyi hedefliyor.

Projenin kilit paydaşları olarak Çankaya Belediyesinin ilgili birimleri ve Belediye ile birlikte çalışan Sağlık Kurumları olarak belirlenen bu anketten elde edilecek veri seti ve öneriler; LGBTİ+’ların yereldeki sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik, haklarının korunması için yerel hizmetlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda yerel kilit paydaşları yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye teşvik etmek amacıyla dijital bir yayının hazırlanmasında kullanılacak.

Eylül ayı sonuna kadar devam edecek, aynı zamanda yüzyüze görüşmelerle de desteklenecek  “Ankara İli Çankaya İlçesinde Yaşayan/Çalışan LGBTİ+’ların Sağlık Alanında ve Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadıkları Sorunlar, Gereksinimleri, Beklentileri ve Çözüme İlişkin Öneriler” anket çalışmasına buradan katılarak katkı sağlayabilirsiniz.


Etiketler: yaşam, kent hakkı, sağlık hakkı
İstihdam