16/11/2021 | Yazar: Kaos GL

Impunity Watch Guatemala’nın “Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanlar için Dönüştürücü Onarıma ilişkin Kılavuz İlkeler” yayını, Dicle Çakmak çevirisiyle Türkçede.

“Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanlar için Dönüştürücü Onarıma ilişkin Kılavuz İlkeler” çıktı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Campo Algodonero, Meksika’da öldürülen sekiz kadın ve kız çocuğu için anıt / Rosa-Linda Fregoso

“Cinsel şiddet suçlarının affedilmez olduğunu, mağdurların değil, faillerin ve bu suçların meydana gelmesine yol açan toplumsal, politik ve kültürel sistemin suçlu olduğunu net bir şekilde kabul etmek önemlidir.”

“Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanlar için Dönüştürücü Onarıma ilişkin Kılavuz İlkeler” yayını; Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Derneği'nden çıktı. Impunity Watch Guatemala Ofisi’nin Toplumsal Cinsiyet Programı kapsamında hazırlanan ve çatışmada cinsel şiddet için dönüştürücü onarıma odaklanan yayını Türkçeye, Dicle Çakmak kazandırdı.

“Bu kılavuz ilkeler, çatışmalar sırasında gerçekleşen cinsel şiddet vakaları için onarıma yönelik dönüştürücü yaklaşımı incelemektedir. Cinsel şiddetten hayatta kalanlar için onarıma yönelik dönüştürücü yaklaşım, Kadınların ve Kız Çocuklarının Başvuru ve Onarım Hakkına ilişkin Nairobi Bildirgesi (2007) ile ortaya çıkmıştır. Bu bildirge, ‘onarımın, sosyo-kültürel adaletsizliklerin ve kadınlarla kız çocuklarının yaşamlarını şekillendiren politik ve yapısal eşitsizliklerin çatışma sonrası dönüşümünü yönlendirmesi gerektiğini’ ortaya koymaktadır. Yani, onarım yalnızca belirli bir zararın onarılması ile sınırlandırılamaz; eylemlerin en başta meydana gelmesine izin veren yapısal koşulları değiştirmelidir. Dönüştürücü yaklaşım, olayların tekrar etmesini önlemek için gereken siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikleri kapsar ve kadınların, başlangıçta dışlandıkları pozisyondan çıkarak, mağdur konumundan değişim öznesine geçiş yapmalarına izin verir. Dönüştürücü onarım kavramı, onarımların ancak mağdurların durumlarında yapısal bir değişiklik yaratmaları halinde zararı gerçekten telafi edebileceğini kabul eder. Bu, mağdurların benzer bir şiddete tekrar maruz kalmamaları için toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kökeninde yer alan yerleşik yapılarla mücadele etmek anlamına gelir. […] Bu dönüşüm için mağdurların savunmasız koşullarını – toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sosyoekonomik açıdan – yapısal biçimde değiştirecek maddi tedbirlere ihtiyaç vardır. Cinsel şiddet suçlarının affedilmez olduğunu, mağdurların değil, faillerin ve bu suçların meydana gelmesine yol açan toplumsal, politik ve kültürel sistemin suçlu olduğunu net bir şekilde kabul etmek önemlidir.”

“Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanlar için Dönüştürücü Onarıma ilişkin Kılavuz İlkeler”i buradan okuyabilirsiniz. Yayının İspanyolca orijinaline, İngilizce ve Arapça çevirilerine Impunity Watch internet sitesinden erişebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, medya, yaşam
nefret