26/12/2022 | Yazar: Kaos GL

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST), “2021 Yılı Hapishaneler Raporu” dijital ortamda yayınlandı.

“CİSST 2021 Yılı Hapishaneler Raporu” yayında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST), “2021 Yılı Hapishaneler Raporu” dijital ortamda yayınlandı.

Raporun LGBTİ+ mahpuslarla ilgili olan bölümünde 2021 yılında öne çıkan başlıklar; fiili tecrit, dış dünya ile ilişkiler, ekonomik zorluklar, sağlık hizmetlerine erişim, translara özgü sağlık hizmetlerine erişim, HIV’le yaşayan LGBTİ+ mahpuslar, sosyal koşullar, sevkler ve şiddet olayları.

LGBTİ+ mahpusların genel durumu

Genel duruma ilişkin bölüm, 2016 yılında OHAL koşullarıyla başlayan, 2020 Mart ayı itibariyle COVID-19 salgın önlemleriyle daha da ağırlaşan hapishane koşullarının, ceza infaz sisteminde yer alan en ayrıcalıklı kimlikler için dahi çeşitli hak ihlallerinin oluşmasına sebep olduğunu söyleyerek başlıyor:

“2021 yılı boyunca 2020 yılından farklı olarak COVID-19 ile mücadele bağlamında alınan önlemler daha ‘sıradan’ hale gelmiş, pandeminin daha ne kadar süreceği belli değilken alınan önlemlerin kapsamı ve yoğunluğu değişkenlik göstermiş, bir nevi belirsizlik rejimi oluşmuştur. Bu koşullar hapishanelerdeki hak ihlallerini izlemeyi zorlaştırmıştır. Bütün bu süreçler bize genel popülasyondan ayrı tutulan, sosyal etkinliklerden ve çalışma hakkından mahrum bırakılan LGBTİ+ mahpuslar için ceza infaz sisteminde olmanın süresiz bir olağanüstü hale tâbi olmak olduğunu göstermiştir. COVID-19’a yönelik alınan önlemler LGBTİ+ mahpusların tecrit koşullarını ağırlaştırmış, sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırmış, trans uyum süreci ameliyatları 2021 yılı Aralık ayına kadar askıya alınmıştır. Mahpusların başka hapishanelere sevk talepleri askıya alınmış, salgınla birlikte ağırlaşan ekonomik koşullar yoksulluğu artırmıştır, bu koşullar ise LGBTİ+ mahpusların maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddeti yoğunlaştırmıştır. LGBTİ+ mahpuslara dair güncel bilgi ve istatistiklere erişmek yayın ve raporlarımızda da belirttiğimiz üzere güçtür. 2021 Ekim ayında AİHM dahilinde görülen ‘X. V. Türkiye’ davasının kararına yönelik Türkiye Hükümetinin verdiği aksiyon raporunda yer alan bilgilere göre 2020 yılı itibariyle cinsel yönelimi farklı olduğu bir raporla tespit edilen hükümlü ve tutukluların sayısı 164 olarak belirtilmiştir. Bu verinin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından verildiği belirtilse de, bu sayının nasıl ve hangi yöntemle elde edildiğine dair ikna edici hiçbir somut unsur bulunmamaktadır.

Hem CTE’nin hem de Türkiye İstatistik Kurumu Adalet İstatistikleri ikili cinsiyetlendirilmiş olarak sunulmaktadır ve bu verilerde LGBTİ+’lara dair veriler bulunmamaktadır

Bu rapordaki veriler dışında LGBTİ+ mahpuslara yönelik en güncel veri 2018 yılında TBMM İnsan Hakları Komisyonu toplantısında CTE Genel Müdürü Şaban Yılmaz’ın kurumlarında kalan 200’e yakın LGBTİ+ mahpus olduğu açıklamasıdır. LGBTİ+ mahpuslara yönelik bilgilere erişme adına çeşitli milletvekillerinin LGBTİ+ mahpusların tekil ve genel koşullarına yönelik verdikleri soru önergeleri de cevapsız bırakılmış, bunlara ek CİSST olarak 2021 yılında da LGBTİ+ mahpusların istatistiki bilgilerine, hangi tip hapishanelerde kaldıklarına, cinsiyet uyum süreçlerine yönelik yapmış olduğumuz bilgi edinme başvuruları yanıtsız kalmıştır.”

Raporu ayrıntılı olarak buradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, yaşam
İstihdam