22/05/2017 | Yazar: Yıldız Tar

Kılavuz, Dava Gözlem Atölyesi’nde tanıtıldı.

Av. Kerem Dikmen’in hazırladığı Kaos GL Dava Gözlem Kılavuzu yayınlandı. Kılavuz, Dava Gözlem Atölyesi’nde tanıtıldı.

Kaos GL, LGBTİ’lerin tarafı olduğu davaları gözlemlemek, duruşma salonlarından haber yazmak, yargı sürecindeki insan hakları ihlallerini izleyip raporlamak isteyen LGBTİ aktivistleri ve KaosGL.org gönüllü muhabirleri için Dava Gözlem Atölyesi yapıyor.

Atölye kapsamında Kaos GL’nin yayınladığı “Dava Gözlem Kılavuzu” da katılımcılarla paylaşıldı. Avukat Kerem Dikmen, kılavuzu hazırlama sürecini ve bu kılavuzla ne hedeflendiğini paylaştı.

Alanla ilgilenenler için kolay anlaşılabilir bir kılavuz

Hukukçuların dahi bazen takip etmekte zorlandığı süreçleri sade, anlaşılır ve LGBTİ hak savunucuları açısından anlamlı ve kullanışlı bir hale getirmeye çalıştığını belirten Dikmen, “Hukuk fakültesinden çıkıp adliyeye girdiğinizde bir ormana atılmış gibi hissediyorsunuz. Hukukçular için sıradan gelen meseleler dünyanın geri kalanı için teknik bir kavram karmaşasına dönüşüyor. Alanla ilgilenip haber yapan ya da hak savunuculuğu yapan kişiler için kavramların daha anlaşılabilir olmasını sağladık” dedi.

Dikmen, kılavuzun sadece kavramları açıklayan bir metin olmadığını vurgulayarak, “Basına yansıyanlar genelde bir bütünün küçük bir parçası. Biz bir bütün olarak hukuk, yargı ve dava süreçlerini ele aldık” ifadelerini kullandı.

Dava Gözlem Kılavuzu hakkında

Av. Kerem Dikmen’in hazırladığı “Dava Gözlem Kılavuzu”, KaosGL.org muhabirleri ve LGBTİ aktivistlerinin adli süreçlere dair farkındalığını arttırmayı, dava gözlem çalışmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Online haline şuradan ulaşabileceğiniz yayının giriş yazısı şöyle:

“Ceza davalarının bir parçası olan soruşturma ve kovuşturma süreçleri, mevzuatta sıkça yapılan değişikliklerin sonucu olarak anlaşılması ve aktarılması zor, bütünlükten uzak bir karmaşayı çağrıştırmaktadır. Temel yasalarda dahi dil ve kavram birliğinin sağlanamamış olması, benzer durumlara farklı mercilerin farklı isimlendirmeyi tercih etmeleri bu karmaşayı arttırıcı bir etki yaratmaktadır. İşin içerisine 2012 Eylül'ünden bu yana hak ihlallerine karşı bireysel başvuru mercii olarak görev yapan Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin karar ve başvuru süreçleri dahil edildiğinde, koskocaman bir kavram yığını, konunun uzmanlarının dahi zaman zaman anlamasını güçleştiren bir bütünü ortaya çıkarmaktadır.

“Konunun uzmanı olan avukatların veya en genel anlamda hukukçuların dahi takip etmekte bazen zorlandığı bu süreçleri kavramak, hukuk eğitimi almamış veya pratiğe ilişkin bilgisi, genel geçer bilgi ve gözlemleri ile sınırlı olan birçok kişi açısından çok daha zor bir hal almaktadır.

“Bu çalışma ile amaçlanan, konu ile ilgili herhangi bir eğitim sürecinden geçmemiş ve bu yönde profesyonelleşmemiş, dolayısıyla bu teknik bilgiye her yönü ile sahip olması beklenemeyen aktivistlerin ve bir anlamda haber gönüllülerinin yani gönüllü muhabirlerin bu çalışmalarını kolaylaştırmaktır.

“Öte yandan soruşturma ve kovuşturma birer rutin halini alan hak ihlallerinin yanı sıra, görünmeyen veya görünür kılınması için başka bilgilere ihtiyaç duyulan birçok ihlal, dava dosyaları ile birlikte tozlu arşiv raflarına kalkmaktadır. Oysa görünürde ihlal gibi gelmeyen birçok olay aslında bir ihlalin perdesini aralayabilmektedir. Soruşturma veya kovuşturma makamlarının, bu faaliyetleri sırasında muhatap oldukları LGBTİ bireylere yaklaşımlarından, kişilere göre farklılaşan kararlarına; kişilere farklı usul kurallarını uygulamaktan yargılama sonucunda hükmedilen ceza veya ceza yerine verilen ve seçenek yaptırımlar olarak adlandırılan alternatif cezalandırma biçimlerine değin, uygulanan standartta yaratılan farklılıklar, başka bir ifade ile çifte standart, takip edilen vaka ile ilgili olarak o vakadan ayrı bir araştırmayı da zorunlu kılmaktadır.

“Bu metindeki kısa açıklamalar, bu araştırmayı kolaylaştırma çabası içermektedir. Genel başlıklar altında soru-cevap bölümlerine de yer verilecektir. Çalışmanın sonunda temel kavramlara ilişkin bir derlemeye de yer verilmiştir.”

Dava Gözlem Kılavuzu’nun online haline ulaşmak için tıklayınız.

Atölyeler nasıl devam edecek?

22-25 Mayıs tarihleri arasında insan haklarına ilişkin temel kavramlardan adli olay, soruşturma ve kovuşturmalarda taraflara; davalarda sık yaşanan ihlallerden LGBTİ hareketini ilgilendiren emsal davalara dava gözleme ilişkin farklı oturumlar yapılacak.

Atölyelerin tam programı şöyle:

 

22 MAYIS PAZARTESİ

10.00 – 12.30: İnsan haklarına ilişkin temel kavramlar: Dicle Çakmak, İnsan Hakları Ortak Platformu

12.30 – 13.30: Öğle yemeği

13.30 – 15.15: Ayrımcılık, nefret söylemi, nefret suçları, hak ihlalleri: Farklar, benzerlikler – Kavram atölyesi Dicle Çakmak, İnsan Hakları Ortak Platformu

15.30- 17.00: Dava Gözlem Kılavuzu tanıtımı: Av. Kerem Dikmen

 

23 MAYIS SALI

10.00 – 11.15: Adli olayın soruşturmaya, soruşturmanın kovuşturmaya dönüşmesi; Ceza soruşturma ve kovuşturmasında taraflar: Av. Kerem Dikmen

11.30 – 13.00: Davalarda sık yaşanan ihlaller: Av. Kerem Dikmen

13.00 – 14.00: Öğle yemeği

14.00 – 15.30: Ceza soruşturma ve kovuşturmalarında sivil toplumun rolü: Av. Kerem Dikmen

15.45 – 17.00: Yargılama süreci bittikten sonra dosyanın geçirdiği aşamalar: Av. Kerem Dikmen

 

24 MAYIS ÇARŞAMBA

10.00 – 11.15: Ceza davaları, translara yönelik hak ihlalleri, Pembe Hayat deneyimi, stratejik davalar: Av. Yalçın Koçak

11.30 – 12.30: Ceza davaları, translara yönelik hak ihlalleri, Pembe Hayat deneyimi, stratejik davalar: Av. Yalçın Koçak

12.30 – 13.30: Öğle yemeği

13.30 – 14.45: Göç mevzuatı ve LGBTİ mültecilerin karşılaştıkları hak ihlalleri – Hukuk ve insan hakları açısından LGBTİ mülteciler: Av. Hayriye Kara & Av. Faika Deniz Paşa

15.00 – 16.30: Göç mevzuatı ve LGBTİ mültecilerin karşılaştıkları hak ihlalleri – Hukuk ve insan hakları açısından LGBTİ mülteciler: Av. Hayriye Kara & Av. Faika Deniz Paşa

 

25 MAYIS PERŞEMBE

10.00 – 11.30: Dava gözlem deneyimi – Adliye koridorlarından duruşma salonlarına neyi gözlemliyoruz? Dicle Çakmak

11.45 – 12.30: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan LGBTİ hareketini ilgilendiren emsal davalar: Av. Hayriye Kara & Av. Faika Deniz Paşa

12.30 – 13.30: Öğle yemeği

13.30 - 14.45: Tutanaktan haber çıkarmak – Soruşturma ve kovuşturma sürecinde haber nasıl yazılır? – Yıldız Tar

15.00 – 17.00: Kapanış ve değerlendirme – Moderatör: Ali Özbaş

*Bu etkinlik Rosa Lüksemburg Stiftung (RLS) tarafından desteklenmektedir. Bu durum RLS’nin etkinlik içeriğine katıldığı anlamına gelmemektedir.

**Dava Gözlem Kılavuzu Rosa Luxemburg Stiftung’un destekleri ile yayına hazırlanmış ve basılmıştır. Kılavuz içeriğindeki görüş ve fikirler Rosa Luxemburg Stiftung’un görüşlerini yansıtmamaktadır.

İlgili haber:

Dava Gözlem Atölyesi başladı: Hiçbir hak ihlali münferit değildir!

Dava Gözlem Atölyesi’nde ayrımcılık ve nefret tartışıldı


Etiketler: insan hakları
nefret