23/10/2023 | Yazar: Seçin Tuncel

Yaklaşık 300 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı’nın yeni karar mekanizması seçildi.

Denge ve Denetleme Ağı, genel kurulunu yaptı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği’nin üyesi olduğu ve yaklaşık 300 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı (DDA), üçüncü genel kurulunu yaptı. 21 Ekim Cumartesi Ankara’da yapılan genel kurulda seçim yapıldı.

Genel kurulda, DDA karar mekanizmasını oluşturan koordinasyon grubu üyeleri, ağın iç denetleme mekanizması için oluşturulan iç değerlendirme grubu üyeleri ve il koordinatörleri seçildi.

Anayasa Reform Grubu’na Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği, Genç Düşünce Enstitüsü seçilirken; Yasama Reform Grubuna Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi, HEY Akademi seçildi.

Yürütme Reform Grubuna SHUDER İzmir Şubesi, Doğal Yaşam Derneği; Yargı Reform Grubu’na Adalet Sistemini İzleme Derneği, Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi; Sivil Toplum Reform Grubu’na ise İYADER ve Hak İnisiyatifi Derneği seçildi.

DDA’nın önümüzdeki dönem Yerel Yönetimler Reform Grubu’nda TÜSODER, Anadolu Kadın, Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği yer alacak. Medya Reform Grubunu ise Demokrasi, Kadın ve Gençlik Derneği, Youthart Gençlik, Sanat, Araştırma ve Eğitim Derneği temsil edecek.

İç Değerlendirme Grubu’nda Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, E-Gençlik Derneği, Yerel Katılımı Destekleme Derneği yer alırken; İl Koordinatörlüğüne ise Mardin Süryani Derneği seçildi.


Etiketler: yaşam
İstihdam