12/04/2021 | Yazar: Kaos GL

Af Örgütü’nün yıllık raporu, devletlerin pandemide LGBTİ+ haklarına saldırdığını ortaya koyuyor.

“Devletler, LGBTİ+ hakları için acilen adımlar atmalı” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Uluslararası Af Örgütü’nün her yıl hazırladığı yıllık raporu yayımlandı. Rapor Uluslararası Af Örgütü 2020/21 Yıllık Raporu: Dünyada İnsan Haklarının Durumu başlığıyla 149 ülkeyi kapsıyor ve insan hakları alanındaki küresel eğilimlere ilişkin kapsamlı bir inceleme sunuyor.

COVID-19 pandemisi Af Örgütü yıllık raporunda da tüm 2020’de olduğu gibi öne çıkıyor. Eşitsizlik, ayrımcılık ve baskıyı kalıcı hale getiren, kasten ayrıştırıcı ve zararlı politikaların feci mirasının, küresel pandeminin yarattığı yıkıma zemin hazırladığı ifade edilen raporda, bu politikaların sonucunda kadınlar ve mülteciler dahil, en ağır şekilde ötekileştirilen grupların pandeminin en şiddetli etkilerine maruz kaldığı belirtiliyor.

Raporda, pandeminin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, göçmen işçiler ve kayıt dışı ekonomide çalışanların, ihmal edilmiş sağlık sistemleri ve düzensiz ekonomik ve sosyal destek politikalarıyla yüz üstü bırakıldığı belirtiliyor. Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına yönelik yeni saldırılar başlatmak için bu krizi sorumsuzca istismar eden ve COVID-19’u silah haline getiren liderlerin, pandemiyle mücadeleyi daha da zayıflattığına dikkat çekiyor.

Devletler ortak adımlar atmalı

Rapor, tüm dünyada toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ev içi şiddette belirgin bir artışın yaşandığına dikkat çekiyor. Dolaşım özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar, istismarcılarıyla aynı mekanda kalma zorunluluğu, karantina dönemlerinde şiddeti ihbar edebilmeleri için gizliliğe uygun mekanizmaların yokluğu, bu hizmetlerin askıya alınması veya kapasitelerinin düşürülmesi nedeniyle, birçok kadının ve LGBTİ+’nın koruma ve desteğe erişimde fazladan engellerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Raporda devletlerin, kadın ve LGBTİ+ hakları için acilen ortak adımlar atması ve toplumsal cinsiyet adaletini sağlamak için somut politikalar uygulaması gerektiği vurgulanıyor.

LGBTİ+’lar hedef alındı

Siyasi ve dini liderlerin ötekileştirilen grupları damgalayarak virüsü yaymakla suçladığını da hatırlatan Af Örgütü’nün raporuna göre bazı Güney Asya ülkelerinde Müslümanlar ve çok sayıda Afrika ve Avrupa ülkesinde LGBTİ+’lar bu anlamda hedef alınan gruplar arasındaydı.

Rapora göre, hukukta ve uygulamada uzun zamandır süregelen ayrımcılık, şiddete zemin oluşturdu ve farklı biçimlerde ortaya çıktı. Uluslararası Af Örgütü 2020’de, gözlemlediği 149 ülkenin 24’ünde, LGBTİ+’ların cinsel yönelimleri veya toplumsal cinsiyet kimlikleri nedeniyle gözaltına alındığına veya tutuklandığına ilişkin iddiaları kaydetti.

Raporda ayrıca bölgesel değerlendirmeler de yer alıyor. Raporun Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerinde devlet görevlilerinin LGBTİ+’ları hedef alan açıklamaları yer aldı. Af Örgütü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eşcinselleri hedef alan hutbesini eleştiren Barolara soruşturmalar açılmasına da yer verdi.


Etiketler: insan hakları, yaşam, dünyadan
İstihdam