04/01/2019 | Yazar: Aslı Alpar

Beşiktaş Belediyesi’nin Eşitlik Birimi ile neler yaptıklarını ve neleri başardıklarını konuştuk.

“En temel hedefimiz hak ihlallerinin ortadan kaldırılması” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Beşiktaş Belediyesi’nin Eşitlik Birimi ile neler yaptıklarını ve neleri başardıklarını konuştuk.

Fotoğraf: Beşiktaş Belediyesi Eşitlik Birimi’nden Sedef Çakmak ile Meral Gülşah Tanrıverdi

2017 yılı Onur Haftası’nda Gökkuşağı Bayrağı asan ilk kamu kurumu olan Beşiktaş Belediyesi’nin Eşitlik Birimi ile konuştuk.

Tüm toplumsal kesimlerin belediyenin hizmetlerinden, etkinliklerinden herkesle eşit bir biçimde faydalanması için çalışan ve belediyenin insan hakları politikalarını oluşturan Eşitlik Birimi’nin nasıl kurulduğunu, neler yaptıklarını ve neleri başardıklarını konuştuk.

Beşiktaş Belediyesi Eşitlik Birimi’nden Sedef Çakmak ve Meral Gülşah Tanrıverdi ayrımcılığın ve hak ihlallerinin ortadan kalkması için çalıştıklarını belirtti. Çakmak ve Tanrıverdi LGBTİ+’ların da içerildiği bir yerel yönetimin mümkün diyor.

Belediyenizin ‘Eşitlik Birimi’ ne zaman kuruldu?

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri öncesinde imzalanan “LGBTİ Dostu Belediyecilik” protokolü birimin kurulmasının hazırladığı temelle Beşiktaş Belediyesi Eşitlik Birimi 9 Mayıs 2014 tarihinde Meclis Kararı ile kuruldu.

Belediyenizin Eşitlik Birimi’nin temel politikası nedir?

Birim temel olarak toplumsal çeşitliliğe duyarlılığı prensip edinmiş; dezavantajlı gruplara yönelik politikalar üretmek ve geliştirmek ve bu politikaları uygulayıcı olan birimlerle birlikte sivil toplum örgütlerinin görüş ve destekleri ile uygulamayı kendisine en öncelikli görev olarak görüyor.

Belediyenizin kadın ve LGBTİ+’lara özel bir çalışması var mı? Var ise bu hizmetleri alan kadın ve LGBTİ+’lardan geri dönüşler oluyor mu?

Belediyemizin Eşitlik Birimi yanı sıra Kadın Danışma Merkezi de bulunuyor. Kadın Danışma Merkezi’ne kriz çözümlerinde destek almak amaçlı Beşiktaş ilçesinden başta olmak üzere birçok kadın başvuruyor. Eşitlik Birimi LGBTİ+ bireyler için duyarlılığı arttırmak adına ilk iş olarak belediye yönetimine, LGBTİ+ hakları ile ilgili bir eğitim verdi. Ardından ‘Kadının İnsan Hakları Eğitimi’ belediye personeline uygulandı. Hali hazırda ise ‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı’ Eşitlik Birimi Sorumlusu tarafından veriliyor.

Bu eğitimler Beşiktaş’ta yaşayanlara da verilecek mi?

Evet, önümüzdeki birkaç ay içinde bu eğitimler Beşiktaş bölgesinde yaşayan genç kadın ve LGBTİ+’lara da verilecek.

Peki, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Yurttaşlardan gelen bir taleple mi bu kararı aldınız?

Bu fikrin hayata geçirilmesinde, Beşiktaş bölgesinde yaşayan geçiş sürecinde olan ya da geçişini tamamlamış kadınlardan gelen talepler de etkili oldu. Hizmetlerden faydalanan ya da haberdar olan kadın ve LGBTİ+’ların talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi güncellemekten memnuniyet duyuyoruz.

Burada ayrıca 2017 yılı Onur Haftası sebebiyle binasına Gökkuşağı Bayrağı asan –konsoloslukları saymazsak- ilk kamu kurumu olduğumuzu da hatırlatalım.

Anonim HIV testi ve HIV danışmanlığı da veriyorsunuz değil mi?

Evet, belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü alt yapısında bulunan Anonim Gönüllü HIV Test Danışmanlık Merkezi’nde bu hizmetleri veriyor.

Belediyenin bütçesini belirlerken cinsiyete duyarlı bir bütçe yapılıyor mu?

İki yıldır bağlı bulunduğumuz müdürlüğün bütçelendirilmesi yapılırken Eşitlik Birimi için de ayrıca bir bütçe çalışması yapılıyor. Cinsiyete duyarlı bütçeleme halen çalışmalarımız devam ediyor.

Belediyeniz içinde toplumsal cinsiyet eğitimleri veriliyor mu? Bu yıl hangi eğitimleri verdiniz?

Bu yıl ikisi Eşitlik Birimi, ikisi de Kadın Danışma Merkezi tarafından olmak üzere Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri düzenlendi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, LGBTİ+ Hakları, Kadın Hakları Eğitimi ve Kadın Sağlığı eğitimleri öncelikle belediye içerisinde veriliyor. Buradaki amaç personelin hem kendi hakları ile ilgili bilgilenmesi hem de hizmet verici bir kurum olarak Beşiktaş kentlilerinin karşılaştıkları bir hak ihlali durumunda en doğru bilgilendirme ve yönlendirmeyi yapabilir hale gelmesi.

Belediyenizin LGBTİ+’lara yönelik hedefleri neler?

En temel hedefimiz hak ihlallerinin ortadan kaldırılması. LGBTİ+ bireylere yönelik nefretin ve hedef gösterilmelerinin önüne geçilmesi, ayrımcı dil kullanımının sona erdirilmesi, katılımcı demokrasinin sağlanması, psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuksal hak kayıplarına uğranılmasının önüne geçmek için kurumdan başlayarak ilçe sakinine uzanan bilinç yükseltme süreçlerinin hassasiyetle gerçekleştirilmesi. Ayrıca belediyenin kentliler için sunduğu bütün hizmetlerden elbette ki eksiksiz olarak faydalanması ve LGBTİ+’ların belediyenin sunacağı hizmetlerde ilçe sakini olarak fikirlerini, ihtiyaçlarını belirterek belediyenin hizmet politikalarını geliştirmesine yardımcı olmaları.

*Bu söyleşi Siyah Pembe Üçgen ve Kaos GL’nin yürüttüğü, Avrupa Birliği’nin desteklediği “Türkiye Belediyelerinde LGBTİ Eşitlik Politikalarını Güçlendirme Projesi” kapsamında Kaos GL dergisinin “Yerel Yönetimler” dosya konulu 162. Sayısında yayınlanmıştır. Bu, içeriğin Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıttığı anlamına gelmemektedir.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
nefret