08/12/2011 | Yazar: Ömer Akpınar

Eşcinsel evliliği karşıtı yasa ile insan haklarının yerine homofobiyi yasallaştıran Nijerya ile birlikte Afrika’nın pek çok bölgesinde eşcinselliğe ilişkin kısıtlamalarda ciddi bir artış var.

Eşcinselliğin Yasak Olduğu Bir Ülke Neden Eşcinsel Evlilik Karşıtı Yasa Çıkarır? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Eşcinsel evliliği karşıtı yasa ile insan haklarının yerine homofobiyi yasallaştıran Nijerya ile birlikte Afrika’nın pek çok bölgesinde eşcinselliğe ilişkin kısıtlamalarda ciddi bir artış var.
 
Nijerya Hümanist Hareketi’nden Leo Igwe, “Eşcinsel Evlilik ve Afrika’nın Politikaları” başlıklı makalesinde, Nijerya Senatosunun eşcinsel evliliğe karşı düzenlenen yasayı onaylamasının ne anlama geldiğini değerlendirdi.
 
Igwe, eşcinsel yönelime saygı duyanların Afrikalı olmadığını söyleyenlerin Afrika kültürünü yanlış anladıklarını belirtiyor: “Tarihin bize anlattığı bir şey var ise o da Hıristiyanlık ve İslam gibi yabancı dinlerin suçlayıcı yargılarının yerleşmesinden önce Afrikalıların geleneksel olarak eşcinsel ilişkilere hoşgörülü olduğudur.”
 
“Eşcinsel evliliğe karşı çıkarılan bu yasa Nijeryalıların refahına ne gibi bir katkı sunuyor?”
 
Eşcinsel evliliğe karşı yasanın geçenlerde Senato’dan geçmesini sonuna dek kınıyorum. Bu yasanın geçmesi Nijeryalı politikacı ve kanun yapıcıların 21. yüzyılın gerçekliklerinden ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha gösteriyor. Sosyal, politik ve ekonomik evimiz Nijerya yanıp kül olurken kanun yapıcılarımızın ceplerini doldurmayı tercih ettikleri ortaya çıkıyor. Eğer öyle değilse, terörist saldırıları, hizipçi şiddet, yolsuzluk, hastalıklar, kendinden olanı kayırma, yanlış politikalar ve hatalı bir yönetimle Nijerya’nın adından bolca söz edilirken böylesi bir yasanın ne alaka ortaya çıktığını nasıl açıklayacaksınız?
 
Bu yasanın geçmesi önceliklerimizin ne kadar hatalı oluşturulduğunu açıkça gösterdi. Daha doğrusu, bu ülkeyi yöneteceğini iddia edenlerin önceliklerinin. Senatörlerimiz şu soruyu açık bir biçimde açıklamalılar: “Eşcinsel evliliğe karşı çıkarılan bu yasa Nijeryalıların refahına ne gibi bir katkı sunuyor?”
 
“Senatörler bu yasa aracılığıyla azınlıklara karşı nefret ve zulmü kurumsallaştırıyor”
 
Bu yasa insanların masasına yemek ya da ceplerine para koyuyor mu? Hayır. Onlara iş sağlıyor mu? Hayır. İhtiyaç duydukları güvenlik ve barış içinde bir arada yaşamanın şartlarını iyileştiriyor mu? Hayır. Ülkedeki eğitim standardını yükseltiyor mu? Hayır. Nijeryalı ebeveynleri çocuklarına destek olma, onları yetiştirme ve diğer ailevi sorumluluklarına karşı daha bilinçli hale getiriyor mu? Hayır. Ülke genelinde evlerde ve topluluklarda sevgi ve uyumu arttırıyor mu? Hayır. Bu yasa Nijerya’daki evlilik ve ilişkilerde güveni sağlamlaştıracak mı? Hayır. Sıklıkla bahsi geçen evlilik kurumunu ya da aile değerlerini güçlendirecek mi? Hayır. Senatörler bana bu yasa aracılığıyla azınlıklara karşı nefret ve zulmün kurumsallaşması, eşcinsel temizliği, ahlaki ikiyüzlülük ve engizisyon oluşturulması dışında yasanın pratik, politik ve ahlaki bir gerekçesini sunabilir mi?
 
“Devlet yetişkin bireylerin cinsel ilişkilerini düzenleyen yasalar çıkaramaz”
 
Demokrasinin gerçek sınavı geçip geçemediği çoğunluğun (gerçek ya da düşünülen) sözde isteklerine ne kadar boyun eğildiğiyle değil, azınlıklara nasıl davranıldığıyla ortaya çıkar. Bir toplumun insanlığı nüfusunun korunmasız üyelerini nasıl koruyup savunduğuyla ortaya çıkar. Bu yasayla Nijerya demokrasisi ve toplumu bu sınavda kaldı mı? Cevap tartışmasız bir “Evet”.
 
Bu eşcinsel evlilik karşıtı yasa kişisel ve ülke çapında insan hakları prensiplerine olan bağlılığımız ve insanlığımıza karşı açık bir suç duyurusudur. Devlet yetişkin bireylerin cinsel ilişkilerini düzenleyen yasalar çıkaramaz. Politikacılar ve kanun yapıcılar yetişkinlere kimlerle ilişkileneceklerini dikte edemezler. Kanun yapıcıların yetişkinlerin yatak odalarında söz hakkı olamaz. Bana göre bu eşcinsel evlilik karşıtı yasa ülke olarak nereye gitmeyi seçtiğimizin bariz bir kanıtı: Geriye. Ki günümüzde küresel eğilim eşcinsel evliliği yasaklamamak ve var olan yasakları kaldırmak yönünde.
 
“Politikacılar kimsenin yararına olmayan yasalarla göz boyuyorlar”
 
Bu yasanın geçmesiyle politikacılarımız gerçek sorunlarımızla yüzleşmekten nasıl kaçtıklarını göstermiş oldular.  Gerçek, acil ve bizleri ezen sorunlarımızın üstesinden gelmek yerine bir yere varmayan tartışmalarla, kimsenin yararına olmayan yasalarla göz boyuyorlar. 2006’dan beri süren eşcinsel evlilik karşıtı yasa üzerine tartışmalar yasal kaynaklarımızın çöpe gitmesidir, çok daha acil meselelerden uzaklaşıp politikaya olan inancımızı kaybetmemize neden olmuştur. Bu aslında Nijerya’nın yasama alanının suiistimal edilmesidir. Kanun yapıcılarımızın homofobik takıntıları ortada hiçbir talep yokken oldukça anlaşılmazdır. Daha ziyade politik kararsızlık, vizyon eksikliği ve iyi bir yönetim için gerekli programların olmadığını gözler önüne sermektedir.
 
“Eşcinselliğin suç olduğu bir ülkede böylesi bir düzenlemenin arkasındaki mantık nedir?”
 
Senatörlerimizden ve eşcinsel evliliğinin yasaklanması için yaygara koparanlardan şunu öğrenmek istiyorum: Eşcinselliğin suç olduğu bir ülkede böylesi bir düzenlemenin arkasındaki mantık nedir? Eşcinselliğin yasak olduğu bir durumda eşcinsel evlilik yasasının gerçekleşmesi mümkün müdür? Cevap belli: HAYIR. Peki o zaman senatörlerimiz neden böyle bir yasaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyor? Günümüzde bildiğimiz üzere pek çok ülke yasalarını insan haklarıyla uyumla hale getirmek için uğraşıyor. Yasalarını yeniden gözden geçirip değişiklik yoluna gidiyor ve insan haklarına aykırı eşcinsellik karşıtı, idam cezası ve kutsal şeylere küfür etme gibi yasaların iptaline giderek insan haklarına uyumlu yeni yasalar getiriyorlar.
 
Bu gibi ülkelerin yolundan gidip uygunsuz yasalar kaldırılacağına, bizim politikacı ve kanun yapıcılarımız dini ve fanatik duygularla garip bir şekilde tanımlanmış Afrika kültürü ve geleneklerini kullanarak eşcinsellik karşıtı yasaları daha da sıkılaştırıp geriye gitmeyi tercih ediyor. Kültür sabit bir şey değildir. Kültür çeşitli ve dinamiktir. Yüzyıllar öncesinde kabul edilmeyen davranışlar, alışkanlıklar ve normlar günümüzde sıradan kültürel pratikler halini aldı. Eşcinsel yönelime saygı duyanların Afrikalı olmadığını söyleyenler Afrika kültürünü gerçekten yanlış anlıyorlar demektir. Tarihin bize anlattığı bir şey var ise o da Hıristiyanlık ve İslam gibi yabancı dinlerin suçlayıcı yargılarının yerleşmesinden önce Afrikalıların geleneksel olarak eşcinsel ilişkilere hoşgörülü olduğudur. Afrikalı politikacılar ve kanun yapıcılar Afrika geleneklerini insan haklarıyla uyumlu bir hale getirmelidir. Ne yazık ki, eşcinsel evliliği karşıtı yasa insan haklarının yerine homofobiyi sağlamlaştırıp yasallaştırıyor. Sadece Nijerya’da değil, Afrika’nın pek çok bölgesinde eşcinselliğe karşı yasaların sıkılaşması ve eşcinsel evliliğin yasaklanmasına doğru bir gidişat söz konusu. Gana, Kamerun, Gambiya, Uganda, Ruanda, Burundi, Senegal, Malavi ve Kenya gibi ülkelerde eşcinsel olan ya da olduğu sanılanlara ilişkin kısıtlamalarda ciddi bir artış var.
 
“Britanya eşcinselliği suç olmaktan çıkardı ve eşcinsellerin haklarının korunmasında büyük gelişmeler kaydetti”
 
Bu arada İngiliz Başbakanı David Cameron’ın eşcinselliği yasaklayan düzenlemelerde reforma gitmeyen ülkelere yardımların kesilmesiyle ilgili tehdidine ilişkin bazı belirsiz referanslar oldu. Bazıları bu açıklamayı Birleşik Krallık’ın kendi değerlerini dünyanın geri kalanına dayatması olarak yorumladı. Durumun bu olduğunu düşünmüyorum. Britanya insanların görüş ve düşüncelerinin önemsendiği bir ülke.
 
İnanıyorum ki bu sözde tehdit İngilizlerin düşünce ve dileklerini yansıtmaktaydı. Britanya eşcinselliği suç olmaktan çıkardı ve eşcinsellerin haklarının korunmasında büyük gelişmeler kaydetti. İngiliz hükümetinin basitçe söylediği şey şu ki eşcinsellerin haklarını korurken aynı zamanda o insanların zulüm görüp suçlu bulunduğu ülkelere maddi yardım yapamayacağıdır. Hiçbir ülke, Nijerya bile, siyahların renklerinden ötürü suçlu göründüğü ve hapse atıldığı ülkelere yardım etmeyi ya da destek çıkmayı kabul etmez. Peki o zaman nasıl oluyor da Britanya’nın cinsel yönelimlerinden ötürü bireylere zulmeden ve onları hapse tıkan ülkelere yardımlarını sürdürmesini bekliyoruz? Pek çok Afrikalı politikacı ve kanun yapıcıların homofobisinin anlayıp takdir etmeyi başaramadığı da işte bu basit mantıktır.
 

Etiketler: yaşam
Nefret