18/05/2018 | Yazar: Kaos GL

Sendikalar 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün’ü kutladı.

Eşit ve özgür günler için: LGBTİ hakları sendikal haklardır! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sendikalar 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün'ü kutladı. 

Dün, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün’dü. Sendikalar, 17 Mayıs’ı kutlayarak “Nefrete inat, yaşasın hayat!” dedi.

Eğitim-Sen: Nefrete inat, yaşasın hayat!

Eğitim-Sen İstanbul 3 Nolu Şube, “Eşit ve özgür günler için 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kutlu olsun. Nefrete inat, yaşasın hayat!” dedi.

KESK: Kutlu olsun!

KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu), Eğitim-Sen ile aynı mesajı yayınlayarak #NefreteİnatYaşasınHayat dedi.

Kaos GL Derneği, 2015’ten bu yana özel sektörde ve kamu sektöründe LGBTİ+’ların istihdamına yönelik araştırma yapıyor ve araştırmanın sonuçlarını raporlaştırarak yayınlıyor.

Araştırmaya çalışan işçiler, ayrımcı uygulamalarla mücadele konusunda en büyük sıklıkla “koruyucu yasal düzenlemeler” yapılması gereğini vurguluyor. Yazılı veya sözlü kaynaklar aracılığıyla LGBTİ haklarına dair eşitlikçi olduğu bilinen yerli ya da yabancı şirketlerde dahi çalışanların cinsel kimlikleri açısından açık davranabilme koşullarının bulunmayabildiği ve ayrımcılık konusunda sorunlarla karşılaşılabildiği görülüyor. İşyeri kültürü veya işveren/yönetici tutumu anlamında LGBTİ haklarına dair eşitlikçi tutumları savunan fakat bu tutumları ve yaklaşımları yazılı, kamuoyuna açık kaynaklara aktarmayan şirketler ve kurumlar var. LGBTİ haklarını cinsiyet şemsiyesi altında veya genel hüküm altında koruyabilecek kurullar veya kurallar varken bunlar çalışanlar tarafından yeterince bilinmiyor veya LGBTİ’ler açısından yeterince etkin uygulanamıyor.

2017 yılında Türkiye’de çalışan LGBTİ’lere yönelik gerçekleştirilmiş özel sektör araştırmasının raporuna buradan, kamu sektörü araştırması sonuçlarına ise şuradan ulaşabilirsiniz.

“LGBTİ’lerin çalışma yaşamında en sık karşılaştığı sorunlardan biri ayrımcılık”

Sosyal-İş Sendikası İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Onur Bakır, yayınladığı 17 Mayıs mesajında LGBTİ’lerin iş yaşamında yaşadığı ayrımcılıklara karşı acilen destekleyici çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı:

“LGBTİ bireylerin çalışma yaşamında ayrımcılık başta olmak üzere karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek ve güvence sağlayacak yasal değişikliklere, yargının bakış açısının değişmesine ve LGBTİ bireylerin yasal hak arama yollarına erişimini kolaylaştıracak ve destekleyecek çalışmalara acilen ihtiyaç var... Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Tranasfobi Karşıtı Gün, kutlu olsun!”


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Nefret