15/06/2023 | Yazar: Kaos GL

Eskişehir Valiliği, LGBTİ+’ların yürümesini de oturmasını da bir ay boyunca yasakladı.

Eskişehir Valiliği’nden Onur Haftası etkinliklerine bir ay yasak! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Eskişehir Valiliği, ayrımcı geleneğini bozmadı ve şehirde yapılabilecek Onur Haftası etkinliklerini yasakladı.

Valilik, kent genelinde bir ay boyunca LGBTİ+’ların yapabileceği her türlü açık alan etkinliğini “genel ahlak” bahanesiyle yasakladı. Valilik, genel ifadeler kullanarak bütün etkinlikler hedef gösterildi:

“Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, Haziran ayının sonlarında “Onur Haftası” adı altında İlimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirmek istendiği, genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği,

Tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dâhil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla,

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesindeki hükümler gereğince, İlimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla İlimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliğinin 14.06.2023 tarih ve 232 sayılı kararı ile 15.06.2023 tarihi saat: 00.01 ile 14.07.2023 tarihi saat:24.00’a kadar (30) gün süreyle yasaklanmıştır.

Eskişehir Onur Haftası, yasağa “İtaat etmiyoruz” diyerek tepki gösterdi:

“Eskişehir Valiliği tarafından LGBTİ+ Onur Haftasını da kapsayacak şekilde 30 günlük yasak kararı yayınlandı. Geçen senelerde de görüldüğü gibi bizlerin mücadelesi valilik yasağından büyüktür! Susmuyor korkmuyor ve itaat etmiyoruz!”


Etiketler: insan hakları, nefret suçları, onur yürüyüşü
İstihdam