18/08/2022 | Yazar: Kaos GL

Feminist Tahayyül 2023 yılının Şubat ayında yayınlanacak olan sayısını “Türkiye’de Erkeklikler” odağına ayırıyor.

Feminist Tahayyül’ün “Türkiye’de Erkeklikler” dosyası katkılarını bekliyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Feminist Tahayyül 2023 yılının Şubat ayında yayınlanacak olan sayısını “Türkiye’de Erkeklikler” odağına ayırıyor.

Dosyanın çağrı metni şöyle:

“Erkekler ve erkeklikler üzerine yapılan çalışmaların feminist tartışmaların açtığı zeminde 1980’li yıllarla birlikte yükselişe geçmesi, eleştirel erkeklik çalışmalarının ayrı bir çalışma alanı olarak gelişimine ve erkekliği çerçevelendirmeye dair farklı kuramsal yaklaşımların geliştirilmesine olanak sağladı. Kimlik inşası, performans, deneyim, temsil, söylem, dönüşüm, politika gibi odakları erkekler ve oğlan çocukları nezdinde inceleme girişimleri, erkekliğin çok yönlü ve ucu açık inşasını farklı coğrafyalarda farklı kesişimselliklerle görünür kıldı. Bu girişimlerin feminizmle ve son dönemde queer argümanlarla olan alışverişle birlikte ortaya koyduğu tartışmaların ortak vurgusu ise sabit, tutarlı ve istikrarlı bir erkeklik tanımının/kimliğinin imkânsızlığı oldu. Erkekliğin karmaşıklığı, istikrarsızlığı, akışkanlığı ve ucu açıklığı günümüzde erkekliği, hala çok yönlü süreçlerle ve iktidar ilişkileriyle bağlantılı olarak irdeleyen çoklu kavramsallaştırmalar ve tartışmalar üzerinden sorgulamanın önemini gözler önüne seriyor.

Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte farklı disiplinler içinden erkekliği sorunsallaştıran çalışmalarda belirgin bir artış olduğu söylenebilir. Bu artış sevindirici olmakla birlikte alandaki tartışmaların Türkiye özelinde derinleşebilmesi, şüphesiz ki çalışmaların bu coğrafyaya dair veriler ve/veya yeni düşünme yolları sunabilmesinden geçiyor. Mevcut erkeklik çalışmalarının eleştirelliği ise  bu çalışmaların feminist ve queer yaklaşımların bilgi üretme süreçlerinden de bağımsız konumlandırılmamasıyla güçlenebilir.”

Feminist Tahayyül, erkeklikleri eleştirel ve kesişimsel bir yaklaşımla ele alan çalışmaları derlemeyi amaçlayan bu sayı için alanın güncel tartışmalarını Türkiye bağlamında inceleyen yazılarınızı bekliyor. Sayı editörlüğünü Atilla Barutçu’nun yapacağı dergiye katkılarınızı makale, araştırma notu, çeviri, söyleşi, kitap değerlendirmesi, sanat eleştirisi ve tez tanıtımı türlerinde 1 Kasım 2022 tarihine ftdergi@gmail.com adresine yollayabilirsiniz. 


Etiketler: kültür sanat
İstihdam