14/12/2021 | Yazar: Kaos GL

Türkiye, Avrupa ve uluslararası alanda mücadele eden feminist örgütler ve LGBTİ+ örgütlerinin başlattığı “İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte” kampanyası düzenlediği küresel formun sonuçlarını duyurdu.

Feministler, LGBTIQ aktivistleri ve insan hakları savunucuları arasında bir köprü Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye, Avrupa ve uluslararası alanda mücadele eden feminist örgütler ve LGBTİ+ örgütlerinin başlattığı, Kaos GL’nin de içinde yer aldığı “İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte” kampanyası 7 Aralık’ta düzenlediği küresel formun ardından bir basın metni yayımladı.

Metin, düzenlenen forumun ve kampanyanın gelecek faaliyetlerinin “dünyanın her yerindeki feministler, LGBTIQ aktivistleri ve insan hakları savunucuları arasında toplumsal cinsiyet ve hak karşıtı saldırılar konusunda küresel bir diyaloğu teşvik etmesini” umduklarını söylüyor.

Metnin tamamı şöyle:

“United 4 İstanbul Sözleşmesi Kampanyası, 7 Aralık 2021'de, katılımcılarla kesişen ve ulusötesi dayanışma yoluyla cinsiyet ve hak karşıtı saldırılarla mücadele stratejileri hakkında küresel bir forum düzenledi…

“Etkinliğin açılış konuşmasını Orta Avrupa Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet çalışmaları profesörü Andrea Petö yaptı. Durumu, yeni bir yönetim biçimi, paralel kurumlar, güvenlik anlatıları, aileye kadın hakları üzerinde ayrıcalık tanıma ve paralel insan hakları belgeleriyle çok gözenekli bir devlet olarak formüle etti. "Tartışma korku ve nefret yaratmakla ilgili." dedi. GREVIO Komitesi başkanı Iris Luarasi bir video mesajı göndererek, “Kadın haklarına karşı çalışan ulusötesi aktörler yanlış bilgi yayıyor ve dini ağlara sahip sahte haber örgütleri oluşturuldu” dedi.

“Aynı zamanda Hakların Evrenselliği Gözlemevi (BİZİM) çalışma grubunu temsil eden AWID'den Anissa Daboussi, hak karşıtı eğilimler, aktörler ve stratejiler hakkında Risk Altındaki Hakların son raporunu sunarak, hak karşıtı grupların birden fazla aktörün olduğu uluslararası alanlara girdiğine dikkat çekti. Onları bir Truva atı gibi içten dışa dönüştürmek, dönüştürmek ve zayıflatmak için bir araya gelin. Wissenschaftszentrum Berlin'den Jelena Cupac ve İrem Ebetürk Tuncer, feminist örgütlerin BM sistemi içindeki tüm ilerlemelerini silmek için feminist stratejileri taklit eden bu grupların stratejilerine dikkat çekti. Varoluşsal tehdit ile karakterize edilen kutuplaşmış siyasete karşı uyarıda bulundular ve kutuplaşmanın politika oluşturmayı engellediğini eklediler.

“Kuzey Makedonya'daki Koalisyon Marjlarından Irena Civetkovik, aktivistlere toplumsal kutuplaşmayla mücadele etmek için toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları konusunda olumlu argümanları desteklemelerini önerdi. Polonya'daki Sevgi Dışlamaz Derneği'nden Hubert Sobeski, rasyonel gerekçelerin kutuplaşmanın üstesinden gelmede tam olarak etkili olmadığını ve konuştuklarımızı ilişkilendirilebilir kılmak için günlük deneyimlere odaklanmak gerektiğini ekledi. AFDA'dan (Asociacion Familias Diversas de Arjantin) Andrea Rivas, trans ve ikili olmayan kotalarla istihdamda sosyal içerme yasalarının yürürlüğe girmesi ve kadın, cinsiyet ve çeşitlilik bakanlığının kurulması gibi pandemi sırasında Arjantin'de gerçekleşen olumlu başarıları paylaştı. olası bir aşırı sağ hükümete karşı ekonomik özerkliğin önemi kadar.

“Türkiye'den gelen panelistler, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyle doruğa ulaşan ülkede meydana gelen saldırıları anlattılar. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan Ceren Akkaya, geri çekilmenin resmileştiği tarihte açıklanan kadına yönelik şiddet eylem planında ilk kez toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yer almadığını belirtti. Katre Kadın'dan Arzu Kepez ve İlknur Akbaba, çekilmenin ardından Erzincan'da kadınların yaşadığı güvensizlik hissini paylaşarak, bu tür politikaların daha fazla insanı sokak eylemlerine yönlendirdiğini sözlerine ekledi. KAOS-GL'den Umut Güven, saldırıların Türkiye'deki LGBTİQ hareketini daha stratejik olmaya zorladığını söyledi.

“Etkinliğin ikinci bölümünde ise katılımcılar, işbirliği içinde oldukları otoriter rejimlere ve cinsiyet karşıtı gruplara direnmek için daha fazla taktik paylaştılar.

“Forumun organizatörleri, “Bu toplantının ve Birleşik 4 İstanbul Sözleşmesi kampanyasının bundan sonraki faaliyetlerinin, dünyanın her yerindeki feministler, LGBTIQ aktivistleri ve insan hakları savunucuları arasında toplumsal cinsiyet ve hak karşıtı saldırılar konusunda küresel bir diyaloğu teşvik etmesini umuyoruz” dedi. aktivistleri tüm eşitsizliklere karşı mücadele çabalarına katılmaya çağırıyor.

“United 4 İstanbul Sözleşmesi Kampanyası

“Kampanya Bölgeleri:

17 Mayıs Derneği (17 Mayıs Derneği, Türkiye), Antalya Feminist Kolektif (Antalya Feminist Kolektif, Türkiye), ASTRA Ağı, AWID, ERA-LGBTİ, Avrupa Kadın Lobisi Romanya, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu, FEDERA, Fundacja Feminoteka (Feminoteka Vakfı, Polonya), Hafıza Merkezi Berlin (Almanya), Uluslararası Kadın İttifakı (IAW), IWRAW Asya Pasifik, Kadın Dayanışma Vakfı (Kadın Dayanışma Vakfı, Türkiye), Kaos GL (Türkiye), Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği (Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği, Türkiye), L' Associacio, Drets Sexuals i Reproductius (Cinsel ve Üreme Hakları Derneği, İspanya), Minerva Çeşitlilik ve Cinsiyet Eşitsizliği Laboratuvarı (İtalya), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (Türkiye), Nőkért Egyesület (Kadınlar Derneği, Macaristan), Puduhepa (Almanya), Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD, Türkiye), Kadının İnsan Hakları-Yeni Yollar için Kadın (Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği, Türkiye), Kadın Koalisyonu Uluslararası Çalışma Grupları (Kadın Koalisyonu Uluslararası Çalışma Grubu)”

 


Etiketler: insan hakları, kadın
İstihdam