02/05/2023 | Yazar: Kaos GL

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın “Yerel Yönetimler Kapsamında Gönüllü Danışmanlık & Test Merkezleri Tanıtım Rehberi” dijital ortamda yayında.

“GDTM’lerin hedeflenen etkiye sahip olabilmesi özen gösterilerek şekillendirilmesiyle mümkün” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“Unutulmamalıdır ki Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin hedeflenen etkiye sahip olabilmesi yalnızca sunulan hizmetin standart biyomedikal bakımın ötesine geçmesi ve danışanların kimliklerine, hassasiyetlerine ve ihtiyaçlarına özen gösterilerek şekillendirilmesi ile mümkündür.” (Önsözden)

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın “Yerel Yönetimler Kapsamında Gönüllü Danışmanlık & Test Merkezleri Tanıtım Rehberi” dijital ortamda yayında.

HIV tanı hizmetlerinde gönüllü danışmanlık ve test merkezlerinin önemi ve etkisini ele alan rehberi Oğuzhan Latif Nuh hazırladı; Ahmet Soner Emre, Aygen Tümer, Leyla Yıldız, Nesrin Sağ, Nurcan Müftüoğlu, Nurşen Kanbur, Oğuzhan Uzun, Seda Çavuşoğlu ve Tankut Atuk katkı sundu.

Rehberin önsözünde kronik bir hastalık olarak tedavi edilebilir ve yaşam süresini neredeyse etkilemeyen bir noktaya taşınmasına karşılık HIV’e ilişkin yanlış veya eksik bilgi, inanç, tutum ve davranışların tanı ve tedavi süreçlerini etkilemeye devam ettiğine dikkat çekiliyor:

“HIV tanı ve tedavi süreci değerlendirildiğinde ülkemizde en zayıf halkanın tanı hizmetleri olduğu görülmektedir. Aile sağlığı merkezlerinden hastanelere kadar tüm kamu birimlerde HIV testi hizmetlerinin erişilebilir olmasına karşın HIV’e yönelik önyargı ve ayrımcı tutum, gençlerden anahtar gruplara hemen tüm bireylerin başvuru talebini engellemekte, farkındalığı yüksek, ihtiyaç duyan bireyler dahi teste başvurmamaktadır. Bu noktada toplumla ilişkisi daha yakın ve güçlü olan yerel yönetimlerin devreye girerek sundukları anonim test ve danışmanlık hizmetleri ülkemizde de elde ettikleri etkin sonuçlarla stratejik bir hizmet modeli olarak kendini kanıtlamıştır.”

Sağlık Bakanlığının da sayılarını arttırmayı hedeflediği Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin açılma prosedürleri ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgi sağlayarak belediyeleri GDTM açmaya teşvik etmeyi ve bu süreçte belediyelere destek olmayı amaçlayan rehber “HIV Pandemisinde Güncel Durum”, “HIV Testi Hizmetleri”, “Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri” ve “Danışmanlık Hizmeti Sunan Sivil Toplum Kuruluşları” dört ana başlıktan oluşuyor.

Yerel ve uluslararası kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış olan rehber, HIV pandemisine verilen yanıtta belediyelerin sorumluluklarını hatırlatıyor, GDTM’lerin yerelde sağlayacakları halk sağlığı yararını vurguluyor ve Dünya Sağlık Örgütü’nün HIV testi hizmetlerine yönelik önerilerini GDTM’ler odağında özetliyor. Tanıtım rehberi aynı zamanda GDTM’ler için bir hizmet prosedürü örneği içeriyor ve personel ve fiziki mekana yönelik önerilerde bulunuyor.

Yerel Yönetimler Kapsamında Gönüllü Danışmanlık & Test Merkezleri Tanıtım Rehberine buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, yaşam, sağlık, sağlık hakkı, hiv
İstihdam