02/02/2023 | Yazar: Kaos GL

Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği ile “Gençlerin Gözünden LGBTİ+’lara Karşı Görülmeyen Şiddet” tematik tartışma etkinliğini gerçekleştirdi.

“Gençlerin Gözünden LGBTİ+’lara karşı Görülmeyen Şiddet” etkinliği nasıl geçti? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında, “Gençlerin Gözünden LGBTİ+’lara Karşı Görülmeyen Şiddet” başlıklı LGBTİ+’ların sistemsel şekilde karşı karşıya kaldığı ayrımcılık ve ötekileştirme türleri hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan dördüncü tematik tartışma etkinliği Lefkoşa Gençlik Derneği işbirliği ile 26 Ocak’ta İnsan Hakları Evi’nde gerçekleştirildi.

“Gençlerin Gözünden LGBTİ+’lara Karşı Görülmeyen Şiddet” başlıklı tematik tartışma etkinliği, gençlerin lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+)’ların maruz bırakıldığı olumsuz tutum ve davranışların hem bireysel hem de kurumsal çerçeveden toplumda herkesi derinden etkilediği hakkında fikirlerini paylaştılar. Etkinlik, kısa bir tanışma aktivitesi ile başladı ve insan hakları aktivisti İbrahim Ray ve Lefkoşa Gençlik Derneği Eşitlik Sekreteri Kemal Elyeli’nin moderatörlüğü ve kolaylaştırıcılığı ile ilerledi.

Konuya giriş amaçlı, katılımcılar kısaca cinsel kimlik ve cinsel yönelim hakkında moderatörlerden bazı tanımları dinledi ve LGBTİ+ terminoloji hakkında sorular sordu. Etkinlikte, gençlerin perspektifinden cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı sağlık, eğitim ve iş yerleri alanlarında deneyimlediği görülmeyen ayrımcılık ve ötekileştirme deneyimlerine odaklanıldı.

Etkinliğin başında, henüz birkaç gün önce yaşanan genç bir kadının bir erkek tarafından öldürülmesi cinsiyete dayalı şiddetin açık bir örneği olarak katılımcılar tarafından ifade edildi. Bazı katılımcılar özellikle sağlık alanında LGBTI+’ların erişebilirliği konusunda büyük bir engel teşkil eden sağlık profesyonellerinin olumsuz tutumlarının (eşit davranmamak, hastayı reddetme, alayca yaklaşma vb.) altını çizdi. Öte yandan, toplumdaki değişim ve dönüşümün önemli bir parçası olarak etkin rolü olan öğretmen ve okul personellerinin LGBTİ+ öğrencileri dışlayıcı ve ötekileştirecek yaklaşımları birçok LGBTİ+ üzerinde derin yaralar bırakabildiği konuşuldu. Katılımcılar Kuir Kıbrıs Derneği’nin daha önceden yürüttüğü araştırmalara da atıf yapıp LGBTİ+ öğrencilerin ayrımcılık ve önyargı yüzünden okulu bırakma risklerinin olduğunu bu riskin translar özelinde çok daha büyük olduğunun altını çizdi. Bununla birlikte, LGBT+’ların eğitim hayatları ilerleyen yıllarda kariyer gelişimlerini yani LGBTİ+’ların istihdam edilme ve çalışma hayatlarını da derinden etkilediği tartışıldı. Tartışılan önemli konulardan bir tanesi de iş yerlerinde LGBTİ+’ların maruz kaldığı şiddet türleri; bunlardan bazıları, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine duyarlı iş yerlerinde duyarlı ortamların olmaması, doğrudan mobbing uygulanması, dışlanma.

Tartışma genel olarak LGBTİ+’ların eğitim, sağlık, iş yerleri gibi birçok alanda maruz bırakıldıkları ve görülmeyen şiddeti konuşmak amacıyla katılımcılardan gelen yorumlarla devam etti. Toplumda LGBTİ+’ların eğitim, sağlık ve iş yerleri gibi alanlarda şiddeti önlemek için Kıbrıs Türk Orta Öğretim Sendikası (KTOÖS), Kıbrıs Türk Öğretim Sendikası (KTÖS) gibi sendikaların, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği (KTPD), Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlar ve Rehberler Derneği (KTPDR), Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği (KTHB), İnsan Kaynakları Yönetimi derneği (İKYD) gibi sivil toplum kuruluşlarının önemi ve rolü gençler tarafından vurgulandı. Ayrıca, Kuir Kıbrıs Derneği’nin sağlık ve eğitim alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı önyargı ve ayrımcılığı önlemek amacıyla yürütmekte olduğu çalışmaların büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Etkinlik sonunda moderatörler; cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalan kişilerin psikolojik, hukuki ve sosyal yardım hizmeti için Kuir Kıbrıs Derneği’ne 0542 858 58 47 numaralı Dayanışma Hattı veya queercyprus@gmail.com e-posta adresi üzerinden ulaşabileceklerinin altı çizdi.


Etiketler: yaşam
İstihdam