06/03/2007 | Yazar: Kaos GL

23 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu’nda sunulan "GLBT dosyası - Türkiye" adlı dosya Türkiye’deki eşcinsellerin sorunlarını gözler önüne sererken AB yolundaki Türkiye’ye çözüm önerilerinde bulunuyor.

GLBT Dosyası - Türkiye Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

23 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu’nda sunulan "GLBT dosyası - Türkiye" adlı dosya Türkiye’deki eşcinsellerin sorunlarını gözler önüne sererken AB yolundaki Türkiye’ye çözüm önerilerinde bulunuyor.

KAOS GL

*Avrupa Birliği (AB) parlamenteri Cem Özdemir'in asistanı Ekmel Çizmecioglu'nun Kaos GL ile iletişim halinde hazırladığı ve parlamenterle birlikte Brüksel’de sunduğu "GLBT dosyası - Türkiye" metninin Türkçesi.

23 Ocak 2007 - Avrupa Parlamentosu, Brüksel

GLBT topluluğuna üye olmanın yasaklanmadığı ve Müslümanların çoğunlukta olduğu dört Avrupa ülkesinden biri olan Türkiye, tarih boyunca hiçbir zaman eşcinselliği yasal olarak cezalandırmadı. Fakat bu, Türkiye'nin GLBT sorununun olmadığı anlamına gelmez, üstelik daha yapılacak çok şey var.

AB üyeliği ve Türk toplumunun bazı kesimlerinin talepleri GLBT topluluğunun ayakta durmasını ve toplum içinde kabul görüp eşitlik istemesini tetikleyen önemli faktörlerdir. Gelecekteki AB üyeliği ile gelen manivela gücü çok önemlidir ve destek verilirken hep göz önünde bulundurulmalıdır.

Türkiye'deki GLBT hareketi 1970'lerde başladı ve 1990'larda hız ve destek kazandı. İki büyük organizasyona sahip: Kaos GL Ankara (1994) ve Lambdaistanbul (1993).

GLBT topluluğunun temel meseleleri:

Toplumun belli kısımlarından GLBT bireylerine yönelik, özellikle ayrımcılık yüzünden fahişelik yapmak zorunda kalan travesti ve transeksüelleri hedef alan devamlı şiddet.

İş yaşamındaki ayrımcılık ve iş kaybetme riski.

Müstehcenliğin tanımlanmasında ve Türk Ceza Kanunu'nda geçen 'Toplumun ahlak kurallarına aykırılık' gibi ifadelerde bulanıklık olması.

Türk Ceza Kanunu'nda cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın cezalandırılmasını öngören bir düzenlemenin olmaması.

Askeri politika ve eşcinselliğin askeriyede hastalık olarak algılanması.

Vicdani ret hakkının olmaması.

Türk Medyası:

Medyanın konuya ilgisi tipik olarak algılanabilir. 'Eşcinsellerin hastalığı' manşetiyle 1980'lerde ortaya çıkan AIDS haberleri , 1990'larda dereceli olarak iyileşme ve 2000'lerde kabul görme. Bugün TV'de sorunlarını paylaşıp haklarını savunan eşcinselleri görmek mümkün. Ünlü televizyon dizilerinde eşcinsel karakterler 'normal' insanlar olarak betimlenebiliyor bile. Bu medyada kabulün bir göstergesidir fakat bunun topluma aktarılması konusunda biraz daha çalışılması gerek. Medyanın GLBT bireylere karşı çok da kabullenici ve olumlu olmadığının da altını çizmek gerekir. Conflicts on Turkish Identity thesis(Türk Kimliğindeki Çelişkiler) tezindeki bölüm iki farklı Türk gazetesinde GLBT konularının ele alınış farkını gösteriyor.

İki özel olay:

• Ülker Sokak Olayları:

Ülker sokak genel olarak travesti ve transeksüellerin yaşadığı bir yerdir. 1996'daki HABITAT zirvesi yüzünden diğer sokak sakinlerinin de etkisiyle travesti ve transeksüeller polis tarafından göz altına alınmışlardır. (Daha fazla bilgi için Kaos GL raporuna bakınız). Aynı bölgede travesti ve transeksüel vatandaşlara yönelik (diğer kişiler tarafından) yeni şiddet olayları da raporlandırılmıştır. Bu olaylarda polis travesti ve transeksüelleri korumada yeterli olamamış, dayak ve korkunun sonucunda da bazı kişiler yine başka şehirlere veya İstanbul'daki başka yerlere sığınmışlardır.

• Kaos GL dergisi ve mahkeme olayı:

Kaos GL dergisinin pornografi konulu yeni bir sayısı gençliğe zarar verdiği -her yaştan kişiye ulaşabildiği ve uygunsuz içeriğe sahip olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Dergi dağıtılmadan toplatıldı ve kimseye 'zarar' gelmemesi gerçeğine karşın dergi editörü hâlâ bu sebepten mahkemelik ve hapse girme tehlikesiyle yüz yüze.

Kısa ve orta vadede öncelikler ve projeler:

Öncelikler:

Türk Ceza Yasası'nı cinsel yönelime yönelik ayrımcılığı cezalandırması ve yasaklaması yönünde değiştirmek.

• Türk Ceza Yasası'nı 15-18 yaş arası rızaya dayalı cinsel birlikteliği cezalandıran hükmünün kaldırılması yönünde değiştirmek.

• Türk Ceza Yasası'nda bulunan müstehcenlikle ilgili yazıda 'müstehcenlik'ten ne kastedildiğinin tanımlanması yönünde değişiklik.

• Yasaları yeniden gözden geçirmek ve 'alenilik' ve 'toplum değerlerini zedeleme' gibi-- göreli yargılara, farklı cinsel yönelime ve toplumsal cinsiyet kimliğine sahip kişilere (özellikle travesti ve transeksüellere) zarar verici davaların açılmasına meydan verebilecek-- bulanık terimleri elemek.

• Travesti ve transeksüeller için fahişelik dışında yapabilecekleri işler için programlar hazırlamak ve karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadelede onlara yardımcı olmak.

• Cinsiyet değiştirme operasyonları için gereken kısıtlayıcı gereklilikleri kolaylaştırmak (Türk Medeni Kanunu 1988'den bu yana cinsiyet değiştirme ameliyatına izin veriyor.)

• 'Nefret suçları' kavramının Türk Ceza Yasası'nda tanımlanması gerekir (Eşcinsel cinayetleri sıradan cinayetler gibi görülüyor.)

• Askeri politikayı eşcinselleri askerliğe alacak biçimde değiştirmek; eğer zorunlu askerlik hizmeti gerekiyorsa, vicdani rette izin vermek; ve bir kişinin eşcinsel olup olmadığına dair yapılan küçük düşürücü ve aşağılayıcı tüm tıbbi testleri sonlandırmak.

• Anne babanın ve diğer kurumların (okul,yurt vs) genç GLBT bireylerini psikiyatrik tedaviye zorlamasını engellemek.

Diğer Olası Projeler:

• Diğer şehirlerdeki GLBT toplulukların organize olmaları için destek yardımında bulunun.

• Üniversitelerde GLBT öğrenci topluluklarının kurulmasına destek ve yardımcı olun.

• Batı Avrupa ülkelerinden ve diğer balkan ülkelerinden özellikle Bosna Hersek, Arnavutluk, Azerbaycan ve Kıbrıs'tan GLBT aktivist değişimlerine destek olun.

• GLBT spor klüplerinin kurulmasına ve gelişmesine destek verin.

MEP Nasıl yardımcı olabilir?

Türkiye'deki GLBT hareketinin gelişimi için AB üyeliği görüşmelerinin manivela gücünü kullanmaya yardımcı olma;

Temel olarak ayrımcılık;

'Farklı kültür' terminolojisini engelleme;

Türkiye'deki ayrımcılık ve insan hakları tartışıldığında GLBT ile ilgili her türlü soruyu gündeme getirme;

Basın yoluyla ve diğer iletişim yollarıyla Türk LGBT topluluklarına destek gösterme;

Onur yürüyüşü esnasında politikacıları bulundurmak; (Moskova ve Belgrat'ta örneklerine dikkat edin)

Tercihen aday ülkeleri hedef alacak biçimde, örn. Hırvatistan, Türkiye, Makedonya ya da dini temel alarak Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek gibi güneydoğu Avrupa ülkeleri, Avrupa Parlamentosu'nda LGBT toplulukları hakkında konferanslar düzenlemek.

Türkiye LGBT Sunumları Çıktıları:

• İlgilenen MEP ofisleri:

Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Michael Cashman, Daniel Cohn-Bendit , Andrew Duff, Joost Lagendijk, Cem Özdemir, Csaba Tabajdi

Öncelikler:

Temel önceliklerin aşağıdaki listedeki gibi olmasına karar verildi:

• Travesti/transeksüellerin sorunları

• Özellikle iş yaşamında LGBT bireylerine karşı ayrımcılık

• Türk Ceza Kanunu'ndaki tanımlamaların daha açık olmasının ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı cezalandıran açık bir cümlenin eklenmesinin gerekliliği

• Askeri politikaların içindeki uygulamalar

MEP Ofislerinden Tavsiyeler:

• Ayrımcılık konularını öncelik olarak hedef alın.

• Nefret suçlarının tanımlanmasını ikincil olarak çalışın.

• İlk olarak 2001'de Avrupa Komisyonu bünyesinde yapılan 'Avrupa'daki gey ve lezbiyenlerin yasal durumları' adlı çalışmaya yeniden başlayın.

• 28 Şubat'ta verilecek olan karar yine editörün aleyhine devam ederse KAOS GL dergisi ile ilgili davayı (pornografi sayısının yasaklanması) tartışmaya dönüştürün.

• Daha az öncelikli olarak da düşük ve eşit rıza yaşı konusuna çalışın.

MEP ofislerini de içine alan diğer adımlar:

'Öteki' kavramının oluşmasını engellemek için Türk LGBT bireylerinin ilgisini, destekleyici ve olumlu bir yaklaşımla, başka platformlara çekmek.

Aday ülkelerin (Hırvatistan, Türkiye, Makedonya) GLBT meseleleriyle ilgili bir konferansı Avrupa Parlamentosu'nda ya da daha iyisi aday ülkelerin birinde (tercihen Türkiye, ülkenin ölçeği ve yerel dikkatin arttırılması gerekliliği düşünülürse) uygun bir komisyon temsilcinin katılımıyla gerçekleştirmek veya konferansa katılmak.

AB Türkiye büyükelçisine GLBT meselelerini konu alan bir mektup göndermek ve geliştirilmesi gereken mevzulara dair yapılabilecekleri sormak.

Çeviren: Onur Poyraz


Etiketler: yaşam
bülten