01/06/2021 | Yazar: Gözde Demirbilek

ODTÜ’de en az 45 öğrenciye “merdivenleri gökkuşağı renklerine boyama” soruşturması açıldı. 51 öğrenci topluluğu ortak açıklama yaptı: “LGBTİQAA+ varoluşları görünmez kılma çabanıza ve kamusal alanlarımızın gaspına karşı merdivenlerimizi korumaktan vazgeçmeyeceğiz.”

“Gökkuşağı merdiveni soruşturmalarını da kayyum yönetimi de kabul etmiyoruz!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), en az 45 öğrenciye “merdivenleri gökkuşağı renklerine boyama” gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı. Okulun 51 öğrenci topluluğu ortak açıklama yayınlayarak “makul” öğrenciler olmayacaklarını, nefret ve baskı politikalarıyla LGBTİQAA+’ların görünmezleştirilmesine ve kamusal alanlarımızın gaspına karşı gökkuşağı ve trans bayrağı renklerine bürünen merdivenleri korumaktan vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

“Ne açılan soruşturmaları ne de kayyum yönetimi kabul etmiyoruz!”

Ortak metnin tam hâli şöyle:

“Gökkuşağı Merdivenleri’ne sahip çıktıkları için en az 45 öğrenciye soruşturma açıldığını ve açılmakta olduğunu öğreniyoruz. İlk kez Gezi Direnişi zamanında gökkuşağı renklerine büründürülmüş olan, Devrim Stadyumu’ndan numaralı yurtlara çıkan merdivenlerin renklerini yenilememiz, meramımızı anlatmak için yaptığımız yazılamalar, astığımız pankartlar ve merdivenleri bürüdüğümüz renklerin üzerini defalarca fobik grisi ile örten kayyum yönetime karşı renklerimizi savunmak için başlattığımız çadırlı nöbet sebebiyle suçlanıyoruz.”

“Kayyum Verşan Kök, Gökkuşağı Merdivenleri’ne savaş açmış durumda. Bizler pandemi döneminde birçok sorun ile karşı karşıya kalıp akademik yılımızın mahvoluşunu izlerken Kayyum ODTÜ yönetimi, Gökkuşağı Merdivenleri’nin renklerinin yenilenmesiyle uğraşmayı kendisine iş edindi. Defalarca gökkuşağı ve trans bayrağı renklerine boyanan merdivenlerin üstü Kayyum yönetim tarafından defalarca kapatıldı. Her kapatılışında merdivenler dayanışmayla yeniden renklerine kavuşturuldu. Merdivenlerin son renklendirilişinin ardından ise öğrenciler, renklerini savunmak için çadırlı nöbete başladılar ve iki aya yaklaşan bir süredir merdivenlerin başında nöbete devam ediyorlar. Kayyum Verşan, yeniden boyayamadığı merdivenler için oldukça hırslanmış olacak ki eylemle alakası olduğunu düşündüğü en az 45 öğrenciye soruşturma açılması için talimat vermiş durumda. Bu 45 kişiden kimisine 5 soruşturma birden açıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.”

“Kayyum ODTÜ yönetiminin gökkuşağı renklerine karşı tahammülsüzlüğünün, onun iktidarın LGBTİQAA+ varoluşlara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine düşman politikalarını ODTÜ’de hakim kılma çabasının doğrudan bir sonucu olduğunu biliyoruz. Hatırlayalım; Boğaziçi Direnişi’nde bu renkler sergilendiği için arkadaşlarımız tutuklandı, bu renklerden oluşan LGBTİQAA+ bayrağı taşıdıkları için arkadaşlarımız yaka paça gözaltına alındı, İstanbul Sözleşmesi feshedilirken LGBTİQAA+ varoluşların haklarını koruması fesih gerekçesi olarak ileri sürüldü... Daha önce 2019 ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne Verşan Kök’ün talebi üzerine polisin saldırması, 2019 Bahar Şenliği’nin iptal edilmesinin nedeninin ‘LGBT, Marksist, Asiri Sol, HDP'li gruplar’ olarak açıklanması ve 2018 Mezuniyet Töreninde açılan gökkuşağı bayrağına ve Verşan Kök karşıtı pankarta özel güvenliğin saldırması gibi olaylar; Verşan Kök’ün iktidarın söylem ve politikalarının ne denli şevkli bir taşıyıcısı olduğunu bize göstermişti. Kayyum yönetimin iktidarın kampüs içerisindeki temsilcisi, iktidar ve sermayenin politikalarının kampüs içerisine taşınmasının aracı olduğunu bu soruşturmalarla bir kez daha görmüş oluyoruz.”

“Gezi Direnisi kamusal alanların iktidar ve sermaye tarafından gaspına karşı verilen bir mücadeleydi. Gezi Direnişi’nin yıldönümü olan bu günlerde kayyum Verşan Kök ve şürekasının ilk defa Gezi Direnişi sırasında gökkuşağı renklerine boyanan merdivenlerine açtığı savaş, yine kamusal alanlarımızın gaspı ile karşı karşıya olduğumuzu da bize hatırlatıyor. Kayyumluk, kamusal alanlara etki etme hakkımızın olmadığını ileri sürüyor. Kamusal alanlar otorite ile özdeşleştirilerek bizden, kamusal alanlarda karar sahibi özneler değil, kurallara edilgen bir şekilde riayet eden ‘makul’ öğrenciler olmamız bekleniyor.”

“Bu soruşturmaların konusu olan suçlamaların meşruiyetten yoksun iktidarın, onun atadığı meşruiyetten yoksun kayyum yönetimin yıldırma politikalarının ürünü olan temelsiz ve keyfi suçlamalar olduğunu biliyoruz. İtaatkâr ve apolitik ‘makul’ öğrenciler olmayacağımızı; düşmanlaştırıcı ve baskılayıcı politikalarınızla LGBTİQAA+ varoluşları görünmez kılma çabanıza ve kamusal alanlarımızın gaspına karşı gökkuşağı ve trans bayrağı renklerine bürüdüğümüz merdivenlerimizi korumaktan vazgeçmeyeceğimizi belirtiyor ve bizi eylemlerimizi gayrimeşru göstermeye ve bir suç haline getirmeye çalışan soruşturmalarla yıldıramayacağınızı yineliyoruz. Bizler, bu okulun özneleri olarak bu soruşturmaları kabul etmiyor, kriminalize etmeye çalıştığınız renklerimizi sahipleniyoruz.”

İmzacı topluluklar: Anti-Faşist ODTÜ İnisiyatifi, ODTÜ Eşitlik, ODTÜ Oyuncuları, Biyolojik Bilimler Öğrenci Temsilciliği, ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu, ODTÜ Quidditch Topluluğu, Çöpsüz ODTÜ İnisiyatifi, ODTÜ Felsefe Topluluğu, ODTÜ Radyo Topluluğu, Ekonomi Topluluğu, ODTÜ Fizik Topluluğu, ODTÜ Serüven Kültür, Kavaklık İnisiyatifi, ODTÜ Genç Yazarlar, ODTÜ Sosyoloji Topluluğu, ODTÜ AFT, ODTÜ Go Topluluğu, ODTÜ Tasarım Topluluğu, ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu, ODTÜ İstatistik Topluluğu, ODTÜ THBT, ODTÜ Arkeoloji Topluluğu, ODTÜ Kampüs Cadıları, ODTÜ Üniversiteli Kadın Kolektifi, ODTÜ Beşeri Öğrenci Konseyi, ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu, ODTÜ Vegan, ODTÜ Bilgisayar Topluluğu, ODTÜ LGBTIQAA+ Dayanışması, ODTÜ’de Doğa Topluluğu, ODTÜ BİYOGEN, ODTÜ Marksist Fikir Topluluğu, Öğrenci Faaliyeti, ODTÜ Caz Topluluğu, ODTÜ Matematik Topluluğu, Siyaset Bilimi Topluluğu UGT, ODTÜ Çevre Topluluğu, ODTÜ Medya Topluluğu, ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kolu, ODTÜ Mimarlık Topluluğu, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu, ODTÜ Denizcilik ve Yelken Topluluğu, ODTÜ Münazara Topluluğu, ODTÜ Doğanın Çocukları, ODTÜ Müzik Toplulukları, ODTÜ Elektronik Sporlar Topluluğu, ODTÜ Öğrenci İnisiyatifi, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğrenci Konseyi ODTÜ Emek Gençliği, ODTÜ Öğrenci Kolektifi ve ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu 


Etiketler: insan hakları, eğitim
İstihdam