28/02/2007 | Yazar: Kaos GL

"Mecmua henüz satışa sunulmadığından kanaatimizce suçun unsuru oluşmamıştır. Bu nedenle sanığın beraatine karar verilerek, emanetin 2006/11631 sırasında kayıtlı mecmuaların iadesine karar verilmesi mütaala olunur." Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Güner beraat etti, dergi ise poşete girdi.

Güner’e beraat, dergiye hapis! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

"Mecmua henüz satışa sunulmadığından kanaatimizce suçun unsuru oluşmamıştır. Bu nedenle sanığın beraatine karar verilerek, emanetin 2006/11631 sırasında kayıtlı mecmuaların iadesine karar verilmesi mütaala olunur." Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Güner beraat etti, dergi ise poşete girdi.

KAOS GL - 28 Şubat 2007

Kaos GL'nin Yaz 2006 tarihli 28. sayısına, Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 21.07.2006 tarihli kararıyla matbaadan geldiği gün el konulmuş ve pornografinin sorgulandığı, alanında uzman kalemlerin katkıda bulunduğu dergi "pornografik" bulunarak toplatılmıştı.

Türkiye'nin ilk ve tek eşcinsel yayını olan Kaos GL dergisinin el konulan söz konusu sayısına Ankara Cumhuriyet Basın Savcısı Nadi Türkaslan tarafından dava açılmış ve derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Güner hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

İlki 28 Aralık 2006 tarihinde gerçekleşen davanın ikincisi bugün (28 Şubat) Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Hakim Mahmet Nuri Öztürk’ün verdiği kararla Güner beraat ederken, toplatılan derginin poşet içinde olması koşuluyla satılabileceği söylendi.

Mahkeme sonucu alınan karar şöyle:

T.C. ANKARA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO: 2006/580

DURUŞMA TARİHİ: 28/02/2007

CELSE NO: 2.

HAKİM: MEHMET NURİ ÖZTÜRK 24379
CUMHURİYET SAVCISI: YÜCEL İLDENİZ 19205
KATİP: MURAT SAVAŞÇI 96494

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı.

Gelen olmadı, açık yargılamaya devam olundu.

Tanık Mahmut Taner Ceylan için yazılan talimatın ikmalen döndüğü görüldü, okundu.

İddia makamı bir diyeceğimiz yoktur, dedi.

TEVSİİ TAHKİKAT TALEBİ OLMADIĞINI BEYAN EDEN,

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNDE:

Sanık hakkında TCK.nun 226/2 maddesi ile cezalandırılması için dava açılmış olup, bu maddenin 7. fıkrasında (bu madde hükümleri bilimsel eserlerle 3. fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşulu ile sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz denmektedir.) Dava konusu dergideki ilgili resmin Mahmut Taner Ceylan tarafından yapıldığı resmin ve yazının kendisi tarafından gönderildiği ancak 18 yaş koruması olmadan yayımlanması için hiçbir iznim ve onayım olmamıştır, beyanında bulunmuştur. Derginin basıldığı matbaa tarafından 21/07/2006 tarihinde Ankara C. Başsavcılığına verilmesi ile resen takibi girişilerek toplatılmasına ve el konulmasına karar verilmiştir.

Mecmuanın 375 adedinin 24/07/2006 tarihinde derginin yönetim yeri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 29/12 Sayılı yerden alınmıştır. 3 adedi de daha sonra basımı yapan matbaa yetkilisi Yusuf Uygur tarafından teslim edilmiştir. Bu tip eserlerin satılabilmesi için içerisi görülmeyecek poşete konarak üzerine küçüklere zararlıdır damgasının basılması gerekmektedir, 1117 sayılı küçükleri muzır neşriyattan koruma kanununun 4.maddesinde bu şekilde düzenlenmiştir, ancak mecmua henüz satışa sunulmadığından kanaatimizce suçun unsuru oluşmamıştır bu nedenle sanığın beraatine karar verilerek, emanetin 2006/11631 sırasında kayıtlı mecmuaların iadesine karar verilmesi mütaala olunur, dedi.
Bu arada sanık ve sanık vekili Av. Oya Aydın geldiler, huzura alındılar, açık yargılamaya devam olundu.

Gıyapta yapılan işlemler ve mütaala okundu.
Sanık vekili, mütaalaya sonuç olarak katılıyoruz, yalnız gerekçe kısmına katılmıyoruz, dergi bir bütün olarak suça konu olan yazı ve resimler ile birlikte değerlendirildiğinde pornografik olmadığı sabittir, bu hususların değerlendirilerek gerekçe oluşturup beraat kararı verilmesini talep ediyoruz, dedi.
Sanıktan son savunması soruldu, avukatımın beyanlarına katılıyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum, dedi.
Sanıktan son söz soruldu, beraatimi talep ediyorum, dedi.

Dosya incelendi, durulmaya son verildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Ankara C. Başsavcılığı Basın Bürosunca düzenlenen 2006/95 sayılı 18/11/2006 tarihli iddianame ile;

Sanığın sahibi ve sorumlu müdürü bulunduğu KAOS-GL isimli iki ayda bir yayımlanan derginin 2006 yaz sayısının 20. sayfasında yazarı Taner Ceylan gözüken "Dokunmadan Aşk" başlıklı ve pornografiyi eleştiren yazının yer aldığı, yazının içeriği pornografi karşıtı olmakla birlikte yazıda cinsel organları açıkta olan iki erkeğin cinsel birleşmesine ilişkin bir resmin kullanıldığı, resmin bilirkişi incelemesi gerektirmeyecek şekilde müstehcen olduğu aşikar olduğu, pornografik nitelik taşıdığı gerekçesi ile basın yasanın 11/2 maddesi gereğince TCK.226/2 Maddesi gereğince cezalandırılma istemiyle mahkememizde sanık hakkında işbu kamu davasının açıldığı,

Yargılama aşamasında talimatla dinlenen tanık yazar Mahmut Taner Ceylan Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesine vermiş bulunduğu 08/02/2007 tarihli ifadesinde suça konu olan yazının tarafından yazıldığı ve dergide yayımlanan resmin kendisine ait olduğunu, yazı ve resmin tarafından dergiye gönderildiğini, yalnız 18 yaş koruması altında suça konu olan resmin sergilendiğini, işbu dergide suça konu olan resmin 18 yaş koruması olmadan yayımlanması için hiçbir izni ve onayının olmadığını beyan etmiş olup,

Suça konu olan resmin 18 yaş koruması altında sergilendiği, 18 yaş koruması olmadan yayımlanması hususunda izni olmadığına dair tanık Mahmut Taner Ceylan'm yeminli beyanı dosya içeriği ve yerleşmiş Yargıtay içtihatları birlikte değerlendirildiğinde, işbu derginin 18 yaş koruması altında yayımlanması gerektiği görüş ve kanaatine varılmış ise de,
Suça konu olan derginin basım sonrası henüz dağıtılmadan bir kısmının yayım yerinde üç adedinin de yayım yeri sahibi Yusuf Uygur tarafından Ankara C. Başsavcılığına teslim edilmiş olduğu hususu dosya kapsamından sabit olmakla,
Suça konu olan derginin dağıtım aşamasına gelmeden toplatıldığı, bu nedenle atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı hususlarında tam kanaat hasıl olmakla,
Sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesi cihetine gidilmiştir.

HÜKÜM:

Sanığın atılı suçtan BERAATİNE,

Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Emanetin 2006/11631 sırasında kayıtlı 378 adet KAOS-GL isimli derginin karar kesinleştiğinde sanığa iadesine,

Sanık ve sanık vekilinin yüzlerine karşı C. Savcısı Yücel İldeniz'in huzurunda verilen kararın 7 gün içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıktan okundu.

28/02/2007

Katip 96494 Hakim 24379

T.C. ANKARA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Duruşma Tar: 28/02/2007 Dosya No : 2006/580*Konuyla ilgili diğer haberler:

[[Kaos GL dergisi yargılanıyor!]]

[[‘Pornografik dava’ The Advocate'de]]

[[‘Pornografik’ Kaos GL’ye dava açıldı]]

[[Pornografik dünyaya hoş geldiniz!]]

[[‘Kaos GL dergisinin toplatılması bir ifade hürriyeti ihlalidir!’]]

[[Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne…]]

[[Eşcinsel dergisi AİHM yolunda]]

[[Eşcinsel dergisinin ‘porno dosyası’ AİHM yolunda]]


Etiketler: yaşam
Dijital