20/01/2017 | Yazar: Yıldız Tar

KaosGL.org’un, iş başvurusu askerlikten muafiyet gerekçesi sorularak reddedilen bir kişi ile röportajı başvurduğu medya takip şirketinin talebiyle erişime engellendi.

Haberimizin erişime engellenmesine itiraz reddedildi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

KaosGL.org’un, iş başvurusu askerlikten muafiyet gerekçesi sorularak reddedilen bir kişi ile röportajı başvurduğu medya takip şirketinin talebiyle erişime engellendi. Kaos GL’nin itirazı ise reddedildi.

KaosGL.org’ta 15 Haziran 2011 tarihinde “Cinsel Yöneliminizden Dolayı İşe Alımınızı İptal Etmek Zorundayız” başlıklı haberin erişime engellenmesine Kaos GL Derneği’nin itirazı reddedildi. Derneğin başvurusunu değerlendiren Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, erişim engellenmesinin usul ve yasaya uygun olduğunu söyledi.

Ayrımcılığa uğrayan kişiyle yapılan röportaj engellendi

Erişime engellenen haber; MTM Medya Takip Merkezi’ne iş başvurusunda bulunan, ilk olarak başvurusunun kabul edilen ancak zorunlu askerlikten muaf olma sebebinin sorulması üzerine eşcinsel olduğunu beyan etmesinin ardından iş başvurusu kabul edilmeyen bir kişi ile yapılan röportaj.

Haberde o dönemki İl İnsan Hakları Kurulu kararı yer alıyordu

İşe alınmayan kişi ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’na başvuru yapmıştı. Yapılan başvurunun ardından İl İnsan Hakları Kurulu mevcut olayda MTM Medya Takip Merkezi’nin cinsel yönelim ayrımcılığı yaptığı kararını vermişti. KaosGL.org da bu sürece dair mağdur olan kişi ile röportaj yapmış ve yayınlamıştı.

Beş yıl sonra gelen erişime engelleme talebi

Haberin yayınlanmasından beş yıl sonra, 5 Mayıs 2016 tarihinde şirket avukatı, “Haberin, tek taraflı ve gerçeğe aykırı olarak hazırlandığı ve yayınlandığı, yargıya taşınan konuya ilişkin olarak mahkemenin, iddiaların bahsinin geçtiği idare kararının iptaline karar verdiği ve yanlı ve tek taraflı hazırlanan haberin müvekkilinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu, doğru olmadığı gerekçesiyle kaldırılması talebi”ni web@kaosgl.org adresine e-mail ile ihtar etti.

İhtara ilişkin e-mail ile 6 Mayıs 2016 tarihinde bildirim yapıldı; söz konu haberin kaynağının İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu kararına dayandığı ve haber kaynağında herhangi bir yalan ve kişilik haklarına saldıran bir ifadenin yer almadığı, bu nedenle ilgili haberde hukuka aykırı bir içerik bulunmadığından kaldırılmayacağı ancak İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nun verdiği kararın iptal edilmesi gelişmesini editör notu olarak habere ekleneceği belirtildi. Yine aynı tarihte habere “Editör notu: T.C. İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nun 3 Haziran 2011’de açıklanan 25689 sayılı ayrımcılık yapılmıştır kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından "eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı" için 22 Şubat 2016'da iptal edilmiştir.” ifadesi eklendi.

Ancak MTM, 26 Ağustos 2016 tarihinde içerik erişiminin engellenmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yaptı ve Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 29 Ağustos 2016 tarihinde içeriğin erişiminin engellenmesine karar verildi. Anılan karar, mahkeme tarafından Kaos GL’ye tebliğ edilmedi.

Kaos GL itiraz etti, itirazı reddedildi

Kaos GL’nin karara itirazı ise 24 Kasım 2016 tarihinde Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Kaos GL itiraz dilekçesinde ayrımcılığa uğradığını söyleyen kişinin beyanlarına yer verdiğini, üstelik kişinin bu ayrımcılığa ilişkin olarak İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu’na başvuruda bulunduğu ve başvurunun ardından o dönem ayrımcılık yapıldığına ilişkin karar verildiğini hatırlattı.

Dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı:

“İfade özgürlüğünün özel bir görünümü olan basın özgürlüğü ise sadece basının haber verme ve yayma hakkını koruyan bir özgürlük değildir. Basın özgürlüğü demokratik çoğulculuğun sağlanabilmesi açısından halkın haber ve fikirlere ulaşma özgürlüğüyle de doğrudan ilgilidir. Özellikle halkın kamuyu ilgilendiren tartışmalar kapsamındaki haber ve fikirlere ulaşmasına imkân tanınarak bu tür tartışmalara katılımının sağlanması demokratik çoğulculuk için vazgeçilmez niteliktedir.

“Söz konusu erişme engellenen haber içeriği incelendiğinde kamu yararı olduğu kuşkusuzdur. Çünkü haberin içeriği istihdam alanında bir kişinin “cinsel yönelimi” nedeniyle ayrımcılığa uğramasına ilişkindir. Üstelik haber içeriğinde ayrımcılık yaptığı söylenen şirkete yönelik herhangi bir itibarsızlaştırma söz konusu değildir ve günceldir. Ayrıca ayrımcılığa uğrayan kişi İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’na başvuruda bulunmuştur ve Kurul’dan ayrımcılık yapıldığına dair karar çıkmıştır. Kuşkusuz böyle bir durumda bu ayrımcılığın kamuya duyurulması basın ve haber alma özgürlüğünün içerisindedir.”


Etiketler: medya
nefret