29/03/2007 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL ‘kendi haberimizi kendimiz yazmak ve eşcinseller için homofobiden arınmış haberler hazırlamak istiyoruz’ diyerek yeni bir çalışma için yola koyuluyor. Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı’nın ilk eğitimi 14–15 Nisan 2007 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

Kaos GL “kendi haberimizi kendimiz yazmak ve eşcinseller için homofobiden arınmış haberler hazırlamak istiyoruz” diyerek yeni bir çalışma için yola koyuluyor. Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı’nın ilk eğitimi 14–15 Nisan 2007 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

KAOS GL

YEREL GEY-LEZBİYEN MUHABİR AĞI EĞİTİMİ

14–15 Nisan 2007, ANKARA - Kaos Kültür Merkezi

Kaos GL dergisinin 1994 Eylülünde çıkışıyla Türkiyeli eşcinseller için geri dönülmez bir süreç de başlamış oluyordu. Bu çıkışla birlikte ilk defa köyünden metropolüne erkek ve kadın eşcinseller söz haklarını doğrudan kullanmaya başladılar. Parklarda, sokaklarda, gecenin karanlığında uçup giden sözler kayda geçirildi. Aşağılanan, damgalanan, görünmezliğe mahkum edilen kadın kadına ve erkek erkeğe aşklar, eşcinsel hayatlar utanmadan, saklanmadan yazıya döküldü.

Eşcinsellerin kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kendi dertlerine sahip çıkarak söz alabilecekleri ve bunları paylaşabilecekleri bir alan olarak ortaya çıkan dergi, yazının kalıcılığıyla varlık buldu ve on yılı aşkın bir süredir ayakta kaldı. Dergi, eşcinsel kurtuluş hareketine dair yazılar, kuramsal tartışmalar, kişisel deneyimler, öyküler, şiirler ve haberlerle her zaman okuyucularıyla beraber üretilen bir yayın oldu.

Eşcinsellerin kendi gündemlerini yaratmalarına olanak sağlayan dergi ve gey-lezbiyen yayıncılığında, eşcinselliğin ve eşcinsellerin sorunlarının görünmezlikten görünürlüğe çıkması aşamasında yeni bir adım atıyoruz.

Bir süredir hazırlıklarını yaptığımız, Kaos GL Dergisinin yereldeki gönüllü muhabir/yazar adaylarına yönelik eğitimle birlikte “Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı”nı örmek ve hayata geçirmek için bir araya geliyoruz.

Çeşitli şehirlerden muhabir/yazar adaylarının bir araya geleceği eğitimi İsveç’den “kom ut” ("come out" / açıl!) adlı dergiyi yayınlayan eşcinsel derneği RFSL ile ortaklaşa yürüttüğümüz “LGBT Yayıncılığında Deneyim Alışverişi” projesi kapsamında gerçekleştiriyoruz.

Medyada mevcut durum nedir?

Genel olarak kitle-iletişim araçlarında özel olarak da medyada gey-lezbiyenliğin ele alınışının ve sunuluşunun dalgalı bir seyir izlediğini görmekteyiz. Türkiye’deki eşcinselliğe yönelik farklı politik ve kültürel yaklaşımların yansımalarını dönemsel seyri içinde medyada da izlemek mümkün görünmektedir.

Homofobik söylemin değişik ve hatta birbiriyle çelişik duruşlarını besleyen ve yansıtan en önemli kamusal alanın medya olduğunu görmekteyiz. Günümüzde medya gey-lezbiyen kimliğinin hem en çok göründüğü hem de en çok dışlandığı alan olarak karşımıza çıkmaktadır. En basit örneği ile medyada eşcinsel kimliğin bir magazin malzemesi kapsamında düşünülmesi kamuoyundaki bu egemen görüşü hem yansıtmakta hem de yeniden üretmektedir. Bu yansıtma ve yeniden üretme alanında eşcinseller bir yandan magazin malzemesi olarak kullanılmakta bir yandan da onların toplumsal alanda heteroseksüellerle eşit haklara sahip olma alanındaki çabaları ya görmezden gelinmekte ya da çarpıtılarak ve mevcut homofobik söylemle birleştirilerek okuyucuya ve izleyiciye ulaştırılmaktadır.

Ne yapmak istiyoruz?

Kaos GL, medyaya hakim olan bu homofobik söylem içerisinde eşcinselliğin ele alınışı ve sunuşuna dair eleştirel yaklaşımlar geliştirmek, politika ve proje üretmek ve gey-lezbiyen özgürlük mücadelesini medyada görünür ve "dile getirilebilir" bir noktaya taşımak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Medyada çıkan homofobik söylemin egemen olduğu haber ve yorumların irdelendiği toplantılar ve eğitimler yapmak istiyoruz. Medya alanındaki homofobiye karşı daha etkin bir söylem geliştirmek ve gey-lezbiyen kimliğinin medyada bir istismara uğramadan özgürce, kendi varoluşunu saklamadan ortaya çıkabileceği bir alan yaratmak istiyoruz.
Medyadaki haberler içerisinde gey, lezbiyen ve transeksüel kimlikler istismar edildiği takdirde bu alanda haber yapıp bağımsız iletişim kanallarına ve insan hakları örgütlerine ve uluslararası düzlemde duyurmak istiyoruz.

Medyada homofobiye karşı söylem geliştirmek amacıyla bilgilendirici materyaller hazırlamayı, medyada gey, lezbiyen ve transeksüel kimliğinin sunumu üzerine Türkiye'den ve yurtdışından akademisyenler ve medya çalışanlarının katılacağı eğitimler düzenlemek istiyoruz.

Kendi haberimizi kendimiz yazmak ve eşcinseller için homofobiden arınmış haberler hazırlamak istiyoruz.

Çalışma Hayatı, Hukuk, Gey-Lezbiyen Hakları, Ruh Sağlığı, Eğitim ve Kampüs, Aile, Askerlik gibi hayatın er alanında, medyadan sokağa eşcinsellikle ilgili gündemi takip etmek ve bu gündemi, Türkiyeli Eşcinsellerin haberdar olmasın sağlamak üzere Kaos GL Dergisi ile kaosgl.org sayfalarına taşımak için kendi haberlerimizi yapmak istiyoruz.
Eşcinsel bireylerin bulundukları şehirlerde, eşcinsellerin yaşadıklarının ve sorunlarının doğrudan özneleri ve birincil elden kayda geçiricileri olmalarının olanaklarını yaratmayı ve bunun için bir ağ örmeyi amaçlıyoruz.

Ne zaman buluşuyoruz?

Kaos GL’nin organizasyonuyla, Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı Eğitimi için 14-15 Nisan 2007 tarihinde, Cumartesi-Pazar günleri, Ankara’da buluşuyoruz.

Katılım ve İletişim için:

Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı’na katılmak için web sayfamızdaki gönüllü formunu doldurmanızı bekliyoruz.

Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı Eğitimine, Ankara ve İsveç'ten katılımın haricinde, çeşitli şehirlerden katılacak 15 kişi bu gönüllülerden seçilecektir.

İki günlük eğitim programı, program akışı, ulaşım ve konaklamaya dair katılımcılar ayrıca bilgilendirilecek.

*Bilgi için:

Uğur Yüksel & Ali Erol

Kaos GL

bilgi@kaosgldernegi.org

www.kaosgl.org

Tel: 0312 230 0358 / 12

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 29/12, Demirtepe-Ankara


Etiketler: yaşam
bülten