16/01/2015 | Yazar: Yıldız Tar

HDP Muş Milletvekili Demir Çelik, İçişleri Bakanlığı’nın LGBTİ’lerin insan haklarına ilişkin çalışmaları olup olmadığını sordu.

HDP’li Çelik LGBTİ haklarını İçişleri Bakanlığı’na sordu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
HDP Muş Milletvekili Demir Çelik, İçişleri Bakanlığı’nın LGBTİ’lerin insan haklarına ilişkin çalışmaları olup olmadığını sordu.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Demir Çelik, LGBTİ’lerin temel insan haklarına ilişkin İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya soru önergesi verdi.
 
Çelik’in yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, LGBTİ’lerin temel insan hakları sıralanarak Bakanlık’ın bu hakların uygulanması yönünde herhangi bir çalışması olup olmadığı soruldu.
 
Çelik, tüm insanların özgür doğduğunu, haklarının ve onurlarının eşit olduğunu, insanların ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya başka görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya başka statüler dikkate alınmaksızın hiçbir ayrıma tabi olmadan insan haklarından yararlanmaya hakkı olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:
 
“Bakanlık’ın LGBTİ haklarına ilişkin çalışması var mı?”
 
“Türkiye’de cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği nedeniyle kişilere yönelik şiddet, taciz, dışlanma, damgalanma ve önyargı olmasından; bu tecrübelerin toplumsal cinsiyet, ırk, yaş, din, engellilik, sağlık ve ekonomik statü temelli ayrımcılıkla daha da şiddetlenmesinden; böylesi şiddet, taciz, dışlanma, damgalama ve önyargının bu tacizlere maruz kalan kişilerin onurunu ve kişiliğini zedelemesinden, kendilerine verdikleri değeri ve topluma aidiyetlerini zayıflatmasından, onları kimliklerini gizlemeye veya bastırma, yaşamlarını korku ve görünmezlik içinde yaşamaya itebilmesinden rahatsız olarak,
 
* Evrensel İnsan Haklarından Yararlanma Hakkı,
* Eşitlik ve Ayrımcılığa Uğramama Hakkı,
* Kanun Önünde Tanınma Hakkı,
* Eşitlik Ve Ayrımcılığa Uğramama Hakkı,
* Kişinin Güvenlik Hakkı,
* Mahremiyet Hakkı,
* Keyfi Olarak Özgürlüğünden Mahrum Bırakılmama Hakkı,
* Adil Yargılanma Hakkı,
* Gözaltında İnsani Muamele Görme Hakkı,
* İşkence Ve Zalim, İnsanlık Dışı Ve Aşağılayıcı Muamele ve Ceza Görmeme Hakkı,
* Her Tür İstismara, İnsan Ticaretine Ve Satışına Karşı korunma Hakkı,
* Çalışma Hakkı,
* Sosyal Güvenlik Ve Diğer Sosyal Korunma önlemleri Hakkı,
* Yeterli Yaşam Düzeyine Sahip Olma Hakkı,
* Yeterli Barınma İmkânlarına Sahip Olma Hakkı,
* Eğitim Hakkı,
* En Yüksek Sağlık Standartlarına Erişebilme Hakkı,
* Tıbbi İstismardan Korunma Hakkı,
* Görüş Ve İfade Özgürlüğü Hakkı,
* Toplanma ve Dernek Kurma Hakkı,
* Düşünce, İnanç Ve Din Özgürlüğü Hakkı,
* Dolaşım Serbestîsi Hakkı,
* İltica Hakkı,
* Aile Kurma Hakkı,
* Kamu Yaşamına Katılma Hakkı,
* Kültürel Yaşama Katılma Hakkı,
* İnsan Haklarını Teşvik Etme Hakkı,
* Etkili Çözüm ve Tazminat Hakkı,
* Hesap Verebilirlik
 
İlkelerinden Bakanlığınızca uygulanmakta olan veya uygulamayı düşündüğünüz var mıdır?” 

Etiketler: insan hakları
Bayram