21/02/2014 | Yazar: Ömer Akpınar

ABD’de homofobinin insan ömrüne etkisi üzerine yapılan iki çalışma, homofobinin yalnızca eşcinsellere zarar vermediğini ortaya koyuyor.

Homofobiyi Yen, Uzun Yaşa! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
ABD’de homofobinin insan ömrüne etkisi üzerine yapılan iki çalışma, homofobinin yalnızca eşcinsellere zarar vermediğini ortaya koyuyor.
 
Columbia Üniversitesi Mailman Kamu Sağlığı Okulu Sosyomedikal Bilimler bölümünden Mark L. Hatzenbuehler’in yürüttüğü çalışmalar, homofobik heteroseksüeller ile homofobik yerlerde yaşayan eşcinsellerin daha erken öldüğü sonuçlarına ulaştı.
 
Homofobi Herkesin Meselesi!
American Journal of Public Health dergisinin Şubat sayısında yayınlanan ilk çalışma, 1998 ve 2008 yılları arasında 20,226 katılımcının eşcinselliğe bakış açılarıyla ölüm oranları arasındaki bağıntıya odaklanıyor. “Eşcinsellik karşıtı önyargıların, kabul edilen pek çok ölüm riski faktörüne ek olarak heteroseksüeller arasındaki yüksek ölüm riskiyle ilişkili olduğu” sonucuna varan çalışma, eşcinsellik karşıtı önyargıların ömrü ortalama 2,5 yıl kısalttığını savunuyor.
 
Peki ya homofobi eşcinsellerin ve biseksüellerin yaşam süresini nasıl etkiliyor? Hatzenbuehler’in Social Science & Medicine dergisinde basıma hazırlanan diğer çalışması ise homofobinin az ya da çok olmasının eşcinsel ve biseksüellerin ömürlerinde 12 yıllık bir farka yol açtığını belirtiyor. Yardımcı profesör Hatzenbuehler, çalışmasıyla ilgili şu açıklamada bulundu:
 
“Bulgularımız önyargıların yüksek seviyelerde olduğu topluluklarda yaşayan cinsel azınlıklıkların önyargıların az seviyelerde olduğu topluluklarda yaşayan cinsel azınlıklardan daha erken öldüğünü ve bu etkilerin hane geliri, eğitim, cinsiyet, etnisite, yaş ve ortalama gelirin yanı sıra yaşanılan yerdeki eğitim düzeyi gibi kabul edilmiş risk faktörlerinden bağımsız olduğunu gösteriyor.”
 
LGBTİ Hakları Ömrü Uzatır
Homofobinin yol açtığı kronik stresin erken ölüm oranlarıyla ilişkili olabileceği belirtiliyor.
 

Sosyal politikaların eşcinsel ve biseksüellerin zihinsel sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran Hatzenbuehler’in çalışmaları cinsel yönelim temelli ayrımcılık davalarında kanıt olarak kullanılıyor.  


Etiketler: yaşam
Nefret