19/01/2016 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’nin İçişleri Bakanlığı için LGBT Hakları El Kitabı dijital ortamda yayınlandı.

Kaos GL'nin İçişleri Bakanlığı için LGBT Hakları El Kitabı dijital ortamda yayınlandı.

Bu El Kitabı’nda, Türkiye’de LGBT vatandaşların yaşadıkları ağır sorunlara evrensel insan hakları hukukuna dayalı çoğulcu, katılımcı ve demokratik yönetim ilkeleri ışığında çözümler aranmakta ve bu kapsamda uygulanan politikaların, mevzuatın, kurumsal uygulamaların ve denetimin geliştirilmesine yönelik önerilere yer veriliyor. Aynı zamanda kamu hizmetlerini yürüten kamu görevlilerinin yanı sıra insan hakları savunucuları ile hak sahiplerinin bilgi ve farkındalık düzeylerinin yükseltilmesine ve aralarındaki diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Birçok uluslararası ve ulusal hukuk normunun lezbiyen, gey, biseksüel ve trans vatandaşlar ile mülteciler, sığınmacılar, göçmenler ve yabancılar açısından yaşama geçirilmesi noktasında Türkiye’de gerekli ve yeterli düzeyde mevzuat düzenlemesi yapılmıyor ve kurumsal adımlar atılmıyor. Oysa Türkiye’de, hemen her gün, hayatın her alanında LGBT vatandaşlar insan hakları ihlallerine maruz kalıyor; fiziksel ve cinsel saldırıya uğruyor, çalışma yaşamında, eğitim sisteminde, sağlık ve sosyal güvenliğe erişimde diğer birçok alanda ayrımcılığa uğruyor, kötü muamele görüyor, bazen ailelerince reddediliyor, işkence görüyor ve öldürülüyor.

Türkiye’de LGBT’lerin yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, konut dokunulmazlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma hakları gibi insan haklarına yönelik ağır ihlallerin sona erdirilmesine ve özellikle bu hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen sorunların giderilmesine yönelik İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarına katkı sağlamak için hazırlanan LGBT Hakları El Kitabı 3 bölümden oluşuyor:

1) Giriş,

2) Yasal Çerçeve ve Temel Konular,

3) Yöntem

Kılavuz evrensellik ilkesine çeşitli birey, yurttaş ve topluluklar için keyfi ve sınırlandırıcı bir biçimde istisna kılınamayacağının altını çiziyor. Aynı zamanda kamu kurumlarının kendi aralarında ve uluslararası kuruluşlar, diğer ülke hükümetleri, sivil toplum kuruluşları, akademi ve özel sektör aktörleri ile birlikte bütüncül bir bakış ve programatik bir yaklaşım geliştirmelerine destek sunmayı hedefliyor.

Kılavuzun dijital hâline buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kurumunuza temin etmek için kkm@kaosgl.org adresine mail atmanız yeterli. 


Etiketler: yaşam
nefret